Сучасне формулювання періодичного закону

Тема: Сучасне формулювання періодичного закону.

Мета. Поглибити  знання учнів  учнів про періодичний  закон і  періодичну систему хімічних елементів    Д.І.Менделєєва,  розглянути  основні закономірності періодичної систе­ми. Навчити учнів сприймати  таблицю Д.І.Менделєєва як „шпаргалку”, за допомогою якої завжди можна одержати велику кількість різноманітної  інформації про хімічні елементи;  формувати вміння передбачати  характер елемента  та його основні властивості на основі  його положення в таблиці.Сприяти розвитку у учнів логічного та абстрактного мислення.

Обладнання. Періодична система хімічних елементів   Д.І.Менделєєва.

Форми і методи роботи. Самостійна робота, змагання, диспут, розповідь, бесіда.

Тип уроку. Узагальнення  та систематизація.

Хід уроку.

 І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Узагальненння і корекція знань та вмінь.

1. Конкурс «Естафета».

Усі члени команди відповідають кожен на своє запитання і з літер правильних відповідей утворю­ють слова. Перемагає команда, яка першою записує відповідь (слово) на дошці.

Група 1

1. У якого елемента 14 нейтронів:

е) Алюміній; к) Силіцій; л) Фосфор?

2. Елемент з протонним числом 17 має вищий оксид типу:

з) R2O5;  і) R03;  й) R2O.

3. На зовнішньому енергетичному рівні має 2 електрони елемент з протонним числом:

к) 19; л) 12; м) 16.

4. Розподіл електронів 2, 8, 8, 3 характерний для елемента:

ю) Скандій; я) Бор; ь) Калій.

5. Будову зовнішнього рівня ЗsЗр має елемент з протонним числом:

а) 17; б) 18; в) 19.

6. У Калію електронів:
з) 17; і) 19; й) 39.

7. У Цинку енергетичних рівнів:
м) 3; н) 4; о) 2.

8. В Алюмінію неспарених електронів:
м) один; н) два; о) жодного.

9. Яка загальна формула гідрату вищого оксиду елемента № 31:

в) ROH, г) R(OH)3; д) R(OH)2?

Група 2

1. У яких елементів 20 нейтронів:

з) Аргентуму; і) Калію; й) Скандію?

2. Яку загальну формулу має вищий оксид еле­мента з протонним числом 16:

д) R2O5; е) R03; є) R02?

3. На зовнішньому енергетичному рівні має 5 електронів елемент з протонним числом:

к) 15; л) 23; м) 17.

4. Розподіл електронів 2,8, 4 характерний для:
a) Si; б) С; в) А1.

5. Будову зовнішнього рівня 5s має елемент з протонним числом:

г) 7; д) 38; є) 12.

6. Яка кількість електронів в Оксигену:
а) 16; б) 8; в) 6?

7. Скільки енергетичних рівнів у Магнію:
о) 1; п) 2; р) З?

8. В елемента з протонним числом 9 неспарених електронів:

н) 1; о) 2; п) жодного.

9.    Загальна формула леткої водневої сполуки Фосфору:

н) H2R; о) RH3; п) RH4.

10. До IV періоду належить елемент:
р) Карбон; с) Скандій; т) Стронцій.

2. Конкурс «Вгадай елемент».

Учитель розповідає про елементи, а учні підніма­ють таблички з їх символами.

1. Ці елементи належать до великих періодів, розміщені в групі з найбільш електронега­тивними елементами періоду, але серед елементів групи виявляють найслабші неметалічні властивості або взагалі є металами. (Технецій, Реній — метали, Астат — найслабший неметал VII групи.)

2.Один із цих елементів є четвертим в особливій групі елементів, а наступний підтверджує, що ця група вже закінчилася. (Прометій і Гафній.)

3. А от наступні елементи такі: перші є s-елементами з 7 енергетичними рівнями, а наступному бракує одного електрона для завершення 6р-підрівня.
(Францій, Радій, Полоній.)

А це запитання для всіх команд. З іменами яких учених пов’язані назви останніх трьох елементів?

Це вчені — П’єр та Марія Кюрі. Саме вони, пе­реробивши тонну уранової руди, добули 1 г чистого радію і виділили з продуктів радіоактивного розпаду францій та полоній.

Такі назви ці елементи отримали не випадково. Вони названі на честь Польщі та Франції — бать-ківщин учених.

Під час аварії на Чорнобильській АЕС серед ра­діоактивних викидів був і стронцій. На який елемент, що входить до складу людського організму, він схо­жий? Передбачте його дію в організмі людини.

Стронцій схожий на кальцій, з якого утворені наші кістки. Однак він є більш активним металом, здатний заміщати кальцій у складі кісток і таким чином нагромаджуватися в організмі. Від такої зам­іни кістки стають крихкими, а головне — з’являєть­ся джерело внутрішнього радіоактивного випромі­нювання.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

49 (17.6 KiB, Завантажень: 31)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 49 (62.5 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,327sec