Суміші, їх класифікація (гете­рогенні та гомогенні), тверді розчини, амальгами

Тема. Суміші, їх класифікація (гете­рогенні та гомогенні), тверді розчини, амальгами.

Мета: розкрити хімічну суть поняття «речовина». Формувати поняття    про

чисті речовини та суміші, акцентувати увагу на збережені чи зміні

властивостей у сумішах, залежно від типу сумішей. Розвивати вміння

спостерігати, робити порівняння, висновки. Виховувати інтерес до

предмета.

Тип заняття: урок вивчення нового матеріалу та закріплення практичних

навичок.

Методи і форми роботи:  «Мозковий штурм», колективна робота, лекція

з елементами бесіди, бліц-конкурс.

Хід заняття

І. Організаційний етап.

Емоційне налаштування на заняття.

Вчитель. Візьміться за руки. Заплющте очі. Зробіть глибокий вдих – вдихніть позитивні емоції. А зараз зробіть глибокий  видих –  видихніть негатив.

Вправа «Подаруй усмішку кожному».

По колу, починаючи від себе, подаруйте один одному усмішки.

(Учні посміхаються, повертаючись обличчям до сусідів.)

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності.

«Мозковий штурм».

1. З чого складаються всі тіла?

2. Чи можна з однієї речовини виготовити декілька тіл?

3. Яких агрегатних станах перебувають речовини у природі?

4. З чого складається кожна речовина?

5. Чим відрізняється одна речовина від іншої?

6. Чи існує між частинками речовини взаємодія?

Фронтальне опитування.

1. Як ти розумієш поняття «речовина», «матеріал», «тіло»? Наведи приклади.

2. З наведенего переліку випиши окремо речовини й тіла: залізо, цвях, крохмаль, спирт, вода, сніжинка, краплина роси, сірник.

3. Порівняй фізичні властивості (ознаки схожості й відмінності) води й нашатирного спирту, взятих за стандартних умов.

ІІ. Вивчення нового матеріалу. Лекція   з елементами бесіди.

1. Суміші, їх класифікація (гете­рогенні та гомогенні).

Вчитель. Ти вже знаєш, що кожна речовина має характерні для неї властивості. Однак ці властивості будуть цілком певні лише для окремо взятої речовини, не змішаної з іншими речовинами. Такі речовини називають чистими.

Чиста речовина — це речовина індивідуальна, яка не містить домішок інших речовин.

Від чистих речовин слід відрізняти суміші.

Суміш — це сукупність різних речовин, яка становить одне фізичне тіло.

Суміш може складатися з двох або більшої кількості чистих речовин. Ці складові частини суміші називаються компонентами. Речовини, що входять до складу сумішей, зберігають притаманні їм властивості.

 

2. Тверді розчини.

Тверді розчини,  тверді фази змінного складу, в яких атоми разів особистих елементів змішані у відомих межах або необмежено в загальній кристалічній решітці .  Розчинність в твердому стані властива всім кристалічним твердим тілам. У більшості випадків ця розчинність обмежена вузькими межами, але відомі системи з безперервним рядом Т. р. (наприклад, Cu — Au, Ti — Zr, Ge — Si, Gaas — GAP). По суті всі кристалічні речовини, відомі як «чисті» або «особливо чисті», є Т. р. з дуже малим вмістом домішок, оскільки абсолютна чистота практично недосяжна. У природі широко поширені Т. р. мінералів

3. Амальгами.

Амальгами (Лат. Amalgama – сплав) – рідкі або тверді сплави ртуті з іншими металами.

Отримують взаємодією металу з ртуттю (при змочуванні ртуттю поверхні металу) при звичайних температурах або підігріві, електролітичним виділенням металу або катіонного комплексу на ртутному катоді або іншими способами.

При нагріванні амальгам міді, срібла, золота та ін. відганяється ртуть. Залізо не утворює амальгами, тому ртуть можна перевозити в сталевих посудинах.

Застосування.

Амальгаму використовують при позолоченні металевих виробів, у виробництві дзеркал. Амальгами лужних металів і цинку в хімії застосовують як відновники. Амальгаму використовують при електролітичному отриманні рідкісних металів, добуванні деяких металів з руд. Амальгаму застосовують при холодному зварюванні в мікроелектроніці. Раніше амальгама срібла застосовувалася в стоматології як матеріал зубних пломб.

