Тематична контрольна робота №7. Числівник як частина мови

Тема. Тематична контрольна робота №7. Числівник як частина мови

Мета: перевірити рівень засвоєння шестиклас­никами знань з теми «Числівник як частина мови»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, удо­сконалювати вміння й навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; виховувати охайність.

Тип уроку: перевірка знань, умінь і навичок.

Хід уроку

 Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ознайомлення із критеріями оцінювання тес­тових завдань.

Проведення інструктажу щодо виконання за­вдань тестового характеру.

Виконання тестів за варіантами .

Варіант 1

І рівень

 1. У якому реченні виділене слово є числівником?
 • Як гул століть, як шум віків, як бурі подих, — рідна мова (М. Рильський);
 • О, не один нащадок Прометея блискучу іскру з неба здобував!(Леся Українка);
 • …Вітер віє з поля на долину, над водою гне з вер­бою червону калину; на калині одиноке гніздечко гойдає (Т.Шевченко).

а)          першому;

б)          другому;

в)          третьому.

 1. Які з наведених числівників є складними?
 • Мільярд.
 • Тринадцять.
 • Сорок.
 • Дві тисячі триста.
 • Одна десята.
 • Дев’яносто.

а)          1 і 3;

б)          4 і 5;

в)          2 і 6.

 1. У якому відмінку вжито числівник у реченні?
  Землі, де правили залежні від київського князя місцеві князі, передавалися дванадцятьом синам Володимира.

а)  родовому;

б)  давальному;

в)  місцевому.

 

II рівень

 1. Розділіть подані кількісні числівники на три групи: цілі числа, дробові, збірні.

Три тисячі сорок два, дванадцятеро, обидві, чоти­ри, нуль цілих і шість сотих, мільйон, четверо, сімсот дванадцять, одна шоста, п ‘ятеро.

 1. Перепишіть задачу. Числа, подані в умові, за­пишіть словами в дужках у потрібному відмінку.

Равлик, поміщений в акваріум, за час з 16 години 30 хвилин вівторка до 9 години 24 хвилин найближчого четверга проповз по стінці 46,5 сантиметра. З якою середньою швидкістю рухався равлик?

 

III рівень

Запишіть числа словами. Доберіть до поданих числівників іменники і запишіть словосполучення.

659; 40; 107; 0,78; 1/2.

 

IV рівень

Напишіть твір-мініатюру «На вокзалі», вказу­ючи години і хвилини руху поїздів. Підкресліть чис­лівники в непрямих відмінках. Одне речення у тексті побудуйте зі звертанням.

 

Варіант 2

 

1 рівень

 1. Скільки числівників у тексті?
 2. Розлилися три ставки, у один з’єднались… Біжить стежка понад ставом. Перейти рівчак, і тут дві стежки перетнуться: одна в село, друга на хутір.

а)  два;

б)  п’ять;

в)  сім.

 1. У якому відмінку вжито виділений числівник?

Стаття десята Конституції України утверджує державність української мови.

а)     називному;

б)  давальному;

в)  місцевому.

У якому рядку правильно поєднані іменники із числівниками?

 • Двастола, чотири учня, десятеро зайчат;
 • Трисьомих метрів, дванадцять спортсменів, двоє дівчат;

3) Одна друга гектара, чотири з половиною місяці, троє хлопців.

а)     першому;

б)  другому;

в)  третьому.

 

II рівень

 1. Спишіть, виправляючи в окремих числівниках помилки. Підкресліть орфограми.

Двох тисячний, чотирьма, трома, п ‘ятсот, дев ‘ят-мастами, вісімдесятьох, півтора ста.

 1. Випишіть з речень кількісні числівники. У дуж­ках зазначте відмінок.

Протягом двадцяти шести років Іван Сірко був ко­шовим отаманом запорізьких козаків. Воюючи то з та­тарами й турками, то з поляками й росіянами, Сірко брав участь у п ‘ятдесяти п ‘яти битвах. Майже скрізь, крім трьох-чотирьох випадків, виходив переможцем.

 

III рівень

Перепишіть текст. Запишіть числа словами, узгодивши їх з іменниками в потрібному відмінку. Визначте, якими членами речення виступають чис­лівники, підкресліть їх.

80 відсотків населення Австралії становлять англоавстралійці. Корінні австралійці розмовляють 200 різними мовами. 910 тисяч жителів зосереджено на південному сході. Переважає міське населення — близько 86 відсотків від загальної кількості. В Австралії містами вважають населені пункти, у яких понад 1000 мешканців.

 

IV рівень

Напишіть твір-мініатюру «Спортивні резуль­тати нашого класу». Використайте 5—6 кількісних і порядкових числівників. Розпочніть текст окличним реченням.

 

Домашнє завдання. На вибір вчителя.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,322sec