Тести з біології по темі Білки та їх будова. Властивості та функції білків

Тести з біології по темі  Білки та їх будова. Властивості та функції білків

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

1  Вкажіть,  білки – високомолекулярні полімери мономерами яких є::

А нуклеотиди ;

Б амінокислоти;

В моносахариди;

Г кислоти.

2 Вкажіть   скільки амінокислот синтезують молекулу білка:

А 20;

Б 21;

В 24;

Г 18.

3 Вкажіть як називається група атомів за якою амінокислоти різняться між собою:

А аміногрупа;

Б карбоксильна група;

В за кислотними властивостями;

Г радикалом.

4  Вкажіть , як називають амінокислоти , які входять до складу білків:

А найлегші;

Б найважчі;

В основні;

Г структурні.
5  Вкажіть , як називається процес порушення природної структури білків:

А деструкція;

Б фіброляція;

В глобуляція;

Г денатурація.

6 Вкажіть , які зв’язки лежать в основі утворення первинної структури білка:

А водневі;

Б пептидні;

В ковалентні;

Г не існують взагалі.

7  Вкажіть як називається особливий захисний білок  у хребетних:

А міозин;

Б геиоглобін;

В імуноглобулін;

Г тубулін.

8  Вкажіть , функції ферментів:

А сповільнюють перебіг хімічних процесів;

Б утворюють водневі зв’язки;

В прискорюють перебіг хімічних процесів;

Г не впливають на перебіг хімічних процесів

9  Вкажіть, яку функцію не виконують білки:

А будівельну;

Б захисну;

В енергетичну;

Г запасаючу.

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

 

10  Встановіть відповідність між білком і функцією , яку він виконує:

А гемоглобін 1    зсідання крові А  
Б міозин 2     захисні білки Б  
В тромбін 3     скоротливі білки В  
Г імуноглобулін 4     перенесення кисню Г  

 

 

 

 

 

 

 

11 Встановіть відповідність між структурою білка і її характеристикою:

 

А  первинна 1     закручення спіралі у глобулу А  
Б  вторинна 2      молекула у вигляді ланцюга Б  
В  третинна 3      поєднання глобул В  
Г  четвартинна 4    частково скручується у спіраль Г  

 

 

 

 

 

 

12  Встановіть відповідність між терміном і визначенням амінокислот:

 

А  прості 1  в організмі не синтезуються А  
Б  замінні 2   в організмі синтезуються Б  
В  складні 3   складаються тільки з амінокислотних залишків В  
Г незамінні 4    у складі мають залишки вуглеводів і ліпідів Г  

 

 

 

 

 

 

 

А  сполуки розчинні у воді 1 денатурація А  
Б  розгортання поліпептидного ланцюга 2  деструкція Б  
В порушення первинної структури 3  ренатурація В  
Г поновлення структури 4    гідрофільні сполуки Г  

13.  Встановіть відповідність між терміном і визначенням :

 

 

 

 

 

14  Встановіть відповідність між білком  і функцією , яку він виконує:

 

А  кератин 1  білок яйця птахів А  
Б овальбумін 2  входить до складу волосся і нігтів Б  
В остеїн 3    відповідає за скорочення  м’язів В  
Г актин 4    забезпечує пружність кісток Г  

 

 

 

 

 

 

 

15 Вкажіть хімічні зв’язки хімічні  , якими стабілізується вторинна структура молекули білка:

А іонні;

Б водневі;

В пептидні;

Г дисульфідні;

16 Доповніть незакінчене речення  : Нуклепротеїди – це складні молекули до складу яких входять

А метали;

Б залишки нуклеїнових кислот;

В білки;

Г жири;

17 Вкажіть умови , за яких активність ферментів найвища:

А температура;

Б тиск;

В кислотність;

Г адаптація.

 

18  Встановіть послідовність у термінах , які визначають чотири рівні структурної організації білків починаючи із первинної:

А утворення функціональної одиниці;

Б молекула у вигляді ланцюга;

В глобула;

Г спіраль.

19  Встановіть послідовність у визначенні функцій ферментів:

А  пришвидшують біохімічні реакції;

Б будівельна;

В енергетична ;

Г активність проявляється за певних умов.

20 Вкажіть , що зображено на малюнку:

 

А первинна структура білка
Б вторинна стуктура білка
В будову молекули крохмалю
Г четвертинна стуктура

 

 

21 Вкажіть , що зображено на малюнку:

 

А Схема будови поліпептидного ланцюга  

 

Б Будову молекули дисахариду
В Будову молекули крохмалю
Г Будову молекули води

 

22 Вкажіть , що зображено на малюнку:

 

А Денатурація білка  

 

Б Біосинтез білка
В Первинна структура
Г Ренатурація білка

 

 

23  Доповніть незакінчене речення: Кількість видів білків можна підрахувати за формулою  20n , де  n – кількість мономерів  у білку. Що означає  число 20:

А амінокислот;

Б карбоксильних груп;

В аміногруп;

Г біополімерів.

24 Вкажіть білок , який зумовлює зсідання крові називають:

А актин;

Б міозин;

В тромбін;

Г гемоглобін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25 Встановіть відповідність :

А   молекула гемоглобіну А  
Б   будова м’язового волокна Б  
В   білкові включення в зерні пшениці В  
Г  первинна структура білка Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

1                        2                                 3                              4

 

26    Встановіть відповідність :

 

А  транспортні 1  гумуглобуліни А  
Б  захисні білки 2  протеїни Б  
В білки складні 3  антитіла В  
Г білки прості 4 протеїди Г  

 

 

 

 

 

 

 

27 Встановіть відповідність між структурою і типом хімічного зв’язку у молекулі:

А  первинна 1  водневий А  
Б  вторинна 2  іонний Б  
В третитнна 3 ковалентний В  
Г четвертинна 4 гідрофобні взаємодії Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

28    Встановіть відповідність між органом і вмістом у ньому білків:

 

А  м’язи 1  45% А  
Б  печінка 2  28 % Б  
В мозок 3  80 % В  
Г кістки 4 57 % Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Встановіть послідовність  у перетворенні молекули білка:

 

А  
Б  
В  
Г  

А зміна третинної і четвертинної структур;

Б  деструкція;

В природний стан білка;

Г ренатурація;

 

 

30  Встановіть скільки різних поліпептидів можна побудувати з 10 амінокислот, якщо у білку 350 амінокислотних ланок :

А 350;

Б 35;

В 3500;

Г 10 350 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Білки та їх будова (78.1 KiB, Завантажень: 41)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,317sec