Термохімічне рівняння

Тема. Термохімічне рівняння.

Мета: Сформувати уявлення про термохімічне рівняння реакції, навчити учнів проводити найпростіші обчислення за термохімічним рівнянням реакції, формувати комунікативну, діяльнісну, самоосвітню компетентності.

Обладнання: періодична система хімічних елементів.

Тип уроку: комбінований.

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фразеологічний диктант. (приклад одного з варіантів)

1.Виділення або поглинання теплоти під час реакції є…..реакції.

2.Реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти називаються…….

3. Реакції, що відбуваються з виділенням теплоти називаються…….

4.Горіння магнію відноситься до ……реакцій.

5. Розклад малахіту відноситься до…..реакцій.

6. Під час протікання екзотермічної реакції реагуюча система енергію…….

7. Під час протікання ендотермічної реакції реагуюча система енергію…….

8. Значення теплового ефекту реакції залежить від……..

9.Внутрішня енергія речовини це – …..

10. На руйнування хімічних зв’язків енергія………., на утворення – енергія………

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Термохімічні рівняння реакцій.

Розповідь учителя.

Розділ хімії, що вивчає теплові ефекти хімічних процесів, називається термохімією. Хімічні рівняння, в яких приводяться теплові ефекти реакцій, називаються термохімічними рівняннями.

Оскільки тепловий ефект реакції залежить від температури й тис­ку, він приводиться для стандартних умов: температура 25 °С і тиск р = 101,3 кПа. У термохімічних рівняннях також вказується стан речовин: кристалічна (к), рідка (р), газоподібна (г), розчинена (роз). Для того щоб можна було порівнювати теплові ефекти різних про­цесів, термохімічні розрахунки звичайно відносять до 1 моль речовини. Тому коефіцієнти в термохімічних рівняннях реакцій можуть бути дробовими.

Знак «плюс» перед значенням дельта Н для екзотермічних реакцій озна­чає, що запасу енергії в продуктах реакції менше, ніж у вихідних речовинах і теплота виділяється у зовнішнє середовище. Знак мінус перед значенням дельта Н для ендотермічних реакцій указує на те, що, поглинувши теплоту із зовнішнього середовища, продукти реакції збільшили свого енергію порівняно з вихідними речовинами. Наприк­лад, термохімічне рівняння горіння сірки має такий вигляд:

S + O2 = SO2 ; дельта H = +297 кДж

Демонстрація. 1)Горіння магнієвої стрічки.

Учні спостерігають яскраве горіння магнію, що відбувається з ви­діленням великої кількості теплоти. Термохімічне рівняння реакції: 2Мg + О2 -» 2МgО ; дельта H = +1205 кДж .

2)  Взаємодія сірки з розплавом калієвої селітри.

Порошок КNО3 поміщається у пробірку і нагрівають до розплавлення солі. У гарячий розплав опускається крупинка сірки. За необхідності пробірка додатково підігрівається. Спостерігаються спа­лах і яскраве світіння.

3)  Розклад малахіту під час нагрівання.

У пробірку поміщається зелений порошок малахіту (чи купрум ІІ гідроксиду), пробірку нагрівають. Спостерігається утворення чорного порошку купрум (II) оксиду. Як тільки припиняється нагрівання малахіту, хімічна реакція зупиняється. Термохімічне рівняння реакції:

Си2 (ОН)2 СО3 -» 2СиО + СО2 + Н2О ; дельта H = -47 кДж . (Аналогічно проводиться термічний розклад купрум ІІ гідроксиду.)

(Фізкультхвилинка)

2.Розрахунки за термохімічним рівнянням реакції (учні разом з вчителем складають таблицю).

Алгоритм обчислення теплового ефекту хімічної реакції

за термохімічним рівнянням реакції

 Послідовність дій  Приклади виконання дій
1)Прочитайте текст задачі Обчисліть тепловий ефект реакції спалювання фосфору масою 6,2 г. Термохімічне рівняння реакції горіння фосфору:

4P +5O2 = 2P2O5; Н = +3010 кДж

2)Запишіть скорочену умову задачі m(Р) = 6,2 г

Н = 3010 кДж

Н1 = х кДж

3) Запишіть термохімічне рівняння 4P +5O2 = 2P2O5; Н = +3010 кДж
4) Підкресліть формулу речовини з відомими вихідними даними і числове значення теплового ефекту  4P +5O2 = 2P2O5; Н = +3010 кДж

 

5) Над формулою речовини вкажіть вихідні дані, під фор -мулою – числові дані, що ви -пливають з рівняння реакції; над числовим значенням теплового ефекту – його умовне позначення. 6,2 г х кДж

4P +5O2 = 2P2O5; Н = +3010 кДж

124 г

6) обчислити шукану кількість теплоти.  6,2: х = 4,31: 3010
7) Запишіть відповідь. Відповідь: Н = 150,5 кДж.

 

 

ІV. Домашнє завдання.

Під час сполучення 4,2 г заліза із сіркою виділилася теплота, яка дорівнює 7, 15 кДж. Складіть термохімічне рівняння реакції.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

28 (16.3 KiB, Завантажень: 43)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,667sec