Тематичне оцінювання: ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

І варіант

І рівень

Бланк для відповіді

А Б В Г

1

2

3

4

5

6

ІІ рівень

7. Геоекологічна ситуація в Україні тісно пов’язана з:

А) станом природних умов

Б) потребами в ресурсах

В) переробкою, використанням та утилізацією відходів

Г) всі відповіді вірні

А Б В Г

 

 

8. .Використовуючи умовні знаки зобразіть на контурній карті ареали напружених та сприятливих умов проживання населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Науково-дослідна установа, в якій охороняються типові або унікальні для певної території (чи акваторії) природні комплекси – …

 

 

ІІІ рівень

10. Встановіть співвідношення між колонками:

Вид ресурсів
Оцінка

А) мінерально-сировинні ресурси 1)значні

Б) водні ресурси 2)недостатні

В)лісові ресурсі 3)бідні

Г) рекреаційні ресурси 4)потужні

1
2
3
4

11. На прикладі побудови причинно-наслідкового ланцюжка поясніть природоохоронні заходи по боротьбі з наслідками господарського впливу на довкілля

 

 

ІУ рівень

12. Проаналізуйте основні законодавчі акти про охорону довкілля, екологічну ситуацію, раціональне використання природних ресурсів в Україні. Який новий закон з даної проблеми ви могли б запропонувати до розгляду на засіданні Верховної ради ?

Сторінка: 1 2
завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 1,676sec