Тематична контрольна робота №3. Словотвір. Орфорафія

Тема. Тематична контрольна робота №3. Словотвір. Орфорафія

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями розділу «Словотвір. Орфографія» і сформованості відповідних орфографічних навичок; удосконалювати вміння виконувати словотворчий розбір слова, обґрунтовувати написання слів із вивченими орфограмами; редагувати написане; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність, відповідальність, прагнення якнайкраще виконати роботу.

Тип уроку: урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок.

Хід уроку

 Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 Варіант 1

Початковий рівень

Виберіть правильну відповідь. (Кожне завдання оцінюється 0,5 бала).

 1. Словотвір – це розділ науки про мову, що вивчає:

а)                словниковий склад мови;

б)                способи творення слів;

в)                звуковий склад мови.

 1. Нові слова творяться за допомогою:

а)                тільки суфіксів;

б)               суфіксів і префіксів;

в)               тільки префіксів.

 1. Творення слів поєднанням основ або й цілих слів назива­ється:

а)  складанням;

б)  переходом слів з однієї частину мови в іншу;

в)  складанням у поєднанні з суфіксальним способом.

 1. Словотвірний аналіз слова – це з’ясування:

а)   його будови;

б)  того, як утворене слово;

в)  його лексичного значення.

 

Середній –достатній рівні. (Кожне із завдань оцінюється 2 балами).

 1. Від кожного з поданих слів додаванням частинки пів- утворіть і запишіть нове слово.

Ялта, місто, озеро, вулиця, яма, книжка, Європа, апельсин.

 1. Утворіть складні слова від поданих словосполучень.

Буря  віє –

землю   міряти –

біла   голова –

зірка   кіно –

сухі   фрукти –

середні   віки –

десять   років –

карі   очі –

 1. Від поданих прикметників утворіть і запишіть іменники з суфіксом –ин(а).

Городок –

Сумський –

Львівський –

Вінницький –

 1. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ-. Запишіть їх.

Турок, представник, агент, птах, Париж, Рига, товариш, студент.

 

Високий рівень. (Оцінюється 2 балами).

Розкажіть про свого улюбленого спортсмена, кіноактора, співака. Які риси його характеру вам подобаються? У тексті розповіді використайте складноскорочені слова.

 

 

Варіант 2

Початковий  рівень

Виберіть правильну відповідь. (Кожне завдання оцінюється 0,5 бала).

 1. Словотворення – це:

а)                зміна форми одного й того самого слова;

б)                відмінювання слова;

в)                процес утворення нових слів.

 1. Твірною називається основа:

а)                від якої утворюється інше слово;

б)               основа будь-якого слова;

в)               основа новоутвореного слова.

 1. При творенні слів префіксально-суфіксальним спосо­бом до твірної основи приєднується:

а)  спочатку суфікс, а потім префікс;

б)  спочатку префікс, а потім суфікс;

в)  префікс і суфікс одночасно.

 1. Виберіть повну відповідь.

Словотворення допомагає збагатити нашу мову:

а)  новими словами;

б)  новими формами одних і тих самих слів;

в)  новими словами, словами з новими відтінками у значеннях.

 

Середній –достатній рівні. (Кожне із завдань оцінюється 2 балами).

 1. Від кожного з поданих слів додаванням частинки пів- утворіть і запишіть нове слово.

Євпаторія,  село, їжак, намет, кімната, ящик, лимон, Африка.

 1. Утворіть складні слова від поданих словосполучень.

Власник землі –

сива   голова –

прямий кут –

широкі крила –

цього року –

вісім   років –

падає сніг –

вище   згадати –

 1. Від поданих прикметників утворіть і запишіть іменники з суфіксом –ин(а).

Чемерівці –

Одеський –

Хмельницький –

Тернопільський –

 1. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ-. Запишіть їх.

Казах, парубок, сусід,француз, хижак, Бахмач, половець, птах.

 

Високий рівень. (Оцінюється 2 балами).

Напишіть про цікаву шкільну подію, учас­ником якої ви були. У тексті твору використайте слова, утворені префіксальним і суфіксальним способами.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 1,175sec