СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ

ТЕМА. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ.

Мета.Закріпити знання учнів про захист прав людини як в минулому, так і в сьогоденні.

Форма проведення.Брейн-ринг.

Людина — найрозумніша жива істота, що живе на Землі. Кожна людина від дня свого народження отримує всі належні їй права незалежно від національності, майнового стану, віри, кольору шкіри. Особисті права і свободи людини покликані забезпечити її особисті потреби, особисте життя.

Сьогоднішній «Брейн-ринг» має на меті розкрити і доповнити ваші знання про історію розвитку прав людини, а також їх реальний зміст.

Розпочинаємо нашу гру!

1.    Існує такий вислів: «Хто не знає минулого свого, той не побудує майбутнього». Так і ми, почнемо з правових пам’яток правової культури українського народу.

Для вирішення якихось справ люди сходились на громадські наради, бо тоді ще не було писаних законів. Сходились старші з родів чи сімей на нараду, яка носила назву — віче, на якому вирішувались всі питання. Продовженням його є звичаєве, право. На Україні до звичаєвого права ставились особливо шанобливо. Наприклад, лише на звичаєвому праві грунтується судочинство Запорозької Січі. А в часи Гетьманщини збереження звичаєвого права розглядалось як важлива гарантія відносної автономії України в складі Росії.

Найвідоміша збірка давньоруського права, яка мала величезне значення для подальшого розвитку права в Україні, — це «Руська правда».

Звідси питання.

Хто автор збірника феодальних законів, в скількох редакціях він зустрічається? Перерахуйте і дайте характеристику з основним (деяким) його положенням.

2.    «Руська правда» і місцеве звичаєве право тривалий час були
чинним законом у Литві, до складу якої входили північні і цен
тральні українські землі. «Руська правда» стала одним з основ
них джерел при створенні литовських кодифікаційних актів.

В 1468 р. був виданий Судебник — перша спроба загальнодержавного кодексу. Протягом XVIст. були видані три обширні збірники законів під назвою Литовські статути.

Звідси питання.

В яких роках і під якою назвою видавались ці Статути ? Які правові норми були впроваджені і чиї права вони захищали?

3.    Серед пам’яток правової культури України значне місцепосідали збірники магдебурзького права.

Звідси питання.

Де мав силу даний закон і які його основні положення?

4.    Березневі статті Богдана Хмельницького — один з найважливіших документів в історії України. Його оригінал не зберігся,він дійшов до нас у чернетках, переписах московських чиновників.

Звідси питання (вибірково).

 • Дайте характеристику цьому документові, враховуючи позитивні і негативні його сторони.
 • Яке значення мав цей документ?
 • Які позитивні і негативні сторони цього документа?

  5.    «Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорозького». Документ, який складався зі вступу і 16 статей.

  Звідси питання.

  Коли, де і ким був складений даний документ та які правові норми він закріплював? Яку відмінність від інших він мав?

  6.    28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної Ради Українибула прийнята Конституція України — Основний Закон України. В ньому затверджені всі основні права людини в державі.

  Звідси запитання.

  Які статті Конституції України захищають ваші права як неповнолітніх громадян? (Тобто права дітей). Перерахуйте.

  7.    Міжнародне право як головнокомандуючий на полі бою, якиймає віддавати свої накази генералам, а не простим солдатам.

  Тріпель

   

  В давні часи виникає ідея міжнародного захисту прав людини.До американських і французьких революцій XVIIIст. поняття«права людини» взагалі не існувало. Деякі законодавчі договірніакти епохи феодалізму дещо обмежували права суверена (короля, князя, гетьмана, імператора) на користь окремих станів суспільства, але не окремої особи.

  Сьогодні існують міжнародні організації, які захищають права людини. Одна з них ООН. 3-часу її створення у 1945 році 24 жовтня було створено ряд фондів. Один із перших фонд дитячий.

  Звідси питання.

  Який документ прийняла ГА ООН щодо прав дитини по всьому світі? Коли це сталось і які її основні положення?

  8. Крім «Конвенцій про права дитини» існують інші міжнародні документи, які захищають права людини.

  Звідси питання.

  Які міжнародні документи щодо прав людини вам відомі? Сформулюйте їх назви та вкажіть роки ратифікації їх Україною.

  Найважливішим завданням сучасної української школи є формування в особі школяра майбутнього нації, виховання вільних, високодисциплінованих і гордих людей, гідних громадян своєї незалежної держави.

  Цього досягти неможливо без глибокої повсякденної культури поведінки, спілкування, а значить правового світогляду (правової культури).

  Правова культура — глибоке знання і розуміння права, свідоме виконання його вимог. Вона необхідна для успішногофункціонування держави, правової системи, а отже і норм правлюдини.

