СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Ймовірно, немає більш насущної проблеми ніж та, що стоїть на повістці денній у сім’ї, дитячих садках і початкових класах – викорінити принцип безстатевого виховання дітей. До виходу Базового компоненту практика дошкільного виховання не була зорієнтована на врахування статевих особливостей дітей. Як правило, педагог лише інтуїтивно варіював свій підхід до дітей різної статі, виходити із своїх спостережень і вражень. Проблема статевого виховання не знаходила відображення в жодній із програм розвитку дошкільників, не визначалась вона і в змісті і формах роботи дитячого садка з батьками, була відсутня в тематиці дошкільних рад і методичних об’єднань різних категорій дошкільних працівників.

Проте найбільш виразні відмінності, що повинні визначити індивідуалізацію освітньо-виховного процесу в дитячому садку, пов’язані саме зі статтю малюків. Бо категорія статі – це перша категорія, в якій дитина осмислює своє «Я».«Ти дівчинка – будь охайною», «Ти хлопчик, а плачеш» — на цьому інколи й закінчується виховання з урахуванням статі дітей. В дитячих садках і школах звучить поширене звернення: «Діти».

У школі важко навчити якоїсь професії, бо їх багато, десятки сотень, але всі хлопчики і дівчатка стануть дружинами і чоловіками, батьками і матерями, і навчити їх цьому необхідно.

В. Сухомлинський

Безстатеве виховання негативно позначається на вихованні особистості хлопчиків і дівчаток, становленні їхньої самосвідомості, статевої диференціації. Часто зовні дівчатка і хлопчики не відрізняються ні одягом, ні зачіскою, ні поведінкою. Зникли, на жаль, сором’язливі ніжні дівчата і з’явився новий тип хлопчиків — неповороткі, боязкі, плаксиві. Ця статева неадекватна поведінка веде до руйнування сім’ї в майбутньому. Дівчинка, дівчина, жінка — згрубівша, сильна. Інколи не здатна господарювати. Хлопчик, юнак, чоловік — невпевнений, слабкий, несміливий, не здатний постояти за свою сім’ю. Така невідповідність навряд чи сприятиме довготривалим сімейним стосункам.

Статеве виховання — то не якась нова наука, яка раніше не існувало. В різні часи і в різних народів статеве виховання було неоднаковим, але воно було завжди: людство ніколи не дозволяло собі згубної байдужості щодо підготовки хлопчиків і дівчаток до майбутнього життя.

Не випадково історія різних народів, відображена в оповіданнях, художніх творах, про те, що століттями складалися різні типи виховання чоловіків і жінок. Кожна цивілізація, кожна країна мала своє ставлення до цього питання. І суспільні вимоги до поведінки хлопчиків і дівчаток у всіх відомих нам культурах різні. А це, як правило, веде до появи у дітей різних потреб, бажань, мотивів, специфічного — чоловічого і жіночого — типу особистості і характеру. Чоловічого і жіночого типу мислення, сприймання, поведінки.

У більшості країн світу: дівчинка — майбутня господиня, чоловік — захисник і годувальник сім’ї. Протягом багатьох віків виховання хлопчиків і дівчаток проходило в одностатевих групах. Розлучившись у ранньому дитинстві, майбутні продовжувачі роду людського зустрічались для спілкування вже у передвесільний період. Не треба далеко ходити за прикладами, заглиблюватись в історію людства. Досить згадати, що в нашій країні до 1954 року існувала система роздільного виховання хлопчиків і дівчаток. У кожній медалі дві сторони. У роздільному вихованні були свої плюси і мінуси. Жінка була менш доступною, загадковою, а тому більш жаданою. Душа хлопчика мужніла, чоловічі компанії були міцніші, мужність поважалася.

Що ж сьогодні ми, педагоги, вихователі дитячих садків, формуючи особистість у самому відповідальному періоді її становлення, можемо створити для формування статевої свідомості?

Особливості соціальної ситуації розвитку сучасної дитини полягає в тому, що відбувається злом традиційних стереотипів чоловічої і жіночої поведінки, руйнується жорстка статево-рольова поляризація функцій чоловіка і жінки. Різні сфери діяльності та суспільне виробництво все менше підкоряються розподілу на суто чоловічі і жіночі, все більше нівелюють норми й вимоги у відповідність із статевою приналежністю дитини. Певну роль у сучасних тенденціях відіграє «розмитість» статевої ролі в дитячих колективах, загубленість чітких статево-рольових меж в дитячих об’єднаннях, групах дитячого садка, класах школи. В цих умовах відбувається відповідна переорієнтація у формуванні психологічної статі зростаючої особистості. З жорстоко фіксованої статево-рольової моделі вона змінюється на більш м’яку, змішану модель.

У Базовому компоненті вперше визначено зміст статевого виховання у сферах «Люди», «Я сам». Узагальнюючи психологічну науку і педагогічну практику БК орієнтує на рішення основних завдань статевого виховання дитини перших семи років життя в умовах дитячого садка:

• формування у дітей статевої свідомості, уміння диференціювати оточуючих людей не лише за зовнішніми (не суттєвими), але за біологічними (провідними) ознаками;

• виховання позитивного ставлення до дітей ідентичної та відмінної статі;

• формування у дітей статево рольових уявлень, орієнтацій.

Виховання повинно бути гнучким: дівчаток доцільно залучати до участі у спортивних іграх, вчити користуватися елементарними інструментами; хлопчики можуть вчитися готувати їжу і допомагати рідним в домашніх справах. Помітили, що хлопчики більш рухливіші, збудливіші ніж дівчатка. У хлопчиків переважає орієнтація на високі досягнення і успіх. Дівчатка більш спостережливіші, більше уваги приділяють своїй зовнішності. Вони турботливіші: залюбки доглядають молодіжних дітей, терплячіші. Дівчатка раніше осмислюють світ по-дорослому, гостріше переживають самотність, більше схильні до виявлення страху, вередливіші й сльозливіші, схильні до нарікань і заохочень. Дівчатка краще ніж хлопчики, усвідомлюють відповідальність за будь-яку справу доручену до-рослими, але й порушення дисципліни у них «хитріші», вони переважно приховують негативні вчинки. У дівчаток переживає прагнення подобатись іншим, бажання одержувати позитивні оцінки в той час, коли в хлопців переважає ділова мотивація, здоровий глузд і орієнтація на самоствердження.

Давно неписане правило: якщо в не дуже красивої жінки граціозна хода — вона завжди привертатиме увагу й навпаки, якщо красива жінка ходить з опущеною спиною або по-чоловічи — губиться вся її жіноча привабливість. Бо граціозна хода впливає на психіку, на самопочуття, й таким чином, у значній мірі відображається на життєвих успіхах.

Тому з молодшої групи систематично стежимо за ходою дівчат. Вчимося стояти. По тому, як стоїть дитина, судять про її виховання, культуру поведінки, відношення до того з ким стоїш і ще про багато іншого. І тут є свої правила. Не менш важливо вчити дівчаток тому, як сидіти і як сідати. Поза сидячої дівчинки говорить про її вихованість, стриманість, дівочість або навпаки недбалість.

