Тести з біології по темі Біосинтез вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот. Хемосинтез. Фотосинтез

Тести з біології по темі  Біосинтез вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот.  Хемосинтез. Фотосинтез.

 Рівень А. Завдання 1-9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1.   Визначте органели клітини, в яких відбувається фотосинтез:

А   хлоропласти;

Б   рибосоми;

В   мітохондрії;

Г   ядро.

2.   Визначте органели, що мають зелений колір:

А   лейкопласти;

Б    хлоропласти;

В   хромопласти;

Г   мітохондрії.

3.   Визначте органічну речовину, що утворюється під час фотосинтезу:

А   білки;

Б   жири;

В  вуглеводи;

Г   нуклеїнові кислоти.

4.   Визначте умови, за яких рослини поглинають кисень:

А   на світлі;

Б   у темряві;

В   на світлі і у темряві;

Г   А, Б, В.

5.   Визначте властивості ліпідів, які лежать в основі енергетичної функції:

А   гідрофобність;

Б   погана теплопровідність;

В   властивість виділяти велику кількість енергії;

Г   гідрофільність.

6.   Визначте, який вуглевод входить до складу ДНК:

А   галактоза;

Б   глюкоза;

В   дезоксирибоза;

Г   рибоза.

7.   Визначте роль, яку виконують хлоропласти в клітинах рослин:

А   приймають участь в процесі фотосинтезу;

Б   зберігають і передають спадкову інформацію;

В   приймають участь в поділі клітини;

Г   А, Б.

8.  Визначте, який вуглевод входить до складу  РНК:

А   галактоза;

Б   глюкоза;

В   дезоксирибоза;

Г   рибоза.

9.   Визначте речовину, яка притаманна тваринній клітині:

А   целюлоза;

Б   крохмаль;

В   глікоген;

Г   А, Б.

Рівень Б.   Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

 

11. Створіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

А   аденін;

Б   тимін;

В   гуанін;

Г   цитозину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

 

12.  Створіть відповідність між визначенням терміну та його назвою:

А   фотосинтез 1   здатність молекули до    самоподвоєння А  
Б   хемосинтез 2   синтез органічних сполук завдяки перетворенню світлової енергії в енергію хімічних зв’язків Б  
В   біосинтез ДНК 3   синтез органічних сполук з використанням енергії хімічних зв’язків В  
Г   біосинтез РНК 4   синтез органічних сполук за принципом комплементарності на молекулах ДНК    

 

13.   Визначте послідовність процесу фотосинтезу:

А   ціанобактерії – вуглекислий газ – кисень;

Б   вуглекислий газ – ціанобактерії – кисень;

В   кисень – вуглекислий газ – ціанобактерії;

Г   ціанобактерії – кисень – вуглекислий газ

14.   Визначте послідовність нітратних основ, яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі ланцюга – АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ :

А   ТГА ААЦ ЦТА ЦТА ААА ТГА ЦАЦ;

Б   ТТТ ААА ГГГ ЦЦЦ АЦТ АЦТ ;

В   АЦТ ТТГ ГАТ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ;

Г   ТГА ААЦ ГГГ АЦТ ГТГ.

15.   Доповніть незакінчене речення:  Під дією космічних променів кисень перетворюється на О3, утворюючи…

А   вуглекислий газ;

Б   озоновий екран;

В   азот;

Г   кисень.

16.   Доповніть незакінчене речення:  Фототрофи для синтезу органічних сполук використовують:

А   енергію світла;

Б   енергію хімічних реакцій;

В   енергетичний обмін;

Г   А, Б, В.

17.  Доповніть незакінчене речення: Процес фотосинтезу неможливий за відсутності…

А   вуглекислого газу;

Б   глюкози в клітинах;

В   світла;

Г   хлорофілу.

18.   Доповніть незакінчене речення: Темнова фаза фотосинтезу відбувається…

А   тільки на світлі;

Б   тільки в темряві;

В   як у темряві так і на світлі;

Г   за наявності вуглекислого газу.

19.   Доповніть незакінчене речення:  ФотосисТести з біології по темі  І відновлюється за рахунок електронів…

А   фотосистеми ІІ;

Б   власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;

В   які виникають при розщепленні молекул води;

Г   А, Б, В.

20.   Визначте, які функції в клітинах виконують жири:

А   входять до складу мембран;

Б   є джерелом енергії;

В   теплорегуляції;

Г   синтезу білків.

21.  Визначте, що входить до складу молекули жиру:

А   амінокислоти;

Б   жирні кислоти;

В   гліцерин;

Г   глюкоза.

22.   Визначте, які процеси відбуваються у світлову  фазу:

А   утворення іонів  гідрогену;

Б   синтез глюкози;

В   утворення молекулярного кисню;

Г   синтез АТФ

23.   Визначте, які структури мають власну ДНК:

А   мітохондрії;

Б   хлоропласти;

В   лізосоми;

Г   рибосоми.

24.   Визначте, в яких клітинах прокаріот може відбуватися фотосинтез:

А   зелені бактерії;

Б   ціанобактерії;

В   віруси.

Рівень В. Завдання 25 – 30 містять по чотири варіанти відповідей і мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

25.   Створіть відповідність між бактеріями та їх функціями:

А   нітрифікуючі бактерії 1  окиснюють аміак до      нітритів, а згодом до нітратів
Б   залізобактерії 2   окиснення двовалентного феруму до тривалентного
В   безколірні сіркобактерії 3  окиснення сірководню до сульфатної кислоти
Г   ціанобактерії 4  процес фотосинтезу
А  
Б  
В  
Г  

26.   Створіть відповідність між термінами та їх визначенням:

А   реакційний центр;

Б   матриця;

В   тилакоїди;

Г   хемосинтез.

1   вирости внутрішньої мембрани хлоропластів;

2   особливі структури пігментної системи, в яких енергія світла перетворюється на енергію хімічних зв’язків;

3  основа для синтезу дочірньої молекули ДНК;

4   тип живлення, за якого органічні сполуки синтезуються з неорганічних із використанням енергії  хімічних реакцій.

27.   Доповніть незакінчене речення:  Під час фотосинтезу не виділяється кисень у…

А   у зелених і пурпурних бактерій;

Б    у ціанобактерій;

В   у лишайників;

Г   мохів.

28.   Доповніть незакінчене речення:  Темнова фаза фотосинтезу зв’язана з утворенням…

А   каталази;

Б   глюкози;

В   крохмалю;

Г   ліпідів.

29.   Доповніть незакінчене речення: Молекули переносники транспортують збуджений електрон молекули хлорофілу  …

А   на зовнішню поверхню мембрани тилакоїда;

Б   на внутрішню поверхню мембрани тилакоїда;

В   в реакційний центр;

Г   А, В.

30.   Доповніть незакінчене речення: Збуджений електрон, повертаючись на свій  енергетичний рівень, може відновлювати…

А   фотосистему І;

Б   фотосистему ІІ;

В   молекули води;

Г   А, Б.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Біосинтез вуглеводів (29.8 KiB, Завантажень: 25)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,514sec