Технологія обпилювання листового металу

Тема. Технологія обпилювання листового металу.

Мета: ознайомити з будовою, призначенням та використанням напилків, прийомами обпилювання деталей напилками й надфілями різної форми та з різною насічкою; навчити розробляти та конструювати вироби, що містять елементи, які обробляються напилками та надфілями; виховувати економне ставлення до використання матеріалів, бережливе ставлення до інструментів. Основні поняття: личкувальний, бархатний, драчевий напилки, надфіль.

Очікувані результати навчальної діяльності: уміння розпізнавати й пояснювати будову, призначення та застосування різного виду напилків і надфілів; виконувати оброблення виробів напилками та надфілями; уміння утилізувати відходи, бережливо використовувати інструменти.

Обладнання: слюсарний або комбінований верстак, драчеві, бархатні й личкувальні напилки та надфілі (плоскі, ножівкові, напівкруглі), лінійка слюсарна, кутник, креслення або технологічна карта запланованого для виготовлення виробу. Структура уроку

І. Організаційний момент         3 хв

П. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів     5 хв

III.    Вивчення нового матеріалу    15 хв

 1. Обпилювання як вид різання металу. Призначення обпилювання.
 2. Будова, види та призначення напилків.
 3. Технологія обпилювання.
 4. Правила безпечної роботи під час обпилювання листового металу.

   

 5. Практична робота «Обпилювання заготовок для виготовлення запланованих виробів»        _18 хв
 6. Підсумки уроку     Зхв
 7. Домашнє завдання     1 хв

  ХІД УРОКУ

 8. ОРГАШЗАЩЙНИЙ МОМЕНТ
 9. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Фронтальне опитування.

   

 10. Який процес називається різанням матеріалів?
 11. У чому полягає його сутність?
 12. Яким інструментом здійснюють різання металу?
 13. Якими інструментами ріжуть листовий метал?
 14. Чому обпилювання конструкційних матеріалів теж належить до процесу різання?
 15. Якими інструментами здійснюють обпилювання?
 16. Від чого залежить товщина шару матеріалу, який знімається рашпілем?
 17. Чим відрізняється рашпіль із дуговою насічкою від рашпіля з крапковою насічкою?
 18. Яких правил безпечної роботи необхідно дотримуватися під час роботи рашпілем?

  Узагальнюючи відповіді учнів, учитель повідомляє, що найбільшого поширення під час обробки заготовок із металу набув спосіб різання металу за допомогою напилків. Він дає можливість досягти точності обробки матеріалів до 0,05 мм. Індивідуальне завдання.

  (Виконується під час фронтального опитування.) На дошці два учні (за бажанням) записують правила обпилювання конструкційних матеріалів.

  Після фронтального опитування учні класу читають ці правила та

  в разі потреби доповнюють їх.

  Ш. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1.    Обпилювання як вид різання металу. Призначення обпилювання.
  Розповідь учителя.

  Обпилювання — це більш точна, ніж різання ножицями, обробка, а в деяких випадках навіть основна слюсарна операція. Суть обпилювання полягає в тому, що під час роботи напилком із зовнішньої чи внутрішньої поверхні оброблюваної заготовки знімається тонкий шар металу.

  Використовуючи напилки з насічкою різної величини, можна одержати грубу або чисту поверхню оброблюваних виробів. Тому залежно від потрібної точності обробки поверхні виробів обпилювання може бути як попередньою, так і кінцевою технологічною операцією.

  2.    Будова, види та призначення напилків.
  Робота за підручником.

  Опрацювати відповідний матеріал підручника та заповнити таблицю.

  Розповідь вчителя.

  Учитель демонструє учням напилки різних профілів і насічок, пояснює їхню конструкцію, призначення та прийоми роботи ними.

  Учні повинні запам’ятати ознаки, за якими визначають клас напилків (драчові, личкувальні та бархатні), і сферу застосування кожного з них, розрізняти напилки з одинарною й подвійною насічкою, рашпілі й надфілі.

  3.    Технологія обпилювання.
  Розповідь учителя.