Не дитина — а дівчинка й хлопчик знаходяться у сім’ї, дитячому садку, школі. Й дуже добре, що це сьогодні розуміють педагоги й психологи. У цьому плані не можна не відзначити «Математику для 1 класу» автор Е.Александрова (російською мовою), де дуже розумно, тактовно даються математичні, але диференційовані завдання для хлопчиків і дівчаток. Ось декілька вдалих прикладів.

1. Добери відповідну спідничку до костюма (дівчаткам).

2. Добери відповідну табличку до номера машини (хлопчикам).

3. Виклади стільки кубиків, скільки машин (хлопчикам).

4. Чи вистачить лялькам квіток (дівчаткам) тощо.

Як виховувати у хлопчиків шанобливе ставлення до дівчаток та жінок? Для цього в педагогіці існує багато прийомів, методів: дітям читають книжки, з ними проводять бесіди, дидактичні ігри, розучують вірші.

Практично всі дослідники підкреслюють виняткову роль сім’ї у формуванні статево-рольових уявлень і статевої диференціації. Дитина щодня спостерігає за стосунками батьків, їхнім ставленням до дітей. Оскільки в дошкільників переважають механізми наслідування, відбувається інтенсивне засвоєння статево-рольових форм поведінки, нагромадження відповідного досвіду. Давно вже доведено, що для повноцінного, гармонійного розвитку дитини потрібно, щоб вона змалку й аж до повноліття спілкувалася з батьком і з матір’ю. Відсутність одного з батьків призводить до диспропорції в процесі становлення дитячої особистості. Особливо несприятлива ситуація неповної сім’ї для хлопчиків, адже вони позбавлені можливості постійно спілкуватися з основним об’єктом статевої ідентифікації. В таких хлопчиків виявлено два види порушень: одні пасивні, нерішучі та невпевнені; інші демонструють спотворений вульгаризований образ «чоловічої» поведінки — агресивність, конфліктність.

Відомий письменник і педагог Ж.-Ж. Руссо зазначав: як не можна вважати одну стать досконалішою за іншу, так не можна й порівнювати їх. Певні якості не можуть бути притаманні лише тій чи іншій статі, але жінки й чоловіки наділені ними по-різному, тому методики підходу до виховання хлопчиків та дівчаток мають бути різними.

У Базовий компонент дошкільної освіти закладено підхід до особистості як до частки природи, культури та носія душевного життя. Через відкриття власного «Я» дошкільня спостерігає за собою, виокремлює себе з навколишнього світу, вивчає простір власного «Я». Це спонукає хлопчиків і дівчаток цікавитися своєю біографією, зовнішністю, вчинками, результатами діяльності, замислюватися над питанням народження й смерті.

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ ІЗ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ

Мета: формувати у дітей особливості поведінки, адекватні статевій належності; уявлення про рід і родинне життя; про призначення чоловіка й жінки в сім’ї і суспільстві; розвивати в дітей шанобливе ставлення до своєї родини, близьких, родичів; збуджувати інтерес До людського оточення, спостережливість, довіру та відкритість; прищеплювати дітям культуру статевої поведінки.

Під веселу музику діти заходять до залу, чергуючись хлопчик із дівчинкою. Підходять до килимка, на якому стоять куби, де діти сидітимуть.

Психолог. Добридень мої, любі малята. Подивіться, скільки в нас гостей. Давайте з ними привітаємося.

Діти. Ми дуже раді вас бачити.

Психолог. А тепер я запрошую вас зайняти свої місця. (Хлопчики жестом запрошують сісти дівчаток і лише потім сідають самі).

Психолог. Які в нас виховані хлопчики, ну справжні джентльмени. Спочатку запросили сісти дівчаток, а лише потім сіли самі. Молодці! Діти, сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Ми поговоримо про нас, про людей, про стосунки між хлопчиками й дівчатками. Поговоримо про те, чим ми схожі й чим відрізняємося один від одного.

Гра «Намалюй і назви себе»

Ви повинні намалювати себе, потім кожен назве своє ім’я, розповість, хто він, хлопчик чи дівчинка, яким би хотів бути. Отож кожен візьме олівці, папір і розпочне роботу. (Діти малюють під спокійну мелодійну музику).

Психолог. Молодці, закінчили. А тепер приступимо до обговорення.

Діти

—Я хлопчик. Мене звати Саша. Я хочу бути сміливим, сильним, міцним, здоровим, високим, широкоплечим, захисником дівчаток, помічником татові, за професією — водієм.

— Я — дівчинка. Моє ім’я Валентина. Я мрію бути красивою, ніжною, доброю, люблячою, вродливою, стрункою, любимою, маминою помічницею, хочу бути вчителькою.

Психолог. Малята, а ви, напевно, помітили, що всі дорослі поділяються на чоловіків і жінок, а діти — на хлопчиків і дівчаток. Ми кажемо, що вони різної статі: чоловічої або жіночої. Так само поділяються за статтю багато тварин і навіть деякі рослини. Ось тільки що ви називали свої імена й говорили, якими б хотіли бути. Та ще й намалювали себе. А чи помітили ви різницю між тим, що розповідали дівчатка, а що хлопчики?

Діти

— Так. Я помітив, що всі хлопчики мають чоловічі імена (Юра, Влад), а дівчатка — жіночі (Альона, Аня).

—А я помітила, що хлопчики хочуть бути дужими, сміливими, як чоловіки. А дівчатка — ніжними й красивими, як жінки.

Психолог. Обидві статі чоловіча й жіноча однаково важливі. Адже якби не було чоловіків, то хіба були б такі гарні зведені міста та селища, прокладені залізниці, збудовані кораблі. А якби не було жінок хіба виросли б такі прекрасні квіти, які прикрашають світ.

Діти. Звичайно ні!

Психолог. Дівчатка, а як вас будуть називати, коли ви виростите?

Діти. Жінками.

Психолог. А хлопчиків? Діти. Чоловіками.

Психолог. Так, дівчатка, коли виростуть, стануть красивими жінками, турботливими мамами й люблячими дружинами. А хлопчики стануть сильними чоловіками й піклуватимуться про свої родини. Але це буде потім. А зараз давайте ми з вами визначимо різницю між дівчатками й хлопчиками.

Гра «Склади й одягни правильно»

Давайте з вами розділимося на дві групи. Одна буде складати й одягати хлопчика, а друга команда — дівчинку. (Діти складають із розрізних картинок дітей, а потім їх одягають).Так, закінчили роботу? Молодці! Тепер розкажіть, яку різницю ви помітили?

Діти. Дівчатка носять сукні, спіднички, заплітають кіски та носять бантики. А хлопчики одягають штани, сорочки, кашкети, носять коротку зачіску.

Психолог. Так, добре. Але коли ви виростете, то змінитесь і у фізичній статурі. Ану покажіть мені на картинці чоловічій жіночі постаті. Як ви їх розпізнали?

Діти. Ось це — чоловік. Бо він має широкі плечі, вузькі бедра та сильні руки та ноги. А це — жінка, бо вона має вужчі, ніж у чоловіка плечі та ширші бедра, а також груди.

«Струшуємо руки»: долоня об долоню обтрушуються.

«Печемо пиріжки»: імітація виліплення пиріжків.

Гра «Надми кульку»

Психолог. А зараз ми трішки розвеселимося й позмагаємося з вами у надиманні кульки. Й побачимо, хто швидше це зробить, і яку завбільшки надме кульку. (Діти надимають кульки). Що ви помітили?

