Теорія як вища форма наукових знань.Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова

Тема.  Теорія  як вища форма наукових знань.Теорія хімічної будови органічних сполук  О. Бутлерова.

Мета :повторити теорію хімічної будови органічних сполук  О. Бутлерова,           вивчити

основні положення теорії будови органічних сполук; охарактеризувати

сутність  сучасної теорії будови органічних сполук, її значення;  сприяти

формуванню судження  про роль теорії  в системі наукових знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи:  еврістична бесіда, індивідуальна, самостійна робота.

Обладнання: опорні схеми, моделі молекул органічних речовин.

                                                            Хід уроку

 І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Багато вчених-хіміків вивчали органічні речовини. Але головною метою був пошук шляхів синтезу нових речовин. Для цього була необхідна теорія, що до­зволила б пояснити вже відомі факти й нові відкриття. Такою теорією в органіч­ній хімії є теорія хімічної будови, основні положення якої сформулював у своїх наукових працях 0. М. Бутлеров.

19 вересня 1861 року на з’їзді німецьких натуралістів і лікарів О. М. Бут­леров доповідав про нові теорії в органічній хімії. Він висунув нове поняття — «структура», що відбивало послідовність будови атомів у молекулі. Так народи­лася структурна теорія, або теорія хімічної будови.

У різних джерелах називають різну кількість положень теорії хімічної бу­дови.

Суть теорії будови можна звести до таких положень:

  1. Атоми у молекулах сполучені один з одним у певній послідовності відповідно до їх валентності.
  2. 2.      Властивості речоввин залежать не лише від того, які атоми і в якій кількості входять до складу молекул, а й від того, в якому порядку вони сполучені між собою, тобто від хімічної будови молекул.
  3. 3.         Атоми або групи атомів, які утворюють молекулу, взаємно впливають один на одного, що й зумовлює реакційну здатність молекули.
  4. Порядок зв’язків атомів можна вивчити хімічними методами.

Таким чином, теорія хімічної будови органічних сполук — це вчення про взаємний зв’язок, розміщення і взаємний вплив атоміву молекулах органічних речовин. Вона сприяла синтезу органічних сполук, відіграла значну роль у розвитку хімічної промисловості, з часом її зміст збагатився головним чином у двох взаємопов’язаних напрямах.

1.Перший стосується пізнання просторової будови молекул. Поряд з комплексом хімічних методів для вивчення будови сполук широко використовуються фізичні методи дослідження, завдяки яким визначається не лише хімічне, а й просторове розміщення атомів у молекулах. Вчення про просторову будову молекул, що дістало назву «стереохімія» (грец. «стереос» просторовий), увійшло в науку в 80-х роках минулого століття.

2.Другий напрям пов’язаний із проникненням в органічну хі­мію вчення про електронну будову атома, розвинутого у фізиці в XX ст. Це вчення дало змогу розкрити сутність взаємного впливу атомів, зрозуміти природу хімічного зв’язку між атома­ми, зміст риски у структурній формулі.

3.Структура сучасної теорії будови органічних сполук можна подати у вигляді схеми:

Розвиток сучасної теорії хімічної будови

 

Теорія хімічної будови

               
Класична теорія хіміч­ної будови  О. М. Бут­лерова (вивчає поря­док з’єднання атомів у молекулах)   Учення про просто­рову будову органіч­них речовин (вивчає форми й розміри молекул)   Теорія електронної будови атомів і мо­лекул (вивчає пере­розподіл електронної густини в молекулах)

 

ІV. Підведення підсумків. Оцінювання

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника  , відповісти на запитання після параграфа.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (3) (135.8 KiB, Завантажень: 65)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (3) (236.5 KiB, Завантажень: 45)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 1,284sec