Структура періодичної системи

Тема. Структура періодичної системи

Мета: повторити і систематизувати знання учнів про періодичність зміни властивостей хімічних елементів; сформувати поняття про структуру періодичної системи, про періоди й групи; виявити зв’язок між положенням елемента в періодичній системі та його властивостями; обговорюючи з учнями відкриття періодичного закону, підвести до глибокого осмислення явища періодичності; дати поняття про структурні одиниці періодичної системи.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Хід уроку

І.Організаційний етап

Перевірка присутніх і готовності учнів до уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Відкритий мікрофон

Чого я чекаю від сьогоднішнього уроку ?

(учні висловлюють свої думки)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда:

  • Ким і коли був відкритий періодичний закон ? Сформулюйте його.
  • Яку характеристику хімічних елементів обрав Д.І.Менделєєв за основу їхньої систематизації ?
  • Який зміст вкладається в поняття «періодичність» ?
  • Що є графічним зображенням періодичного закону ?

IV. Повідомлення теми уроку:

«Структура періодичної системи»

V. Вивчення нового матеріалу

Структура періодичної системи: порядковий номер елемента, періоди та групи.

Кожен хімічний елемент займає в таблиці суворо визначене положення (клітинку). Всі елементи пронумеровані в порядку їхньої послідовності. Ці номери називаються порядковими або протонними. Період, що складається з одного ряду, називається малим, а з двох рядів – великим. Перший період містить 2 елементи, другий і третій – по 8, четвертий і п’ятий – по 18, шостий – 32 і сьомий (незавершений) – 29 елементів. Кожна група поділяється на дві підгрупи: головну і побічну.

Існує два основні варіанти зображення періодичної системи: короткоперіодний варіант більш розповсюджений у нашій країні, тоді як довгоперіодний варіант частіше використовується в західних країнах. У короткоперіодному варіанті періодична система складається з 7 періодів і 8 груп.

Періодична система є графічним відображенням періодичного закону Д.І.Менделєєва. вона складається, як вам уже відомо, з періодів, що поділяються на малі та великі.

 

МАЛІ – містять 2 або 8 елементів, складаються з одного ряду

 

ПЕРІОДИ

 

ВЕЛИКІ – 18 або 32 елементи, розміщуються в два або три ряди

П

 

 

1-й, 2-й, 3-й – малі періоди, 4-й, 5-й, 6-й,7-й – великі

Таким чином, сім періодів утворюють 12 рядів. Десять з них розміщені в таблиці, а один ряд шостого і один ряд сьомого періоду – під таблицею в зв’язку з будовою їх атомів. Це родини лантаноїдів та актиноїдів.

Від підписання періодів один під другим утворилися вертикальні стовпці – групи. Їх є вісім.

 

 

ГОЛОВНІ підгрупи (входять елементи малих і великих періодів)

ГРУПИ

 

 

ПОБІЧНІ підгрупи (входять елементи тільки великих періодів)

 

 

 

 

Звідси,  ГРУПИ – це вертикальні ряди елементів, що подібні за властивостями, а відповідно за будовою.

Основні закономірності зміни властивостей хімічних елементів у періодичній системі.

Розглянемо зміни  властивостей в елементів другого періоду. Літій є типовим представником металів. Він має    характерний для металів блиск, виявляє хімічні властивості металів і є провідником електричного струму. Берилій також належить до металів.

Бор виявляє амфотерні властивості. А от Карбон уже є неметалом, хоча ознаки  неметалічних властивостей у нього ще мало виражені. Нітроген і Оксисен уже виявляють переважно неметалічні властивості, не проводять електричного струму. Флуор є типовим, найактивнішим неметалом. Аналогічні зміни властивостей ми можемо бачити на прикладі всіх періодів періодичної системи. Таким чином, спостерігається чітка залежність: у періодів із збільшенням порядкового номера посилюються неметалічні властивості та послаблюються металічні.

У малих періодах ці властивості змінюються швидко, оскільки між типовим металом і типовим неметалом знаходиться усього лише п’ять елементів. А у великих періодах ці зміни більш плавні, тому що між типовим металом і типовим неметалом знаходяться шістнадцять (у 4-му й 5-му періодах) чи тридцять (у 6-му й 7-му періодах) елементів.

Закономірності зміни властивостей хімічних елементів

Властивості

Закономірності зміни

у головних підгрупах

у періодах

Металічні Посилюються ↓ Посилюються ←
Неметалічні Посилюються ↑ Посилюються →
Вища валентність за Оксигеном Постійна Збільшується →
Валентність у летких сполук Гідрогену Постійна Збільшується ←

 

VI. Узагальнення і систематизація знань

Тестовий контроль

1. Виберіть порядкові номери елементів, які належать до однієї групи:

а) 5 і 16;                     б) 5 і 21;                  в) 16 і 21.

2. Вкажіть порядкові номери елементів, які належать до одного періоду:

а) 13 і 22;                   б) 16 і 22;                в) 13 і 16.

3. Вкажіть елементи побічних груп:

а) Cu;                б) Ag;                   в) Na;                          г) Rb.

4. Вкажіть загальну формулу вищого оксиду хімічного елемента з порядковим номером 15:

а) R2 O5 ;          б) R2 O;                 в) R O;                       г) R2 O3 .

5. Яка із загальних формул відповідає формулі броміду, утвореного хімічним елементом з порядковим номером 19 ?

а) RBr;              б) RBr2 ;               в) RBr3 ;                     г) RBr4.

6. У ряду елементів O – S – Se – Te неметалічні властивості закономірно

а) посилюються;                                б) послаблюються;

в) не змінюються;                              г) посилюються, а потім послаблюються.

VII. Домашнє завдання

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

55 (19.4 KiB, Завантажень: 39)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 55 (68.0 KiB, Завантажень: 15)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,342sec