Діти. Хлопчики надули кульки більші й швидше це зробили. Тому що вони за своєю природою сильніші за дівчаток.

Розминка

Психолог. Любі діти. Чоловіки — опора сім’ї та суспільства. На їхні плечі лягає найважливіша й найвідповідальніша праця. Чоловік повинен бути сильним і дужим. А на жінку покладена найважливіша у світі місія — продовження людського роду. Від жінки залежить, чи буде оселя затишна й привітна, а діти добре виховані й доглянуті. І щоб так добре було в наших родинах, батьки й матері виконують різну роботу по господарству. От зараз ми трішки відпочинемо і під музику порухаємося, імітуючи рухи робіт, а наші гості відгадають, яку саме роботу виконують хлопчики, а яку дівчатка. Отож почали: (звучить весела музика, діти виконують рухи).

Дівчаткам рухи: «Печемо пиріжки»

«Місимо тісто»: руки «місять тісто» — почергово права й ліва рука з силою опускаються вниз у «тісто» і виймаються з нього.

«Розкачуємо тісто»: руки долонями вниз розкачують тісто вперед — назад.

«Ріжемо тісто»: руки імітують різання тіста зліва —направо.

«Посипаємо пиріжки борошном»: імітація рухів рук під час посипання пиріжків борошном.

«Перемо білизну»

«Перемо білизну»: ноги виконують «пружинку», руки, імітуючи ручне прання, стиснуті в кулачки.

«Віджимаємо білизну»: обидві руки імітують рухи віджимання білизни з поворотом тулуба праворуч-ліворуч.

«Розтрушуємо білизну»: з поворотом тулуба праворуч-ліворуч, руки імітують розтрушування випраної білизни.

«Розвішуємо білизну»: руки піднімаються вгору з поворотом тулуба діагонально ліво-руч-праворуч.

«Прищеплюємо білизну»: позачергове піднімання правої та лівої рук, ліворуч-праворуч, з імітацією рухів пальцями з прищепкою.

Хлопчикам рухи:

Ріжемо дрова: імітація різання дров пилкою — одна нога вперед виставлена, тулуб рухається вперед-назад, рука теж рухається вперед-назад, інша рука — на поясі.

Рубаємо дрова: імітація рухів під час рубання дров — руки ніби обхоплюють сокиру і рухаються вниз-вгору з нахилом тулуба вперед-назад.

Косимо траву, імітація косіння трави: приставний крок, поворот вліво-вправо, руки ніби утримують косу, рухаються по діагоналі згори-вниз.

Забивання цвяхів: імітація рухів під час забивання цвяхів.

Загрібаємо траву, імітація рухів загрібання трави.

Психолог. Коли виростають хлопчики й дівчатка, вони починають один одному подобатися. Потім закохуються й одружуються. Між ними виникає почуття любові. Адже світом керує любов. Хіба може без любові рости травичка, з’явитися на світ пташка, комашка чи дитина? Ні. Адже дитина народжується в любові від статі чоловічої й жіночої, тобто від тата й мами. Коли народилися ви, мама вас годувала грудним молоком і співала колискових пісень. Малята, давайте пригадаємо, якої колискової вам співала матуся?

Діти

Завішу я колисочку та й на яблоночку. Та прийде Бог колисати мою дитиночку. Та прийде Бог колисати, ангели співати.

Аби моїй дитиночці веселенько спати. Ой спи же ти, дитинонько, у тій колисочці.

Як стручечок достигає у шумилиночці.

Ой ходить сон коло вікон,

А дрімота коло плота.

Питається сон дрімоти:

— Де ми будемо ночувати?

—А де хата теплесенька,

А дитина малесенька.

Психолог. З народженням дитини утворюється родина. Діти, а чи знаєте ви, що таке родина?

Діти. Так. Родина — це ми, наші батьки, бабусі, дідусі, братики та сестрички. Всі ми живемо дружно, один одному допомагаємо, старші піклуються про менших.

Психолог. Так. А розкажіть вірші, які ви знаєте про родину.

Діти

Любо нам у рідній хаті.

Там, де рідний батько, ненька.

Там, де братики, сестрички

І бабусенька старенька

Як мені вас не любити,

Рідний батьку, нене,

Та ж ви мене згодували

І дбали про мене.

Батько розуму навчає,

Мати приголубить.

Ніхто мене так на світі.

Як вони не люблять.

 

Рідного дідуся

Дуже я люблю.

Я йому малюнок

У листі пошлю.

 

Рости невеличка

І швидка — швиденька —

Це моя сестричка,

Ще вона маленька.

 

Рідна мамо, рідний тато!

Я вітаю вас зі святом.

Я люблю вас щиро — щиро!

Вам бажаю щастя й миру.

Ви мене любить рідненькі.

Бо я ще такий маленький.

Хочу бути на вас схожий,

Як і ви такий же гожий…

Гра «Склади родину»

Психолог. Молодці, діти! Гарні вірші про свою родину знаєте. А зараз пограємося в гру «Склади родину». Знову розділимося на дві групи й виконаємо завдання. (Дітям роздаються картинки: дідусь, бабуся, мама, тато, братик, сестричка. Діти вони викладають дві родини). Так. Молодці. Тепер одна група дітей назве мені всіх із родини, хто має чоловічу стать, а друга — жіночу.

Діти. Чоловіки — це дідусь, тато й братик. Жінки — це бабуся, мама й сестричка.

Психолог. Ану пригадайте прислів’я та приказки про родину. Діти

— Який кущ, така й хворостина.

— Який батько, така й дитина.

— Яка господиня, така й хата.

— Домівка — найпевніший притулок.

— По матері видно, яка буде дочка.

— Близька рідня — на одному сонці.

— Яке коріння, таке й насіння.

— Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить.

— Яка вода, такий млин, який батько, такий син.

Гра «Вибери слова для своїх батьків»

Психолог. Молодці. Гарні знаєте прислів’я та приказки про родину. Діти, так склалося, що люди жіночої та чоловічої статі мають відмінності не лише фізичні, зовнішні.

про які ми з вами говорили, а ще й мають різні риси характеру, притаманні їм.

Я буду називати різноманітні слова, які відповідають рисам характеру мам і таті ті, які зовсім їм не підходять. А ви в свою чергу оберете влучні для них вислови. Отож, слухайте слова, які характеризують жінок: любляча, зелена, рідна, дощова, ніжна, холодна, золота, тепла, добра, хороша, морозна, сонячна, лагідна, розуміюча, гарна, турботлива, красива.

Діти. Ніжна, любляча, рідна, добра, хороша, лагідна, розуміюча, гарна, турботлива, красива.

Психолог. Молодці, влучні слова для мам обрали. А тепер слухаємо слова, що характеризують чоловічу стать: сильний, боязливий, дужий, міцний, турботливий, довгий, відважний, сірий, сміливий, хоробрий, злий, добрий.

Діти. Сильний, дужий, сміливий, відважний, хоробрий, турботливий, міцний, добрий.

