Тематичне оцінювання по темі „Основні класи неорганічних сполук”

Тема. Тематичне оцінювання по темі „Основні класи неорганічних сполук”.

Мета. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, вміння застосовувати знання при розв’язуванні задач і вправ; сприяти  свідомому засвоєнню  хімічних знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності; формувати самостійність, дисциплінованість, працьовитість у учнів.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруг металів.

Форми і методи роботи. Письмова різнорівнева тестова робота.

Тип уроку.  Урок корекції і контролю знань.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Тематичне оцінювання.

Варіант І

І. Початковий рівень.

1. Вкажіть формулу солі, яку використовують  люди для приготування їжі:

а)NаCl;    б)КCl;      в) NаNО3;         г)НCl.

2. Розчин  солі змінює колір індикатора метилового оранжевого на:

а) синій;    б) не змінює;      в)  рожевий;         г)безбарвний.

3. Встановіть відповідність між формулами  речовин та їх назвами:

а) Fe2О3;    б) Fe2 (SО4)3;      в) Fe( NО3)3;         г) Fe(ОН)2.

1)ферум (ІІІ) сульфат; 2)ферум (ІІІ) оксид; 3)ферум (ІІІ) нітрат; 4) ферум (ІІ)гідроксид.

4. Формули оксиду, основи, солі відповідно:

а) Fe2О3; Н24  ;   КОН;         б)К2О;  Fe(ОН)2;  СаСО3  .

ІІ. Середній рівень.

1. З перерахованих властивостей вкажіть ті, які характерні для  солей:

а)взаємодіє з водою;    б) взаємодіє з металами;      в) взаємодіє з кислотами.

2. З натрій гідроксидом взаємодіють:

а) Nа2СО3;    б) Fe2 (SО4)3;      в)FеCl3;         г) FeSіО3.

3. Закінчіть рівняння реакції : СuО + Н24 →. Це реакція:

а) сполучення;    б)розкладу;      в)обміну;         г) заміщення.

ІІІ. Достатній рівень.

1. На кальцій оксид  масою 5,6г подіяли ортофосфатною кислотою до його повного розчинення. Які маси продуктів реакції?

2. Здійсніть перетворення:

Mg→  MgO→  Mg(OH)2→  Mg3(PO4)2.

ІV. Високий рівень.

До розчину цинк хлориду долили розчин натрій карбонату. Маса солі, що випала в осад , 4,95г. Яку додаткову порцію  лугу треба взяти, щоб повністю  розчинити утворений осад?

Варіант ІІ

І. Початковий рівень.

1. Вкажіть формулу кислоти, яка присутня у шлунку людини:

а)NаCl;    б)Н24;      в)НNО3 ;         г)НCl.

2. Розчин  кислоти змінює колір індикатора метилового оранжевого на:

а) синій;    б) не змінює;      в)  рожевий;         г)безбарвний.

3. Встановіть відповідність між формулами  речовин та їх назвами:

а)NаCl;   б)СаСО3 ;  в)НNО3 ;   г)Н2О.

1)гідроген оксид; б)кальцій карбонат; в0нітратна кислота; г)натрій хлорид.

4. Формули основи, солі оксиду, відповідно:

а) Fe(ОН)2;  СаСО3 ; К2О ,   б) Fe2О3; Н24  ;   КОН;

ІІ. Середній рівень.

1. З перерахованих властивостей вкажіть ті, які характерні для  кислот:

а)взаємодіє з кислотними оксидами;    б) взаємодіє з металами;      в) взаємодіє з солями.

2.Натрій оксид  взаємодіє з:

а)СО2;    б) МgО;      в)Cu;         г) Н2О.

3. Закінчіть рівняння реакції : Аl + Н24 →. Це реакція:

а) сполучення;    б)розкладу;      в)обміну;         г) заміщення.

ІІІ. Достатній рівень.

1.Визначіть масу і кількість речовини кальцій гідроксиду, який утвориться  при взаємодії  кальцій оксиду  масою 14г з водою.

2. Здійсніть перетворення:

Р→  Р205 → Н3РО4 → Na3P04  .

ІV. Високий рівень.

Який об’єм  карбон(ІІ) оксиду  можна окиснити  до карбон(ІV) оксиду киснем, що утворився в результаті  розкладу 0,8 моль  бертолетової солі КСlО3?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

42 (17.1 KiB, Завантажень: 46)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 42 (58.5 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,764sec