  Сподіваюсь, що сьогоднішня наша зустріч посіє в вас ще одну зернину знань, найголовніше, усвідомлення необхідності знань про права людини, кожного зокрема.

  Відповіді.

  1.    Автором «Руської правди» був князь Ярослав Володимирович Мудрий, потомки його змінювали і доповнювали цейзбірник законів.

  Існує, за думкою багатьох дослідників, три редакції.

  Коротка — «Суд Ярославль» — найстаріша частина створено за Ярослава Мудрого.

  Поширена — «Правда Ярославичів» —, доповнення, внесені синами Ярослава Мудрого.

  Скорочена — «Устав Володимира» — укладений внуком Ярослава Володимиром Всеволодовичем Мономахом.

  Основні положення.

  Закріплювалась феодальна власність.

  Урегульований договір позики не лише на хліб, але і на гроші, мед… ‘

  Кровна помста замінювалась грошовим штрафом.

  Смертна кара не записана (літописи згадують, що вона застосовувалась за зраду князя і виступи проти феодальної влади).

  За дії холопа відповідав сам пан.

  Судові функції виконували: князь, представники адміністрації, церковні органи, вотчинний суд.

  2.    1) Литовський статут — 1529 р. (Старий).

 1. Литовський статут — 1566 р. (Волинський).
 2. Литовський статут — 1588 р. (Новий).

  Вони захищали права феодалів, шляхти і посполитого.

  Основні положення.

  Повна правоздатність і дієздатність надавались феодалам, які досягли 14 років (1566 р.), 16 років (1588і р.).

  Справи шляхти розглядав шляхетський чи земський суд. Вищою судовою інстанцією став Трибунал коронний.

  Мисливський собака оцінювався в двічі дорожче за селянина.

  Чоловіку нешляхетного стану вирізується язик за те, що віч ганьбить шляхтича.

  Коли шляхтичі убили гуртом шляхтича, то страчується один з них, а коли хлопи — всі.

  Якщо шляхтич поранив шляхтича, то йому відрубують руку, а якщо просту людину — штраф.

  Якщо проста людина поранила шляхтича,то вона страчується.

  3.    Магдебурзьке право мало силу в містах, які звільнялись відуправління і суду феодала та користувались правом самоврядування, крім тих міст, що стояли на землі замковій чи єпископській.

  Основні положення. Закріплювався порядок виборів.

  Функції органів міського самоврядування, суду, купецьких об’єднань, цехів.

  Регулювало питання опіки, спадкування, торгівлі. Покарання за різні види злочинів.

 3. 1654 р. «Статті Богдана Хмельницького» — найважливіший –документ, що юридично оформив автономне, політичне і правове становище України у складі Російської держави. Статті мали 11 пунктів.

  Позитивне,

  Лівобережна Україна з Києвом опинилась в складі православної держави, право зносин з іноземними державами. Покладено край окатоличенню. Зберігалась військово-адміністративна система.

  Негативне. Поступово права обмежувались. Придушувались найменші прояви національної свідомості.

  5.    Конституція Пилипа Орлика — 1710 р., складена в еміграції
  (договір між шведським королем і «гетьманом без війська, землій народу»). Вона не була втілена в життя, не набула сили закону. Однак ціла конституція пройнята ліберальним і демократичним духом.

   

  Основні положення.

  Написана латинською і українською мовами.

  Встановлювала національний суверенітет і визначала кордони держави, забезпечення демократичних прав людини.

  Єдність і взаємодія законодавчої влади (виборна Генеральна Рада, яка скликалася тричі на рік), виконавчої влади (гетьман, генеральна старшина та обрані представники від кожного полку), судова влада (суворо підзвітна і контрольована).

  Строгий розподіл між державним і гетьманським скарбом.

  Ревізія захоплених старшинами земель.

  Скасування тягарів простого народу та державних монополій.

  Соціальне забезпечення вбогих, удовиць, сиріт.

 4. Статті 3, 27, 29, 34, 35, 41, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 68.
 5. 20 листопада 1989 р. ГА ООН одночасно прийняла «Конвенцію про права дитини», 26 січня 1990 року відкрита для підписання. Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року.

  Статті 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 37.

  8.    Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні
  права. Прийнятий 16 грудня 1966 року.

  Ратифікований Україною 19.10.1973 року.

  Міжнародний Пакт про громадянське та політичні права.

  Прийнятий 16 грудня 1966 року.

  Набув чинності в Україні 25 жовтня 1991 року.

  Загальна декларація прав людини.

  Ухвалена ГА ООН 10 грудня 1948 року.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,318sec