Вправа «Дерево в саду»

Психолог. Ось бачите, якими словами можна охарактеризувати чоловіка й жінку, дівчину й хлопчика. Я впевнена, що ви зі своїми батьками дуже любите подорожувати, мандрувати в різні цікаві місця. І тому давайте зараз разом заплющимо очі і уявимо, що ми мандруємо в садок українського села, де живуть ваші бабусі та дідусі. І кожен з вас подумки перенесеться під чудове дерево в цьому саду, і кожен по-своєму його уявить. Розкажіть нам хто, яке дерево уявив.

Дівчинка. Я уявляю дерево красивим: весною — в білосніжному вбранні цвіту, влітку — в розкішній зеленій шапці з листочків, восени — зі смачними плодами, а взимку — в сріблясто-білій шубі. Воно радує душі людей своєю красою.

Хлопчик. А я уявляю дерево інакше. Воно високе. Має міцне коріння, могутню крону. Його обвівають вітри, але ні в якому разі не зломлять. У спеку під ним можна відпочити після важкої праці. З цього стовбура можна виготовити дошки й використати на будівництві.

Психолог. Діти, прослухавши розповіді, який можна зробити висновок про сказане?

Діти. Дівчинка уявляє дерево, ніби жінкою: красивим, яке змінює свій зовнішній вигляду різні пори року. А хлопчик бачить дерево, ніби чоловіком: могутнім, міцним, воно може приносити користь людям. Діти різної статі навіть думають і уявляють по-різному, тобто інакше сприймають світ.

Психолог. Отож людина чоловічої статі — сильна. Адже чоловік прийшов у світ, щоб бути захисником жінки, такої ніжної й тендітної, красивої й доброї. Прийшов чоловіку світ, щоб бути головою роду, турботливим батьком і чолої іком, братом і дідусем. Отож, любі мої, давайте пригадаємо ще раз різницю та відмінності між людьми різної статі.

Діти. Вони відрізняються зовнішністю, фізичною статурою, поведінкою, думками.

Гра «Компліменти»

Психолог. Діти, чим доросліші ви стаєте, тим більше у вас проявляється почуття симпатії до ровесників іншої статі, тобто, ви подобаєтесь один одному, обираєте собі товариша й друга іншої статі, говорите один одному приємні слова. От зараз і пограємося в гру «Компліменти». Любі мої, а чи знаєте ви, що таке компліменти.

Діти. Так. Це хороші, доброзичливі слова, що ми говоримо тим людям, які нам подобаються, або подобається щось в їх поведінці.

Психолог. Отож, оберіть собі пару іншої статі й подумайте, які ви скажете один одному компліменти.

Діти. Валя! Ти мені дуже подобаєшся. В тебе добрі очі, красива посмішка, гарна зачіска, ти вмієш добре дружити. (Під музику “Дружба міцна» діти кружляють у парах).

Бесіда «Азбука ввічливості»

Психолог. Компліменти ви гарні вмієте говорити. Молодці. А чи знаєте ви азбуку ввічливості для хлопчиків і дівчаток. Якими повинні бути ввічливі дівчатка і ввічливі хлопчики?

Діти. Ввічливі дівчатка дуже делікатно розмовляють з усіма знайомими й незнайомими людьми. Вони ніколи не кричать, не сперечаються й не сваряться, не вимовляють грубих слів. Вони спритні, вмілі! Якщо така дівчинка помітить, що на сорочці в її друга відірвався ґудзик, вона охайно пришиє його. Якщо мама або бабуся попросять таку дівчинку доглянути молодших братика чи сестричку, вона охоче погодиться це зробити. Заспіває малюкові пісеньку, пограється з ним, нагодує його кашею, як веліла мама. Ввічлива дівчинка — справжня маленька господиня в домі. Вона не дозволить, щоб підлога була брудна. Поллє квіти, вимиє посуд, випере свій носовичок. Вона привітна, весела й добра зі своїми друзями.

А ввічливий хлопчик обов’язково поступиться місцем у тролейбусі чи автобусі жінці або дівчинці. Він ніколи не сяде за стіл, поки за ним не займуть свої місця дівчатка. Й, звичайно, ніколи не образить дівчаток. Він завжди поділиться іграшками зі своїми друзями. Не дає їм ніяких прізвиськ. Не намагається когось ударити або штовхнути. Ввічливий хлопчик обов’язково допоможе дівчинці, яка прийшла до нього в гості, зняти пальто, подасть капці мамі й бабусі, допоможе їм у домашніх справах.

Психолог. Діти, хоча всі мий різні за статтю , та все ж таки всі ми — люди, й прийшли в світ для добра та любові. Тому вам я зичу поваги один до одного, дружби міцної, товариськості, любові до членів своєї родини. Вашим батькам — взаємної любові, взаєморозуміння, хорошого, доброго ставлення до вас — до дітей. А нашим гостям — прекрасних взаємин у своїх сім’ях, кохання, розуміння. Добра вам всім. На все добре, малята!

Діти. На все добре!

Вірш «Справжній мужчина»

У тролейбусі стоїть

Згорблена бабуся

Ой говорить упаду.

Як смикне — уб’юся.

А мужчини он сидять

Як же їм не стидно?

Справжніх, істинних мужчин

Серед них не видно.

А якийсь патлатий тип їй відповідає:

— Ні. мужчини, бабо, є,

Та містов немає!

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Вікторина з проблем статевого розвитку та виховання дошкільників

Команда «ДІВЧИСЬКО»

Девіз

«Хвалилася дівчина: «В мене коса до пояса — В мене личко, — як яблучко, В мене очки, як терночки, В мене брівки, як шнурочки».

Запитання

На яких заняттях розв’язуються завдання статевого розвитку та виховання дошкільників?

Відповідь

На заняттях із плавання розв’язуються завдання статевого виховання. Адже в душі діти миються роздягнені, тому можуть спостерігати за різницею будови статевих органів, тут же прищеплюються культурно-гігієнічні навички щодо догляду за шкірою та статевими органами.

На заняттях із народознавства оволодівають знаннями про родину, стосунки між її членами, формується повага один до одного та до старших.

На заняттях з валеології діти усвідомлюють своє статеве «Я», отримуючи інформацію про будову тіла, емоційний розвиток, різні душевні стани. Вчаться регулювати свою поведінку, виходити з негативних душевних станів, вчаться турбуватися про здоров’я.

На заняттях з ознайомлення з навколишнім довкіллям дітей знайомлять із поведінкою в різних місцях, вчать порівнювати людей різної статі, будувати взаємини з дорослими. На фізкультурі вчать знайомитися, спілкуватися, дружити, поважати права та стать іншого.

Запитання

Диференційований підхід у навчанні. Навести приклади завдань та показати й охарактеризувати наочність для дівчаток.

Відповідь

Завдання з математики для дівчаток: на малюнку зображені овочі з яких можна приготувати борщ, виберіть їх та порахуйте. А що можна зробити з решти овочів.

Такі завдання варто пропонувати дітям паралельно з традиційними.

Дівчинка — майбутня господиня, й тема приготування їжі для неї близька, тому пропонується такого виду наочність.

Запитання

З якого розділу програми по статевому вихованню дошкільників і з якої теми розділу програми О. Кононко ви можете запропонувати психогімнастичні ігри та вправи для роботи з дітьми.

