Тест на креативність (творчість) Дж. Гілфорда

Тест «Інтерпретація зображень»

Інструкція. Вам пропонуються три зображення, які можна витлумачити (відповісти на запитання: що це таке?) найрізноманітнішим чином, зокрема і в гумористичній формі. На кожне зображення відводиться 3 хв часу. Ваше завдання полягає в тому, щоб поряд із кожним запропонованим зображенням написати якомога більше тлумачень, інтерпретацій (мал. 1—3).


Мал. З

Найпоширеніші варіанти:

• малюнок 1 — кола на воді; мішень; кришка люка стічної системи; сомбреро згори; рулетка; сонячна система; орбіти електронів; вигляд всередині труби; піраміда згори; земляний черв’як;

• малюнок 2 — два отвори у каналізаційному люку; яблука на тарілці; окуляри;

• малюнок 3 — скакалка; гори; хвилі на воді; графік; спина Змія Горинича.

Під час підрахунку набраних балів за цим тестом враховуються загальна кількість назв за відведений час, їхня нестандартність. Так, щодо першого зображення, то за варіанти, аналогічні першим чотирьом з наведених вище, зараховується по 1 балу; за аналогічні наступним чотирьом — по 2 бали; за аналогічні останнім двом — по 3 бали за кожен.

Щодо другого запропонованого зображення, тс за кожен вибір, аналогічний наведеним до цього завдання, тестований отримує по 2 бали.

Щодо третього зображення, то за кожен варіант, аналогічний наведеним першим чотирьом, зараховується по 1 балу; за кожен вибір іншого значення — по 2 бали.

Норми оцінювання творчої обдарованості за тестом

12—15 років:

високий рівень — понад 26 балів;

помірний — 18—26;

відсутність — менш ніж 18.

15—18 років:

високий — понад 32 бали;

помірний — 22—32;

відсутній — менш ніж 22.

Тест «Використання предметів»

Інструкція. Вам пропонується у письмовому вигляді викласти найрізноманітніші способи використання таких предметів: 1) порожніх скляних пляшок; 2) довгих металевих цвяхів; 3) тирси (необмеженої кількості).

На кожну з наведених груп предметів відводиться 2 хв. Після закінчення цього часу слід негайно перейти до наступної групи предметів. Тестовий показник визначатиметься загальною кількістю запропонованих способів використання цих предметів за всіма трьома групами.

Продукуючи способи використання наведених предметів, слід орієнтуватися на визначальні властивості останніх. Зокрема, пляшка — ємність, посуд, прозора, крихка; тирса — аморфна, гігроскопічна маса; цвях — тонкий, довгий, міцний, гострий.

За кожен осмислений варіант використання запропонованих предметів тестованому нараховується 1 бал. Кількісним показником роботи з тестом є підсумкова кількість набраних балів.

12—15 років:

високий рівень — понад 24 бали;

помірний — 16—24;

відсутність — менш ніж 16.

15—18 років:

високий рівень — понад ЗО балів;

помірний — 22—ЗО;

відсутність — менш ніж 22.

 

Тест «Конкретизація»

Інструкція. Візьміть чистий аркуш паперу і запишіть якомога більше принципово відмінних явищ чи предметів, які можуть бути: 1)червоними; 2) круглими; 3) нескінченними. На кожну з категорій предметів відводиться 2 хв. Загалом у вашому розпорядженні 6 хв. Зауважте, що до кожної категорії ви добираєте предмети незалежно від інших.

За кожен осмислений варіант відповіді нараховується 1 бал.

12—15 років:

високий рівень — понад 26 балів;

помірний — 19—26;

відсутність — менш ніж 19.

• 15—18 років:

високий рівень — понад 32 бали;

помірний — 24—32;

відсутність — менш ніж 24.

Зазначені кількісні показники є певною мірою умовними. Відповідна достовірність досягається лише в результаті виведення сукупного балу. Він є простою арифметичною сумою балів, отриманих за кожним окремим тестам.

Час на виконання тесту Дж. Гілфорда — 21хв.

Сукупні кількісні нормативні показники за тестом Дж. Гілфорда «Креативність»

12—15 років:

високий рівень — понад 75 балів;

помірний — 58—75;

низький — 48—58;

відсутність — менш ніж 48.

15—18 років:

високий рівень — понад 92 бали;

помірний — 76—92;

низький — 64—76;

відсутність — менш ніж 64.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,721sec