«Амальгама» – професійна назва одного з пломбувальних матеріалів, у властивостях якого використовується здатність ртуті розчиняти деякі метали. «Амальгама» є найбільш міцним із пломбувальних матеріалів, який застосовується в зуболікуванні більше 100 років. За цей період склад амальгами зазнав багато змін. У стоматології застосовується мідна та срібна амальгама. В даний час майже у всіх країнах застосовують срібну амальгаму зі значним додаванням міді, так звані високомідні амальгами.

Срібна амальгама складається з ртуті, срібла, олова, цинку та ін. Срібло надає амальгамам твердість, олово уповільнює процес твердіння, мідь підвищує міцність і забезпечує прилягання пломби до країв порожнини.

Перевагою срібної амальгами є твердість, пластичність, властивість не змінювати колір зуба (амальгами останніх поколінь), вона не руйнується і не змінюється в порожнині рота. Недоліками амальгами є погане прилипання, висока теплопровідність, наявність ртуті в її складі, яка як відомо, здатна надавати токсичну дію.

Несприятливі  дії амальгами

Питання про несприятливі дії ртуті дискутується з моменту початку застосування амальгамових пломб. Встановлено, що ртуть з амальгами надходить в ротову рідину, а потім в організм. Однак кількість ртуті, що надходить в організм з пломб (навіть при наявності 7-10 пломб), не перевищує гранично допустимі дози. Є можливість інтоксикації співробітників стоматологічних кабінетів, що вимагає ретельного дотримання норм і вимог правил безпеки. Якщо в порожнині рота, в якому є зуб запломбований амальгамою, поставити золоту коронку, то друга буде руйнуватися. Для подібного руйнування зовсім не потрібно щоб амальгамні пломба і поверхня коронки стикалися. Руйнування коронки буде відбуватися внаслідок того, що при наявності в порожнині рота слини і омивання нею двох різних металів виникне гальванічний елемент, де катодом буде виступати більш інертний метал (амальгама), а анодом – менш інертний (золото, срібло, сталь). Анод (метал), віддаючи електрони катоду, почне поступово розчинятися. Це необхідно враховувати при лікуванні.

ІV. Закріплення і узагальнення знань.

а) Робота в парах. – З поданого переліку випишіть окремо чисті речовини і суміші: цукор, дистильована вода, газована вода, молоко, кухонна сіль, повітря, природний газ.

– Запропонуйте способи розділення суміші: цукор, вода, бензин, тирса, пісок.

– Ви приготували склянку чаю. Як можна довести, що це є суміш, а не чиста речовина?

– Поміркуйте: чи можуть чисті речовини зберігати свої властивості у сумішах? Відповідь обґрунтуйте.

б) Хімічний диктант.

– Речовина – це те, з чого складається …

– Чиста речовина складається з частинок…виду і має сталі…

– Суміші складаються з … речовин.

– Розчин цукру у воді можна розділити …

– Суміш піску та води розділяють…

– Властивості хімічних речовин залежать від …

в) Висновки.

Речовини поділяють на чисті, тобто без домішок, і змішані одна з одною, тобто суміші.

У сумішах речовини можуть перебувати у будь-якому агрегатному стані. Речовини, що входять до складу сумішей — компоненти, зберігають свої властивості. Суміші поділяють на однорідні та неоднорідні.

V. Домашнє завдання. Дізнайся про цікаве в хімії!

1. 350 років тому ірландський учений Роберт Бойль написав книгу, «Хімік-скептик». У ній він доводить, що хімія має стати самостійною наукою і вводить одне з основних хімічних понять-…

А. атом. Б. молекула. В. реакція. Г. елемент. Д. формула.

2. Азот, кисень, вуглекислий газ,  інертні гази, водяна пара одним словом – …

А. повітря.  Б.безлад.  В. продукти реакції.  Г. атмосфера Землі. Д. Суміш газів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Суміші, їх класифікація (гете­рогенні та гомогенні), тверді розчини, амальгами (639.2 KiB, Завантажень: 10)

завантаження...
WordPress: 23.04MB | MySQL:28 | 0,807sec