Ступені порівняння якісних прикметників. Їх творення

Тема.  Ступені порівняння якісних прикметників. Їх творення

Мета: розповісти учням про існуючі ступені порівняння прикметників, пояснити утворення вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників, а також способи утворення простого і складеного найвищого ступеня порівняння прикметників, удосконалювати уміння учнів розпізнавати та утворювати ступені порівняння прикметників, виховувати в них любов до мистецтва.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

                                                                    Хід  уроку

 Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Бесіда.
 • На які групи за значенням поділяються прикметники?
 • Що називають якісні прикметники?
 • Яку ознаку називають відносні прикметники?
 • Які прикметники називають присвійними?
 • Які прикметники утворюють антонімічні пари?
 • Як довести належність прикметника до групи відносних?
 1. Утворіть з поданими прикметниками словосполучення:

Вербовий, гречаний, джерельний, бронзовий, полтавський, місячний, юнацький, комп’ютерний.

 

Формування й удосконалення практичних умінь і навичок.

Морфологічне дослідження.

Прочитайте. Визначте, які прикметники показують змінні ознаки, тобто такі, що можуть бути в більшій або меншій мірі. Які ці прикметники за значенням?

Випишіть якісні прикметники, утворивши прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок: Високий-вищий-найвищий.

 1. Глибокі моря в нас, глибокі і сині, багата і щедра квітуча земля. 2. Як радісно в пісні про люд заспівати – про люд богатирський, багатий. (Тичина)

 

Творче конструювання

Складіть речення з словами більш працьовитий і найбільш працьовитий. Як називаються такі форми ступенів порівняння?

 

Від поданих слів утворіть і запишіть прикметники вищого і найвищого ступенів. До будь-яких з цих прикметників доберіть іменники і складіть з ними речення.

Зразок:  сухе-сухіше – найсухіше

Круте, свіже, холодне, велике, бурхливе, старе, добре, дороге, близьке, низьке.

 

Інформація для міркувань.

Робота з таблицею.

Ступінь Форма Спосіб творення Приклади
 

 

Вищий

Проста За допомогою      -іш-, -ш-

від інших основ

Теплий–тепліший

Тонкий – тонший

Гарний – кращий

Складена За допомогою слів більш,  менш Влучний – більш влучний,

Приємний– менш приємний

 

 

 

 

 

 

Найвищий

Проста Додаванням до форми вищого ступеня префікса най-

Значення вищого ступеня можна посилити за допомогою префіксів як-, що-

Вищий-найвищий

 

Якнайкращий,

Якнайбільший

Щонайкращий

щонайбільший

Складена За допомогою:

а) слів найбільш, найменш

б) додаванням до вищого ступеня  слів від усіх, за всіх, над  усе

Найбільш здібний

Найменш вдалий

 

Миліший від усіх

Дорожчий  над усе

 

Робота з підручником. Опрацювання  теоретичного матеріалу.

 

Самостій робота.

Від поданих слів утворіть і запишіть прикметники найвищого ступеня, використавши префікс най- і частки як-, що-.  До будь-яких з цих прикметників доберіть іменники і складіть з ними речення.

Зразок: дорожчий-найдорожчий, якнайдорожчий, щонайдорожчий.

Веселіший, кращий, рідніший, ближчий, багатший, вищий, червоніший, ясніший, складніший.

 

Виконання вправ на застосування узагальню вальних правил.

Прочитайте текст і доберіть заголовок. Визначте ступінь та форму порівняння прикметників. З’ясуйте, чи всі форми ступенів порівняння прикметників є в даному тексті.

Серед птахів найкращим співаком є соловей. Гагара і Кайра найкращі за всіх плавці і пірнальники. Кайра крилами під водою, немає руками, махає і будь-яку рибку доганяє. Найбільш спритні ластівки, проте сокіл-чеглик ще більш спритний, він їх ловить на льоту. Найвище і найдальше літають орли і грифи. Швидше від усіх літає Стриж. Є серед птахів і бігуни-рекордсмени. У степу швидко мчаться зайці.

 

Обміркуйте.

Чи завжди можна скористатися закономірностями (правилами) творення ступенів порівняння прикметників? Щоб відповісти на питання, зробіть спостереження, утворивши і записавши поряд з прикметниками просту форму вищого ступеня їх порівняння.

 1. Великий, малий, гарний, поганий.
 2. Дорогий, дужий, низький, високий.

 

Лінгвістична розминка.

Запишіть речення. Додайте за змістом прикметники. Скажіть, як змінився текст порівняно з тим, у якому прикметники були відсутні.

Поради я питаюся завжди у … члена нашої родини – у дідуся.

…. та дорога, яка веде додому.

Це завдання запропонували…. хлопцеві класу.

Навколо нас  багато людей, але … на все життя залишається єдина – наша мама.

В Україні … місто – це Київ, але … для кожного – це його рідне місто, селище.

Чим більше займається хлопець спортом, то … він буде.

Довідка: найбільший, найближчий, найдорожчий, дужчий, найстарший, найрідніший, найрозумніший.

 

Ти коректор.

Відредагуйте речення.

Каша здавалася їй найбільш смачнішою у світі стравою. Найшвидший вид транспорту – це літак. Він пірнув і зрозумів, що потрапив найглибокіше місце озера. Най небезпечна ситуація виникла після уроків. Хто б не говорив, а він найбільш успішний співробітник.

 

Підсумок уроку.

На основі спостережень дайте відповіді на такі запитання: Що означають форми вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників? Які форми прикметників належать до вищого ступеня порівняння, а які – до найвищого? Які форми ступенів порівняння є простими, а які складеними? Доведіть, як утворюються проста і складена форма ступенів порівняння прикметників.
Зразок:

Форма вищого ступеня Форма найвищого ступеня
Тепліший Найтепліший

Теплий, дешевий, тугий, свіжий, сизий, веселий, гладкий, тихий, тонкий, рідний, старий, солодкий, глибокий, широкий, довгий, далекий, швидкий, дзвінкий, жорстокий, низький, близький, дужий, добрий, вузький, високий, товстий, малий, веселий, поганий, гарний.

Домашнє завдання.

Зверніться до фразеологічного словника. Випишість з нього п’ять фразеологізмів, у яких є прикметник вищого і найвищого ступенів.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 1,405sec