  Учитель демонструє та пояснює учням прийоми обпилювання в такій послідовності:

 19. прийоми закріплення заготовки в лещатах;
 20. прийоми обпилювання торцевих поверхонь;
 21. прийоми обробки поверхонь різної геометричної форми;
 22. прийоми контролю обпилювання.

  Учитель звертає увагу учнів на те, що під час виконання певної технологічної операції необхідно вибрати правильне положення ступнів ніг та тулуба. Потрібно також уміти правильно розподіляти зусилля правої й лівої рук при обпилюванні. Під час роботи необхідно стежити за лініями розмітки як межами обробки заготовки, візуально визначати необхідність виконання контрольних розмірів. При обпилюванні плоских поверхонь напилок треба переміщувати рівномірно, без коливань. Для цього необхідно правильно стояти перед лещатами та балансувати зусиллями, які докладаються до напилка. Під час руху напилка в робочому напрямку натискання правої руки повинно постійно збільшуватися, а лівої — зменшуватися. Під час холостого ходу напилок відводять не натискаючи.

  Демонструючи, як правильно працювати біля лещат, учитель звертає увагу учнів на положення лівої й правої ніг на робочому місці. Пояснює, як тримати ручку напилка під час роботи (великий палець — уздовж ручки, а інші пальці обхоплюють її), демонструє процес обпилювання в сповільненому та нормальному

  темпах.

  Як свідчить досвід, не потрібно одночасно демонструвати кілька прийомів виконання обпилювання. Як правило, за один показ учні можуть засвоїти 2-3 прості прийоми або один складний. Необхідно обов’язково звернути увагу на помилки, які можуть призвести до неякісного виконання робіт, відмітити, що нерівності обробленої поверхні залежать не тільки від виду напилка, а й від докладеного при обпилюванні зусилля.

  4.    Правила безпечної роботи під час обпилювання листового металу.
  Робота за підручником.

  Ознайомитися з правилами безпечної роботи в підручнику.

  IV.    ПРАКТИЧНА РОБОТА «ОБПИЛЮВАННЯ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ
  ВИРОБІВ» Інструктаж до виконання практичної роботи.

  Учитель повторює з учнями алгоритм виконання роботи.

 23. Затиснути заготовку лещатами так, щоб оброблювана поверхня виступала над губками на 5—10 мм.
 24. Обпиляти перехресним штрихом поверхню заготовки до утворення гладкої та рівної поверхні.”
 25. Перевірити якість обпилювання поверхні лінійкою.
 26. Переставити заготовку в лещатах для обробки другої площини.
 27. Обпиляти поверхню, перевіряючи якість роботи лінійкою.
 28. Перевірити якість обробки двох поверхонь заготовки кутником.
 29. Повторити операції 4 і 5 при обробці інших поверхонь заготовки.
 30. Зачистити задирки личкувальним напилком.
 31. Перевірити якість та точність обробки заготовки. Виконання практичної роботи.

  Учні обпилюють заготовку деталі обраного виробу, яка була вирізана ними на попередньому уроці. Під час виконання практичної роботи учитель стежить за положенням учнів на робочому місці, правильністю тримання інструмента. При цьому нагадує, що з метою запобігання деформації металевих заготовок насічкою губок лещат необхідно застосовувати мідні, алюмінієві або латунні знімні нагубники. Заготовку необхідно затискати в лещатах між двома дерев’яними брусками так, щоб відстань від оброблюваної кромки до поверхні лещат не перевищувала 10—15 мм, а оброблювана поверхня заготовки була паралельною поверхні лещат.

  У разі необхідності вчитель ще раз демонструє прийоми перевірки прямолінійності оброблюваної напилком поверхні за допомогою лінійки або кутника.

  V.    ПІДСУМКИ УРОКУ

  Учитель аналізує результати практичної роботи, порівнює якість та точність обробки деталей (наприклад, методом накладання заготовок одна на одну та демонстрації відхилення розмірів), указує на недоліки, пояснює способи їх усунення.

   

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,321sec