Тести з біології по темі Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини. Регуляція їх функцій

Тести з біології по темі Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини. Регуляція їх функцій.

 Рівень А. Завдання 1-9 мають по два, три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1.   Визначте структуру організму, яка складається з різних тканин:

А   тіло грибів;

Б   тіло водоростей;

В   орган;

Г   сисТести з біології по темі  органів.

2.   Визначте органи, які забезпечують обмін речовин, ріст, рух тощо:

А   автотрофні;

Б   гетеротрофні;

В   вегетативні;

Г   генеративні.

3.   Визначте органи, які виконують функцію розмноження:

А   автотрофні;

Б   гетеротрофні;

В   вегетативні;

Г   генеративні

4.   Визначте, якими організмами є рослини:

А   автотрофні;

Б   гетеротрофні;

В   вегетативні;

Г   генеративні

5.   Визначте, до яких організмів належать тварини:

А   автотрофні;

Б   гетеротрофні;

В   вегетативні;

Г   генеративні

6.   Визначте, як називають тіло водоростей:

А   міцелій;

Б   слань;

В   стебло;

Г   пагін.

7.   Визначте, як називають видозміни кореня:

А   гаметогенез;

Б   коренеплоди;

В   кора;

Г   кореневище.

8.   Визначте, як називають процес утворення та дозрівання гамет:

А   гаметогенез;

Б   коренеплоди;

В   кора;

Г   кореневище.

9.   Визначте, як називають зовнішній шар дерева:

А   гаметогенез;

Б   коренеплоди;

В   кора;

Г   кореневище.

 

Рівень Б.  Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

10.   Встановіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

А  анальний отвір

Б  шлунок

В  печінка

Г  кишечник

 

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

 

11.   Встановіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

А   верхівкова брунька

Б   листок

В   стебло

Г   бічна брунька

              1           2

 

 

 

 

 

 

 

 

3          4

 

А

 

 
Б  
В  
Г  

12.   Встановіть відповідність між термінами та їх визначенням:

А  пагін 1  зачаткові пагони А  
Б  стебло 2  бічний орган, що здійснює фотосинтез Б  
В  листок 3  забезпечує взаємозв’язок з усіма частинами рослини В  
Г  брунька 4  осьовий орган. Що складається з стебла, листків, бруньок Г  

 

 

13.  Встановіть відповідність між сисТести з біології по темі ми органів та їх функціями:

А  кровоносна 1   забезпечує надходження поживних речовин в організм А  
Б  нервова 2   транспортує гази і поживні речовини до клітин Б  
В  травна 3   координує взаємодію всіх органів В  
Г  дихальна 4   забезпечує газообмін Г  

 

14.   Встановіть відповідність між термінами та їх визначенням:

А   травлення 1  сукупність процесів, які забезпечують механічну і хімічну переробку їжі А  
Б   рефлекс 2  реакція організму на подразники , яка відбувається за участю нервової системи Б  
В   імунітет 3  здатність організму захищати власну цілісність В  
Г   антигени 4  хімічні сполуки, що виробляються клітинами і сприймаються організмом як чужорідні Г  

 

15.  Визначте послідовність побудови багатоклітинного організму:

А   клітина – тканина – орган – сисТести з біології по темі  органів ;

Б   орган – тканина – клітина – сисТести з біології по темі  органів;

В   клітина – тканина – сисТести з біології по темі  органів – орган;

Г   орган – клітина – тканина – сисТести з біології по темі  органів.

16.   Доповніть незакінчене речення.   Тип травлення, за якого тварина вводить свої травні ферменти в тіло інших організмів, а через деякий час всмоктує перетравлену їжу називають…

А   внутрішньоклітинне;

Б   змішане;

В   зовнішнє;

Г   позаклітинне.

17.   Доповніть незакінчене речення.  Кровоносна сисТести з біології по темі  складається з…

А   кровоносних судин і серця;

Б   легені, трахеї, кров;

В   кров, зябра

Г   А, Б.

18.   Доповніть незакінчене речення.   У круглих червів опорно – рухова сисТести з біології по темі  представлена…

А   зовнішнім скелетом;

Б   хордою;

В   шкірно – м’язовим мішком;

В   А, В.

19.   Доповніть незакінчене речення.   Нервова сисТести з біології по темі  регулює життєві функції організму за допомогою…

А   крові;

Б   лімфи;

В   нервових імпульсів;

Г   А, Б, В.

20.   Доповніть незакінчене речення.   Біологічно активні речовини, які виробляються особливими клітинами нервової системи – це…

А   нервові імпульси;

Б   нейрогормони;

В   статеві клітини;

В   правильної відповіді немає.

21.   Доповніть незакінчене речення.   Лейкоцити здатні захоплювати клітини хвороботворних мікроорганізмів і знешкоджувати їх завдяки…

А   фагоцитозу;

Б   піноцитозу;

В   джгутикам;

Г   війкам.

22.   Визначте, як називають кровоносну систему, де кров не потрапляє в порожнину тіла:

А   замкнена;

Б   незамкнена;

В   теплокровна;

Г   холоднокровна.

23.   Визначте тварини, у яких немає органів дихання:

А   павуки;

Б   кліщі;

В   круглі черви;

Г   мухи.

24.   Визначте тварин, у яких температура тіла не залежить від температури довкілля:

А   лелека;

Б   кріль;

В   крокодил;

Г   жаба.

 

Рівень В. Завдання 25 – 30 містять по чотири варіанти відповідей і мають на меті встановлення відповідності, та містять завдання з відкритою відповіддю.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

 

 

 

25.   Встановіть відповідність між термінами та їх визначенням:

А  спорангії 1  рухи органів рослин у відповідь на дію подразника А  
Б  фітогормони 2   органи нестатевого розмноження Б  
В  тропізми 3   біологічно активні речовини В  
Г  настії 4   ростові рухи частин рослини Г  

 

26.   Визначте, що складає гіпоталамо – гіпофізарну систему:

А   зв’язок гіпоталамусу з гіпофізом;

Б   гіпоталамус;

В   гіпофіз;

Г   правильної відповіді немає.

27.   Визначте, що належить до неспецифічних механізмів імунітету:

А   бар’єрна функція епітелію;

Б   бактерицидна дія ферментів;

В   рефлекс;

Г   А, В.

28.   Доповніть незакінчене речення.  Специфічні механізми імунітету забезпечуються…

А   імунною системою;

Б   рефлексом;

В   бар’єрною функцією епітелію;

Г   бактерицидною дією ферментів.

29.   Доповніть незакінчене речення.  Частиною рефлекторної дуги, яка сприймає зовнішні та внутрішні впливи називають…

А   гомеостаз;

Б   рецептори;

В   нервові імпульси;

Г   імуноглобуліни.

30.   Доповніть незакінчене речення.   Захисні білки, що синтезуються в імунній системі хребетних – це…

А   фібрин;
Б   тромбін;

В   імуноглобуліни;

Г   овальбумін.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Багатоклітинні організми (90.1 KiB, Завантажень: 30)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,322sec