Відповідь

Ми пропонуємо ігри з розділу «Я серед людей» програми О.Кононко по статевому вихованню з теми «Знайомство». Ці ігри ми використовуємо, коли в дитини хороший настрій, вона не перевтомлена. Тобто, ігри та вправи будуть корисні тоді, коли дитина захоче ними займатися.

Гра «Хто я»

Діти по черзі називають якомога більше відповідей на питання: «Хто я?!» Для опису себе використовують характеристики, риси, інтереси й почуття. Кожне речення починається словами: «Я…».

Наприклад, «Я — дівчинка», «Я — людина, яка займається спортом! Дорослий стежить, щоб діти не повторювалися. Ця гра дає можливість дітям подивитися на себе з різних сторін, розширити уявлення про себе.

Гра «Хода»

Дітям пропонується зобразити ходу різних людей. Наприклад, пройтися, як старий, як маленька дитина, як клоун у цирку.

Запитання

Запропонувати матеріал для роботи з батьками. Пояснити, де і як він використовується.

Відповідь

Ми пропонуємо вашій увазі папку консультацій для батьків з проблеми статевого розвитку та виховання дошкільників.

Теми консультацій

1. «Коли дівчинка підростає» (особливості психосексуального розвитку).

2. «Чим варто боятися інтересу дитини до оголеного тіла?».

3. «На межі норм і паталогії» (про дитячий онанізм).

4. «Статеве виховання дівчинки в сім’ї».

5. «Особливості статевої поведінки дівчаток і хлопчиків».

Ці консультації можна проводити з батьками індивідуально, або з групою батьків, а також пропонувати цей матеріал в куточку для батьків.

Команда: «ХЛОПЧИСЬКО»

Девіз

«У нашого хлоп’ятоньки блакитні оченятоньки, волоссячко м’якесеньке, а личенько білесеньке».

Запитання

— Під час яких режимних моментів та видів діяльності розв’язуються завдання статевого розвитку та виховання дошкільників?

Відповідь

Статеве виховання здійснюється під час ігрової діяльності. В сюжетно-рольових іграх «Сім’я», «Шофери», «Перукарня», де діти обирають ролі, ідентифікуючи себе з дорослими своєї статі.

Під час роздягання та одягання на вулицю, коли діти мають можливість спостерігати за зовнішнім виглядом один одного, порівнюючи одяг хлопчиків і дівчаток.

Під час виховання культурно-гігієнічних навичок, де діти вчаться культури поведінки: пропускати дівчаток вперед до столу, в групу (тобто виховується повага до жіночої статі).

Запитання

Чи є необхідність у диференційованих завданнях хлопчикам і дівчаткам на заняттях? Навести приклади завдань та показати наочність для хлопчиків.

Відповідь

Сучасні теорії диференційованого навчання ґрунтуються на єдиному принципі — принципі відбору дітей за рівнем їхнього розумового розвитку та індивідуально-психологічними особливостями. Ці критерії важливі, але недостатні. Треба також ураховувати статеву належність дитини, особливо на ранньому етапі організованого навчання (старший дошкільний вік). Адже навіть у немовлят різної статі розумові процеси відмінні. Мозок хлопчиків у цілому активніший за мозок дівчаток.

Відповідно, різна в них і стратегія пізнання світу. Велику роль у становленні й розвитку психології статі відіграє соціальне середовище. Хто виховує й вивчає наших дітей? Як відомо, найчастіше жінки: мама й бабуся — вдома, вчителька — в початковій школі. Вчителі-чоловіки трапляються зрідка і то лише середніх і старших класах.

Але ж чи здатна жінка виховати і повноцінно різнобічно розвинути особливості маленького хлопчика, підлітка? Відомо, що жіноче мислення якісно відрізняється від чоловічого, тож і виходить, що виховання й навчання дітей у дитсадках і початковій школі більше розраховане на дівчаток. А не відповідність форм і методів навчання психологічним відмінностям між статями часто є причиною недостатньої успішності й навчання хлопчиків. Звідси висновок: до навчання дівчаток і хлопчиків треба підходити диференційовано. Саме тому, готуючись до занять, педагог має подбати, щоб поряд із традиційним добирати спеціальний матеріал для дітей різної статі.

Ми покажемо завдання з математики для хлопчиків.

На малюнку зображені предмети. Вибери предмети потрібні для занять спортом. Назви ці види спорту, порахуй їх. Назви види спорту, де потрібен м’яч, порахуй їх. Хлопчику близька тема спорту, тому пропонується така наочність.

Запитання

З якого розділу програми зі статевого виховання дошкільників і з якої теми розділу програми ви можете запропонувати ігри та вправи з дітьми.

Відповідь

Ми пропонуємо ігри та вправи з розділу програми по статевому вихованню О.Кононко «Я пізнаю інших», тема розділу «Душевний стан».

Гра «Через скло»

Гра спрямована на розвиток уміння передавати думки й почуття за допомогою міміки обличчя та виразних рухів.

Гра «На кого схожий»

Діти сідають у коло, й кожен відповідає на запитання дорослого: «На яку тварину він схожий?», «На якого птаха?». «На яке дерево?», «На яку квітку?» тощо.

Ця гра спрямована на те, щоб допомогти дитині впізнати себе й риси свого характеру

Гра «Впізнай»

Вибирається ведучий, діти сідають в ряд обличчям до нього. За спинами передається невеликий м’яч чи невеликий предмет. За виразом обличчя й позою ведучий повинен дізнатися в кого м’яч.

Логічна розминка

Кажуть, що на одну і ту ж саму ситуацію чоловік на жінка реагують по різному, а як ви думаєте? З психологічної точки зору аргуметуйте свою відповідь на дані запитання, орієнтуючись на психологічні відмінності статей.

1. У кінотеатрі показують трагічний фільм, хто більше схвильований чоловік чи жінка?

2. Бензин у легковому автомобілі закінчується. Хтось із подружжя пропонує заправитися на найближчій заправці, хтось хоче добратися до наступної, де ввічливіший обслуговуючий персонал. Хто пропонує почекати?

3. Подружжя ввечері дивиться телевізор, у сусідній кімнаті спить хвора дитина. Один із подружжя говорить: «Не хвилюйся. Справа йде на поправку!». Хто помітив схвильованість одного з подружжя?

4. У кімнаті заговорили про те, що більшість людей відмовилися б полетіти на місяць. Хтось із присутніх згодився з цим. Інший заперечив: «Не вірю. Я, наприклад, хочу полетіти!». Ким були сказані ці слова?

Відповіді

1.1 чоловік і жінка. Психологи встановили, що в чоловіків і жінок багато схожих навіть однакових емоцій. Вони лише по-різному проявляються. В даному випадку переживання можуть бути однакові, але якщо жінка відверто заллється слізьми, то чоловік лише крадькома «змахне непрошену сльозу».

2. Чоловік. Він швидше піде на ризик і понадіється на «авось». Жінка в подібній ситуації хвилюється.

3. Чоловік. У екстремальних умовах чоловіки вміють краще вникати в душу жінки ніж навпаки.

4. Це може сказати як чоловік так і жінка. Чоловік для того, щоб показати, що він сміливий, а жінка — щоб підкреслити незалежність своїх суджень.

Теми консультацій для батьків із проблеми статевого розвитку та виховання дошкільників

1. Правда про життя (де беруться діти).

