Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти

Тема. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Мета. Ввести поняття про ступінь електролітичної дисоціації як кількісну характеристику процесу дисоціації, поняття про сильні й слабкі електроліти; сформувати вміння розв’язувати задачі, розвивати вміння порівнювати, аналізувати.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Експрес-опитування

  1. Які речовини називають електролітами?
  2. Які речовини називають неелектролітами?
  3. Дати визначення кислот з точки зору електролітичної дисоціації.
  4. Дати визначення основ з точки зору електролітичної дисоціації.
  5. Дати визначення солей з точки зору електролітичної дисоціації.

ІІ. Мотивація проблемно-пізнавальної діяльності

(Створення проблемної ситуації)

Порівняйте електропровідність розчинів хлоридної та оцтової кислот однакової концентрації – розчин HCl дає більш яскраве світло.

–            Чим можна пояснити електропровідність даних розчинів?

–            Чим можна пояснити різну яскравість розглянутих розчинів?

Учні мають зробити висновок, що в розчині хлоридної кислоти йонів більше.

HCl ↔ H+ + Cl;

CH3 COOH ↔ CH3COO + H+

Але написання рівнянь реакцій дисоціації спростовує цю думку, отже виникає проблема.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Не всі електроліти однаково дисоціюють на йони. Поряд з процесом дисоціації відбувається і зворотній процес – асоціація (з’єднання йонів). Тому в розчинах електролітів разом з йонами містяться і молекули.

Для сильних електролітів йонної будови

(солей, лугів) процес дисоціації є необоротнім, у їхніх розчинах містяться лише гідратовані йони.

NaNO3 = Na+ + NO3

KOH = K+ + OH

Для слабких електролітів і електролітів молекулярної будови процес дисоціації є оборотним.

H2S ↔ 2H+ + S2-

HNO3 ↔ H+ +NO3

 

Кількісно процес дисоціації характеризується ступенем дисоціації ( α- альфа), який є відношенням числа частинок n, що розпалися на йони, до загального числа частинок N розчиненої речовини:

n (число частинок, що розпалися)

α = ————————————————————

N (загальне число частинок, внесених у розчин)

Ступінь дисоціації виражають у частках одиниці або у відсотках. Якщо α = 0, то дисоціації немає, а якщо α = 1 або 100%, то електроліт повністю розщеплюється на йони.

Речовини, ступінь дисоціації яких високий (α ≈ 1), називаються сильними електролітами, а речовини, ступінь дисоціації яких низький – слабкими електролітами. До сильних електролітів належать речовини йонної будови, тобто солі та кислоти.

Серед кислот є як сильні, так і слабкі електроліти.

Запитання

Від чого залежать сили кислот?

Назвати приклади сильних і слабких електролітів.

Робота з підручником (самостійне опрацювання).

Висновки учнів – сила електроліту залежить від полярності хімічного зв’язку: чим зв’язок полярніший, тим легше він розривається і тим електроліт сильніший.

Учитель звертає увагу учнів на ряд активності кислот який є на дошці (слайді) та рекомендує записати учням в зошити.

Сильні кислоти – HClO4 = HNO3 = HCl = H2SO4>

Середні кислоти – H2SO3 >H3PO4 >HF > HNO2 >

Слабкі кислоти – CH3COOH > H2CO3 >H2S >H2SiO3.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

Задача. Знайдіть ступінь дисоціації електроліта, якщо на кожних 7 продисоційованих молекул припадають 42 непродисоційовані молекули.

α = n/N, α = 7/42+7= 7/49 = 0,143 або 14,3%

Самостійна робота

Завдання 1. Обчисліть ступінь дисоціації речовин, якщо:

Варіант 1

а) з кожних 200 молекул продисоціювали 5;

б) з кожних 60 молекул продисоціювали 40;

Варіант 2

а) з кожних 300 молекул продисоціювали 15;

б) з кожних 80 молекул продисоціювали 50;

Завдання 2. До якої групи електролітів можна віднести їх за ступенем дисоціації?

V. Підсумки уроку

VІ. Домашнє завдання

  1. Чим більший ступінь електролітичної дисоціації речовин, тим вона:

а) сильний електроліт; б)слабкіший електроліт.

2. При підвищенні концентрації електроліту ступінь дисоціації:

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюються.

Завдання для допитливих. Для приготування маринадів використовують столовий оцет (6-9%) чи оцтову есенцію (37%). Чи різниться ступінь дисоціації в першому і другому випадках? Чи однаково проводитимуть електричний струм ці розчини? Який із них найчастіше використовують при консервуванні? Як ти гадаєш, чому? Обґрунтуй свої висновки відповідними розрахунками.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

12 (17.1 KiB, Завантажень: 67)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,321sec