Тематичне оцінювання №4

Тема . Тематичне оцінювання №4.

Мета.   Визначити рівень навчальних досягнень, учнів з теми. Перевірити вміння використовувати теоретичні знання для виконання вправ і задач. Формувати вміння самостійної роботи на уроці. Створити умови для виділення в структурі знань наукових фактів, понять і законів та розглядати їх у взаємозв’язку .

 

 

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

І. Початковий рівень.

1. Періодичний закон відкрив:

а) О. Бутлеров; б) М. Ломоносов в) Д. Менделєєв.

2. Символ галогену:

а) Са; б) Na; в) Cl.

3. У переліку: хлор, калій, алюміній, натрій, літій – переважають:

а) благородні гази; б) галогени; в) лужні метали.

4. При створені періодичного закону головною ознакою послужили:

а) формули оксидів та гідроксидів;

б) поширеність елементів у природі;

в) атомні маси елементів.

5. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до однієї групи.

а) 20; б) 29; в) 30.

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів з протонними числами:

а) 3 і 4; б) 3 і 11; в) власний варіант відповіді.

ІІ. Середній рівень.

1. Кількість протонів у ядрі атома будь-якого елемента відповідає:

а) номеру групи; б) номеру періода; в) порядковому номеру.

2. Групами називають:

а) вертикальні ряди хімічних елементів, які подібні за властивостями;

б) горизонтальні ряди хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їхніх відносних атомних мас;

в) власний варіант відповіді.

3. У межах одного періоду зі збільшенням порядкового номера хімічні властивості елементів змінюються:

а) поступово; б) не змінюються; в) стрибкоподібно переходять від металічних до неметалічних.

4. Зі збільшенням числа електронів на зовнішньому рівні неметалічні властивості елементів:

а) посилюються; б) послаблюються; в) не змінюються.

5. У межах однієї підгрупи зі збільшенням порядкового номера неметалічні властивості елементів:

а) посилюються; б) послаблюються; в) не змінюються.

6. Кількість нейтронів у ядрі атома будь-якого елемента відповідає:

а) відносній атомній масі; б) номеру ряду; в) різниці між відносною атомною масою і порядковим номером.

ІІІ. Достатній рівень.

1. Назвіть елемент за такими даними: належить до І групи, відносна молекулярна маса гідроксиду 102.

2. Визначте число протонів, електронів і нейтронів для атома кальцію та йона кальцію.

3. Визначте відносну атомну масу Силіцію, Який складається з трьох ізотопів:

28Si (молярна частка 92,3%), 29Si (4,7%), 30Si (3,0%).

ІV.  Високий рівень.

Допишіть рівняння таких ядерних реакцій:

1)

2)

3)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

52 (16.7 KiB, Завантажень: 28)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 52 (74.5 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,308sec