2. Коли дівчинка підростає (особливості психосексуального розвитку).

3. На межі норми й патології (про дитячий онаназм).

4. На власному прикладі (взаємини між членами родини).

5. Дитяча закоханість.

6. Чи варто боятися інтересу дитини до оголеного тіла.

7. Особливості статевої поведінки дівчаток і хлопчиків.

8. Коли хлопчик підростає.

9. Особливості психосексуального розвитку.

10. Телевізорі статеве виховання.

 

 

 

 

 

ТИЖДЕНЬ ДРУЖБИ І ДОБРА

КОРЕКЦІЯМ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ

Сьогодні виховувати в дітей цілеспрямованість не просто. Чому? На наш погляд, усім нам не вистачає мрій і прагнень. Ми часто критикуємо минулі роки за мрії про світле майбутнє. Але якщо бути об’єктивними, то саме завдяки мріям нам багато чого вдалося зробити.

Про що сьогодні можна мріяти разом із дітьми: одні хочуть виїхати в Америку й мати багато грошей, інші мріють про подарунки до дня народження. Але є й «ідеалісти»: «Я мрію про зустріч із дельфіном», «Я мрію полетіти на літаку й побачити всю Землю», «Я мрію про друга».

Як писав Межелайтіс, мрія – прелюдія людської творчості. Хоча завжди жити мріями не можна. Є ще й буденне життя. Але побутове не повинне поневолювати нас. Ми маємо бомбардувати його своїми мріями. Разом з усіма геніальними мрійниками… Чи не так?

Маленькі діти перебувають у «полоні емоцій», їм важко керувати своїми почуттями. Це може спричинити імпульсивну поведінку, ускладнення в спілкуванні з однолітками та дорослими. Лише в міру особистого розвитку в них поступово формується здатність контролювати свої почуття, розуміти емоційний стан інших людей; розвивається довільність поведінки; почуття стають більш стійкими й глибокими.

Нас із нашими маленькими вихованцями поєднує мрія, що поступово перетворилася на гру — це Місто Дружби й Добра.

Мета програми:

• створити почуття єдності групи;

• сприяти позитивному емоційному фону, дружелюбній атмосфері взаємодопомоги, довіри, доброзичливого й відкритого спілкування дітей один з одним і з дорослими;

• розвивати в дітей комунікативні навички.

Структура заняття

Частина 1. Вступ

Мета: налаштувати групу на спільну роботу, встановити емоційний контакт між усіма дітьми.

Основний вид роботи — привітання.

Частина 2. Основна

Мета: корекція емоційно-особистісної сфери дитини. Розвиток добрих взаємин дітьми. Розвиток уяви, підвищення самооцінки, впевненості в собі. Налаштування дітей на змогу мріяти й сподіватися на виконання мрій.

Основні види робіт — ігри.

Частина 3. Заключна

Мета: створити в кожної дитини почуття належності до групи й закріпити позитивні емоції від занять.

Основні види робіт:

• ігри-забави;

• ігри колективної діяльності;

• спільне створення малюнка.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Мета: розвивати почуття єдності, згуртованості; вчити дітей діяти узгоджено.

Хід заняття

Гра «Луна» (діти сидять на стільчиках у колі)

Мета: налаштувати дітей один на одного, дати змогу кожній дитині відчути себе в центрі уваги.

Той, хто сидить справа від мене, називає своє ім’я і проплескує його в долоньки, а ми дружно, як луна, за ним повторюємо. Таким чином всі по черзі назвуть і проплескають своє ім’я.

Тепер коли ми з вами проговорили наші імена, я заспіваю пісеньку про те, як я рада вас бачити. «Я дуже рада, що … (Сашко) в нашій групі є».

В руках я тримаю клубочок. Коли я почну співати, то віддам його тому, про кого співаю. Хто клубочок отримає, той обмотує ниточку навколо пальчика й передає клубочок тому, кому він бажає проспівати свою пісеньку. Коли пісенька закінчиться, ми з вами будемо з’єднані однією ниточкою. У нас вийде «павутиння». Я починаю.

Яке гарне «павутиння» вийшло в нас із вами! Ми всі з’єднані однією ниточкою. Ми всі разом.

Бесіда

— Скажіть мені, будь ласка, чи може людина жити на світі зовсім сама?

— Що може людина робити сама? —А що можна робити разом?

— Коли добре, а коли погано робити щось одному?

— Коли добре, а коли погано робити щось разом?

Так, молодці. Добре, коли ми всі разом.

Гра «Кого не вистачає»

Мета: показати значимість кожної дитини.

Матеріал: велике покривало.

Сядьте, будь ласка, в одне велике коло. Помічали ви, коли в групі немає вашого друга чи подруги?

Кожна дитина в групі дуже важлива для нас. Коли когось немає, ми за ним сумуємо. Ви зі мною згодні? Я дуже рада, що сьогодні всі тут. Пройдіться по колу й назвіть кожного з присутніх.

Якщо в цей день когось немає потрібно звернути увагу всіх дітей і попросити згадати ім’я відсутньої дитини.

Давайте пограємося в таку гру: один з вас буде ховатись, а решта будуть відгадувати, хто сховався. Спочатку я попрошу всіх закрити очі, й поки ніхто цього не бачить, тихо підійду до одного з вас і доторкнусь до його плеча. Той, кого я виберу, повинен буде відкрити очі, тихо-тихо вийти на середину, сісти на підлогу й вкритися цим покривалом. Після того, як він сховається, я попрошу вас усіх відкрити очі й сказати, кого не вистачає. А тепер закрийте очі…

(Гру починає ведучий, ховається під покривало, щоб активізувати дітей. Після того, як діти вас відгадають, поверніться в коло й сховайте в центрі кола кого-небудь із дітей. Спочатку вибирайте впевнених у собі дітей, які можуть добре почувати себе під покривалом. Коли діти довго не можуть відгадати того, хто сховався, попросіть схованого ию-небудь сказати, щоб діти змогли впізнати його по голосу.)

Бесіда з дітьми

— Що було б, якби всі люди могли робити все разом?

— Які у них були б стосунки?

Гра «Один до одного»

Мета: забезпечити можливість контакту й взаємодії всіх дітей один із одним. Дати можливість відчути своє тіло.

Зараз ви будете гратися в дуже цікаву гру, під час якої все слід робити дуже й дуже швидко. Ви покажете мені, наскільки уважно мене слухаєте й наскільки швидко можете зробити те, що я вам буду говорити.

У вас є 5—6 секунд, щоб вибрати собі партнера й швидко потиснути йому руку. А тепер я буду вам говорити, якими частинами тіла вам потрібно дуже швидко «привітатися» один з одним:

• права рука до правої руки!

• ніс до носа!

• спина до спини!

Ну що ж, це ви змогли зробити швидко. А тепер запам’ятайте таке. Коли я скажу: «Один до одного!» вам потрібно буде швидко знайти собі нового партнера й потиснути йому руку. А після цього я знову буду називати частини тіла, якими ви будете доторкатися один до одного. Отож «Один до одного! Вухо до вуха! Лікоть до ліктя! П’ятка до п’ятки!»

«Один до одного! Коліно до коліна! Ліва рука до лівої руки! Чоло до чола!»

