Тематичне оцінювання 5

Тема. Тематичне оцінювання 5.

Мета: Визначити рівень засвоєння учнями теми .

Тип уроку: контролю та коригування знань.

Обладнання: різнорівневі завдання.

 

І. Початковий рівень.

1. Періодичний закон відкрив:

а) О. Бутлеров;   б) М. Ломоносов;   в) Д. Менделєєв.

2. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до однієї групи.

а) 20;   б) 29;   в) 30.

3. Однакову кількість електронів на зовнішньому рівні мають атоми елементів з порядковими номерами:

а) 15 і 23;   б) 7 і 15;   в) власний варіант відповіді.

4. Атоми хімічних елементів якої природної родини мають завершений зовнішній енергетичний рівень?

а) лужних металів;   б) галогенів;   в) благородних газів.

5. Неметалічні властивості в ряді Фосфор-Сульфур-Хлор:

а) зростають;   б) спадають;   в) залишаються без змін.

6. Металічні властивості в ряді Натрій-Магній-Алюміній:

а) зростає;   б) спадає;   в) залишаються без змін.

ІІ. Середній рівень.

1. Зі збільшенням числа електронів на зовнішньому рівні неметалічні властивості елементів:

а) посилюються;   б) послаблюються;   в) не змінюються.

2. В межах однієї підгрупи  зі збільшенням порядкового номера неметалічні властивості елементів:

а)посилюються;   б)послаблюються; в) не змінюються.

3. Кількість нейтронів у ядрі атома будь-якого елемента відповідає:

а)відносній атомній масі;   б)номеру ряду;   в) різниці між відносною атомною масою і порядковим номером.

4. Положення хімічного елемента з електронною формулою 1s22s22p3  в періодичній системі:

а) 2 період, ІІІ група;   б) 2 період, ІІ група;   в) 2 період, V група.

5. Вищий оксид та відповідний йому гідроксид елемента з порядковим номером 20 проявляють:

а) основні властивості;  б) кислотні властивості;  в) амфотерні властивості.

6. Електронна формула має закінчення …3s23p4  у:

а) Нітроген;   б) Карбон;   в) Сульфур.

ІІІ. Достатній рівень.

1. Назвіть елемент за такими даними: належить до V групи, відносна молекулярна маса вищого оксиду 108.

2. Визначте число протонів, електронів і нейтронів для атома кальцію.

3. Оксид хімічного елемента Ігрупи має відносну молекулярну масу 94. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу гідроксиду.

ІV. Високий рівень.

1. При взаємодії одновалентного металу масою 9.2г з хлором отримано хлорид металу масою 23.4г. Який це метал? Покажіть перехід електронів у реакції, вкажіть окисник і відновник.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

59 (12.7 KiB, Завантажень: 43)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 59 (60.5 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,821sec