Синергізм і антагонізм. Вплив світла на розвиток рослин

Тема. Синергізм і антагонізм. Вплив світла на розвиток рослин.

Мета: розкрити поняття «антагонізм» та «синергізм», довести значення цих явищ  ужитті рослин; розкрити роль світла для життєдіяльності рослинного організму; розвивати логічне мислення та творчу активність учнів.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

Обладнання та матеріали: таблиці, малюнки, Підручник, дидактичні матеріали.

 

Хід заняття.

 І.      Організаційний момент.

         Взаємо вітання . Вправа «Комплементи»

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

  1. Що таке фотосинтез, яке його значення?
  2. Як здійснюється мінеральне живлення у рослин?
  3. Які мінеральні добрива ви знаєте? Який їх вплив на рослини?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Формування високих врожаїв з належною якістю продукції залежить не тільки від кількості поживних речовин в грунті, але і від співвідношення елементів мінерального живлення. Коли грунт містить достатньо і правильно збалансовану кількість елементів, то це забезпечує високу продуктивність рослин. Явище взаємодії елементів, що виражається в антагонізмі і синергізмі досить розповсюджені у мінеральному живлені рослин і мають важливе значення. Оптимальна інтенсивність освітлення є необхідною умовою, яка забезпечує високу фотосинтетичну активність рослин, формування високопродуктивних репродуктивних органів. Світло має велике значення в житті рослин. Під його впливом у рослинах відбувається фотосинтез, завдяки чому рослина створює органічні речовини, а в повітря виділяється кисень, необхідний для дихання всіх організмів. У зв’язку з цим фотосинтез називають повітряним живленням, хоча при фотосинтезі використовується не тільки вуглекислий газ, а й вода, і розчинні в ній сполуки азоту, фосфору, калію та інших елементів, які поглинаються із ґрунту в процесі кореневого живлення. Розглянемо ці фактори впливу на ріст і розвиток рослин.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Синергізм і антагонізм. Процеси антагоністи у рослин.  Пояснення вчителя.

Завдання. Порівняйте процеси: ріст і розвиток; фотосинтез і дихання. Складіть порівняльні схеми.

2. Антагонізм і синергізм у мінеральному живленні рослин. Повідомлення учня.

3. Вплив світла на розвиток рослин. Робота в групах.

І група. Фотоперіодизм, його значення.

ІІ група. Регулювання світлового режиму, його значення.

(Учні працюють 10 хвилин, обмінюються інформацією).

 

V. Узагальнення.

  1. Що таке антагонізм, наведіть приклади антагонізмів у рослин.
  2. Що таке синергізм. Наведіть приклади.
  3. Як впливає світло на рослини? На які групи вони поділяються по відношенню до світла?
завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,494sec