«Один до одного! Правий носок до правого носка! Великий палець до великого пальця! Щічка до щічки!»

«Один до одного! Підборіддя до підборіддя! Долоня до долоні!»

Аналіз вправи

— Сподобалася вам гра?

— Легко вам було діяти так швидко?

— А якщо б всі жили разом, де б вони жили?

— Що робили?

— Чи любили б вони один одного?

— Які почуття заважають дружбі?

— Чи було б це місто дружби й добра?

Гра «З ким я подружився»

Обладнання: коробка з прорізаними 4—6 отворами, щоб туди могла увійти дитяча рука.

Чотири учасники засовують руки в коробку (її притримує ведучий), заплющують очі. Потім знаходять чиюсь руку, знайомляться з нею, відгадують із чиєю рукою вони познайомилися, подружилися.

Тепер ми з вами справжні дружні «чоловічки».

Так давайте зробимо разом дружних чоловічків!

ДРУГИЙ ДЕНЬ

Мета: розвивати почуття єдності; формувати позитивне ставлення до однолітків; підвищувати в дітей упевненість у собі.

Хід заняття

Гра «Потяг з ім’ям»

Мета: налаштувати дітей на спільну працю.

Зараз кожен перетворюватиметься в потяг. Коли «потяг» буде їхати по колу, він буде плескати в долоні, й називати своє ім’я. Я починаю «Світ-ла-на, Світ-ла-на…»Я проїхала коло, а тепер виберу одного з вас, і він стане «потягом» замість мене, я вибираю… тепер вона буде називати своє ім’я й плескати в долоні, а я стану вагончиком, покладу руки їй на плечі й разом із нею буду повторювати її ім’я… поїхали. І так, поки всі діти не приймуть участі в грі.

Вправа «Місто Дружби й Добра»

Мета: навчити дітей співпраці, доброзичливості.

Ми приїхали на нашому потязі в місто Дружби й Добра. Давайте розглянемо наші малюнки й послухаємо розповіді авторів, яким вони уявили собі місто Дружби й Добра.

З ваших розповідей ми всі бачимо, що місто буде обов’язково красивим. Але красу потрібно захищати й берегти.

— Як ви вважаєте, що саме потрібно захищати в нашому місті?

Діти самі пропонують, що потрібно берегти й захистити (землю, квіти, сонце, книги, дерева, місяць, зірки, добро, людей, тварин тощо.). Таким чином народжується Спілка захисників Краси.

А давайте з вами все, що ви запропонували захистити й зберегти, намалюємо й зробимо книгу правил і законів міста Дружби й Добра.

Діти сідають за столи й малюють на окремих листках все те, що вони запропонували включити в книгу правил і законів міста Дружби й Добра.

На кожну пару дітей роздаються шаблони — стрічки з зображенням «дружних чоловічків». Завдання: розмалювати чоловічків.

час розмальовування, приймання спільних рішень.

Молодці! Сьогодні в другій половині дня, коли ви прокинетеся, намалюйте, яким ви уявляєте собі місто Дружби й Добра. Ми розвісимо ці малюнки в кімнаті.

Вправа «Відчуй тепло сусіда»

А зараз я пропоную вам сісти в середину кола, яке я виклала з мотузки. Уявіть собі, що це будинок, де всі можуть знайти собі місце. Сядьте поближче один до одного так, щоб відчути тепло своїх сусідів. Закрийте очі. Той, до кого я доторкнуся, може відкрити очі й вийти з кола. Хто відчує, що сусід виходить, теж може відкрити очі, встати й вийти…

Дивіться, від гарної роботи й такої дружньої й теплої обстановки загорілася свічка. Встаньте в коло. Візьміть її в руки. Відчуйте її тепло. Хай у кожному серці залишиться теплий вогник. А коли ви будете передавати її своєму сусіду, то подаруйте йому й свою посмішку, подякуйте за спільну роботу.

«Дякую, Оленко, мені було дуже приємно з тобою працювати…»(Так по колу діти дякують один одному.)

А зараз підійшла пора прощатися. До побачення!

ТРЕТІЙ ДЕНЬ

Мета: розвивати доброзичливе ставлення один до одного; вчити дітей співпраці; формувати почуття єдності.

Хід заняття

Привітання

Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам привітатися незвичайно. Я принесла коробочку, в який лежать різнокольорові камінчики. Я пропоную вам взяти з коробки по одному кольоровому камінчику й подарувати його тому, кому ви бажаєте, але обов’язково зі словами: «Я дарую тобі камінчик, тому що ти най… (уважніший)»

Якщо будуть діти, яким не подарували камінчики, їм дарує сам психолог,

обов’язково відзначаючи при цьому кращі риси тієї дитини, який він робить подарунок.

Вправа «Місток дружби»

Ведучий просить дітей за бажанням створити пари, придумати та показати місток (за допомогою рук, ніг, усього тіла). Якщо бажаючих не буде, ведучий може сам стати в пару з ким-небудь із дітей та показати, як можна зобразити місток (наприклад, доторкнувшись головами чи долоньками).

Потім він запитує, хто з дітей хотів би «побудувати» такий місток утрьох, вчотирьох. .. Вправа триває до того часу, доки будуть знаходитися бажаючі.

Закінчується вправа тим, що всі беруться за руки, роблять коло та підіймають руки догори, зображуючи «Міст дружби».

Гра «Якщо подобається тобі, то роби так!»

Діти стоять у колі, хтось із них показує будь-який рух, промовляючи при цьому перші слова пісеньки «Якщо подобається тобі, то роби так…». Інші діти повторюють рух, продовжуючи пісеньку: «Якщо подобається тобі, то й іншим покажи, Якщо подобається тобі, то роби так…». Потім свій рух показує наступна дитина, й так, доки не завершиться коло.

Вправа «Квітка добрих вчинків»

— Яку нас весело. Я сподіваюся, що сьогодні ми з вами так же весело попрацюємо.

Давайте згадаємо, що ми з вами вчора вирішили зробити? (Місто Дружби й Добра.)

— Діти, а що потрібно зробити, щоб усе це захистити?

У нашій книзі є квіти, а чи знаєте, діти, що це незвичайні квіти. В цьому місті розквітнуть квіти добрих вчинків і квіти добрих слів. І, щоб вони розквітли, потрібна ваша допомога. Квітка добрих вчинків виросла, але має тільки стебло, листочки й серединку, а пелюсточок на квітці нема. Я принесла вам багато пелюсточок різних кольорів. На них ми з вами будемо записувати ваші добрі вчинки й приклеювати на серединку. Якою буде наша квітка залежить від вас. Подумайте, хто з вас зробив сьогодні гарний вчинок, а ми запишемо його на пелюсточку й приклеїмо на серединку.

— Ну як пригадали? Хто першим почне відроджувати нашу квітку?

Діти по черзі розповідають про свої вчинки, а психолог записує їх і потім приклеює на серединку. Таким чином у квітки заявляються пелюстки.

Молодці! Я бачу, що ви робите багато гарних вчинків кожного дня. І я вам пропоную: ми будемо кожного дня записувати ваші гарні вчинки на пелюстки й побачимо, яка у нас вийде квітка в кінці тижня. Скільки в неї буде пелюсток. І всі в нашому садочку потім побачать, скільки гарних справ зробили діти старшої групи.

