СТИЛЬ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

Стиль міжособистісного спілкування відбиває звичні способи взаємодії людини з оточуючими в службовий і вільний час. Для оцінки випробовуваному пропонують відзначити кількість балів, що найбільш точно відповідає відповіді на поставлені питання.

/. Активність у спілкуванні з колегами:

* я майже не беру участі у спілкуванні — 1;

* я спілкуюся в міру необхідності — 2;

* я менш активний у спілкуванні, аніж інші — 3;

* я так само активний у спілкуванні, як і інші — 4;

* я більш активний у спілкуванні, ніж колеги—5.

2. Звичне коло спілкування в колективі

* ні з ким у колективі не спілкуюся — 1 ;

* спілкуюся тільки з посадовими особами – 2

* спілкуюся тільки з друзями — 3;

* спілкуюся з декількома групами — 4;.

* активно спілкуюся з досить великою кількістю людей — 5.:

3. Потреба в спілкуванні:

* зовсім не маю потреби в спілкуванні — 1;

* дуже рідко з’являється бажання спілкуватися — 2;

* хотів би спілкуватися з деякими колегами — 3;

* хотів би спілкуватися з групою людей — 4;

* відчуваю потребу в спілкуванні з колективом—5.

4. Характеристика спілкування в колективі:

* напруженість, взаємні обвинувачення і конфлікти— 1;

* неповага, брутальність, образи — 2;

* байдужість, образи — 3;

* взаємодопомога, доброзичливість, участь — 4;

* дружба, колективізм, погодженість спільних дій, згуртованість — 5.

Дані опитування зіставляються з реальним спілкуванням кожного з випробовуваних. Досліджуючи характеристики міжособистісних стосунків, дослідник може поставити додаткове запитання, відповідаючи на яке випробовуваний торкнеться найбільш типових стосунків, виділених в п’ять груп.

1. Дуже напружена обстановка, яку створюють різні мікрогрупи. Керівник не діє, підкоряється неофіційним лідерам. Часто виникають конфлікти.

2. Напружена моральна обстановка. Брутальність, образи, глузування, інтриги. Керівник намагається навести порядок неприпустимими прийомами.

3. Переважними відносинами є байдужість один до одного. Іноді допускаються взаємні образи і брутальність. Існує підозрілість і взаємна ворожість. Допомога — рідкісне явище, співчуття мало. Керівник веде боротьбу з негативними відносинами.

4. Переважає доброзичливість і прагнення допомогти. Брутальність — рідкісне явище. Керівник формує взаємоповагу і доброзичливість припустимими методами.

5. Здоровий соціально – психолдогічний клімат. Дружба і згуртованість. Повне взаєморозуміння. Високий авторитет керівника.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,319sec