Тематична контрольна робота №4. Іменник (частина І)

Тема. Тематична контрольна робота №4. Іменник (частина І)

Мета:  визначити рівень знань і вмінь з теми «Іменник», розвивати логічне

мислення, уміння робити висновки,застосовувати теоретичні знання на прак тиці.

Тип уроку:  урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

Повідомлення теми і мети уроку.

Пояснення способів перевірки знань і вмінь (інструктаж  до проведення тестування).

Проведення тестування закритої та відкритої форми.

Тестові завдання

І варіант

1.Іменник означає:

а) дію предмета;

б) ознаку предмета;

в) предмет.

 Навести приклад іменника (записати).

2.З великої літери пишуться:

а) іменники – загальні назви;

б) іменники – власні назви;

в) іменники – назви істот.

Навести приклади іменників, що пишуться з великої літери та в лапках (6 іменників).

  1. Іменники спільного роду називають:

а)малят безвідносно до їхньої статі

б) осіб як чоловічої, так і жіночої статі

в) іменники чоловічого роду, якщо в реченні вони позначають осіб жіночої статі

Скласти (пригадати) та записати два речення з іменником спільного роду

  1. Іменники, що вживаються тільки у формі множини, це –

а) кияни, школярі, друзі, земляки;

б)Карпати, ворота, ножиці, окуляри;

в) солі, води, сталі.

Навести приклад іменників(5-6) , що вживаються тільки у формі однини

  1. У формі кличного відмінка іменник ужито в реченні:

а) Зоре моя вечірняя, зійди над горою!..

б) На траві, зоря, хустину не забудь!

в) Нічка розсипала зорі злотистії .

Скласти (пригадати) й записати речення зі звертанням, вираженим іменником у формі кличного відмінка .

6.Позначте в дужках відміну іменників, а також групу для іменників першої та другої відміни.

Вельможа (____), тюлень(____), Ілля(____), мати(____), сторіччя(____), теля(____),

Телятко(____), суміш(____).

Навести власні приклади іменників, що належать до визначених вами відмін та груп.

ІІ варіант

1.Запишіть, добираючи велику чи малу букви та використовуючи, де потрібно, лапки.

У небі молодий (М,м)ісяць і міріади (З, з ірок.Почав цвісти (С,с)соняшник.Я передплачую журнал (С,с)оняшник. Племена (С,с)лов’ян розселилися у (П,п)одніпров’ї.

Наведіть власні приклади словосполучень або речень, де вжито іменник, що означає власну назву без лапок та у лапках.

2.Запишіть речення, вживаючи потрібну родову й відмінкову форму означення, укажіть у дужках  рід означуваного іменника.

Петрик – це (справжній, справжня) трудяга! Мій брат – (жахливий, жахлива) задавака. Васильку, хіба можна бути (такий, така) плаксою?

Наведіть власний приклад речення з означуваним іменником того ж самого роду.

3.Знайдіть помилки у словосполученнях і запишіть їх правильно.

Жовті листя, розрослися коріння, важкі колосся.

Наведіть власний приклад двох словосполучень або речень, в одному з яких є іменник, що вживається лише в однині, а в другому – іменник, що вживається тільки у множині.

4.Укажіть у дужках відмінок іменника.

 

Їхали по дорозі (______), запитав у батька(______), запросили актора (______),

рекомендації лікаря (_______), згадується дитинство (______),

люблю печиво (______).

 

Наведіть  власний приклад словосполучень або речень, у яких ужито іменники в таких самих відмінкових формах.

 

5.Згрупуйте іменники за закінченням родового відмінка однини.

 

Гектар, погляд, квадрат, граніт, грім, прапор, театр, Париж, Ужгород.

 

Наведіть власні приклади іменників чоловічого роду 2-ї відміни з різними закінченнями в цьому відмінку.

 

6.Укажіть ряд іменників, у кожному з яких правильно визначена відміна:

 

а) вишня (перша), лікарня (друга), козеня (четверта);

б) пудель (друга), дуель (третя), корабель (третя);

в) сутінь (третя), камінь (друга), велетень (друга).

 

Наведіть власні приклади іменників, які б належали до  визначених вами відмін.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,592sec