Пам’ятаєте, я вам говорила, що в чарівному місті розквітають ще й квіти добрих слів. Зараз кожен із вас підійде до мене й обере собі квітку, яка йому до вподоби. Це буде ваша квітка. Протягом усього тижня вам потрібно буде згадати всі добрі, чарівні слова. Я й ваш вихователь допоможемо вам записати їх на квітці. Може, хтось уже згадав кілька? (Поки діти пригадують добрі слова, психолог непомітно для дітей запалює в безпечному підсвічнику свічку.)

Чи бажали б ви запросити когось у наше місто, коли ми закінчимо його будувати? Тоді я пропоную вам створити запрошення-ласкавинки й виготовити їх із батьками. А в кінці тижня ми проведемо конкурс на краще запрошення.

( Дітям і батькам дається право оформити запрошення, проявити свою фантазію.)

— Молодці, сьогодні ви дуже гарно попрацювали. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ

Мета: розвивати почуття єдності; формувати навички співпраці; повагу до думки однолітків.

Хід заняття

Привітання

Доброго дня! Давайте привітаємось один з одним. Зараз я повернуся до того, хто сидить від мене справа, назву його ім’я й скажу, що я рада його бачити. Він повернеться до свого сусіда справа, й зробить теж саме, й так, поки кожен із вас привітає свого сусіда.

А зараз я пропоную вам гру.

Гра «Чарівна по душка»

Мета: допомогти дітям виразити свої бажання й при цьому відчути.

що інші члени групи уважно їх бажання вислуховують.

Яке буде наше місто? А чи хотіли би ви зробити його своїми руками? В місті Дружби й Добра обов’язково повинна бути площа, на якій усі її мешканці будуть зустрічатися.

Якою вона буде? (Діти описують площу.) Діти, площі круглі, ви вірно помітили це. А скажіть, що є у всіх людей велике, тепле, приємне. Воно об’єднує всіх. Чи здогадалися ви, що це? Так, це сонце. Чи згодні ви назвати нашу площу, площа Сонця? Я для вас приготувала її малюнок.

(Психолог викладає на середину великого листа ватману підготовлене сонце, яке символізуватиме площу Сонця.)

Як правило, від центральної площі завжди відходять вулиці. От від нашої площі теж відходять вулиці, але ці вулиці незвичайні — це вулиці мрій, а точніше, ваших мрій. Давайте зараз намалюємо їх за допомогою наших пензликів і жовтої фарби. Чи не здається вам, що вулиці схожі на щось? Так, вони схожі на промені нашого великого сонця.

У нашому місті є театри, каруселі й фонтани. На квітниках ростуть квіти добрих справ, гарних вчинків, чарівних слів. Давайте зараз візьмемо нашу квітку й запишемо ваші добрі вчинки, а на ваших особистих квітах — чарівні слова. Й так, наша квітка стає пишнішою. Ще в нашому місті збуваються всі мрії.

А тепер, коли фарба на наших вулиця висохла, ми всі станемо в коло так, щоб наше ще молоде місто було в середині кола. Візьміться за руки, я зараз навчу вас однієї дуже старої пісеньки, яка називається вона «Хай завжди буде сонце».

(Діти вчать пісню й разом із психологом і вихователем співають у хороводі, плескаючи в долоні над головою.)

Які ви молодці! Які у вас гарні малюнки. Тепер всі, хто завітає до нашого міста, зможе побачити ваші мрії й може навіть хтось їх зможе здійснити. Так він теж зробить гарний вчинок.

Давайте поповнимо пелюстками нашу квітку. Хто перший? А скільки добрих справ можна зробити за п’ять хвилин? (Діти по черзі діляться своїм досвідом)

— Діти, а що ще може бути добрим?

Добрий вчинок, а ще? (Добра думка, добре слово, доброта в очах і серці, добро в усьому світи)

Молодці! Всі ваші вислови ми запишемо зараз на цих чарівних хмаринках, які повільно пропливатимуть над нашим містом.

Ми сьогодні дуже гарно попрацювали, й кожен із вас заслуговує аплодисменти.

Гра «Аплодисменти по колу»

(У цьому чудовому та неординарному ритуалі все виконується за парадоксальною логікою. Останні стають першими. Гра побудована таким чином, що інтенсивність аплодисментів поступово наростає й досягає свого апогею, коли остання дитина отримує аплодисменти всієї групи. Ця гра — одна з найулюбленіших практично в усіх вікових групах.)

— Хто з вас може уявити, що відчуває артист після концерту чи спектаклю, стоячи перед своєю публікою й слухаючи грім аплодисментів? Можливо, він сприймає овації всім своїм тілом, всім серцем, як приємне всеохоплююче хвилювання.

У нас дуже хороша група, і кожен із вас заслуговує на аплодисменти. Я хочу запропонувати вам гру. Ви стаєте в коло. Один із вас розпочинає: він підходить до когось із дітей, дивиться йому в очі та дарує йому свої аплодисменти, з усіх сил плескаючи в долоні. Потім вони вдвох підходять до іншого учасника, стають перед ним та аплодують йому. Потім уже втрьох обирають наступного претендента на овації. Кожен раз той, кому аплодували, має право обрати наступного. Таким чином, гра продовжується, а овації стають все голоснішими й голоснішими.

Отак ви й отримали аплодисменти. Молодці!

Гра «Чарівна подушечка»

Матеріали: невелика подушка, на якій може розміститися одна дитина.

Сядьте, утворюючи коло. Я принесла вам сьогодні чарівну подушку. Кожен може на неї сісти й розповісти нам про якесь своє бажання

Можливо, воно буде пов’язане з якоюсь дитиною в групі, чи зі мною, чи з дитсадком. Але це може бути й зовсім інше бажання, наприклад, щоб у батьків було більше часу для вас, щоб ви знайшли гарного друга, щоб у вас з’явилася своя кімната тощо.

Той, хто сидить на подушці, буде завжди розпочинати розповідь словами: «Я хочу…» Всі інші будуть уважно його слухати. Оповідач сам вирішує, кому він передасть подушку далі. Після того, як ми вислухаємо бажання всіх дітей, поділимося враженнями.

(Психологу необхідно простежити, щоб черга дійшла до кожної дитини, а пізніше зауважити та підтримати ті чи інші її бажання й потреби Якщо можливо, зіграйте, створивши два кола)

Обговорення вправи

— Чи слухали тебе інші діти?

— Чому ти так вважаєш?

— Поки ти слухав інших, чи не з’явились у тебе більш важливі бажання?

— Коли ти набрався сміливості, щоб розповісти про своє бажання чи надію?

— Чи є в тебе бажання, які може виконати вихователь чи діти з твоєї групи?

Вправа «Вулиці мрій»

Мета: навчати дітей працювати разом, доброзичливо ставитися один до одного.

— Чи готові ви продовжувати будівництво нашого міста, яке називається [діти говорять хором) місто Дружби й Добра.

— Так давайте пригадаємо, що ми з вами вже побудували?

У нашому місті є вулиці мрій. Для того, щоб вони відповідали своїм назвам, на них треба намалювати свої-мрії, бажання, а їх у вас, як ми вже чули, дуже багато. Тож беріть у руки олівці й прямо на наших вулицях-промінчиках починайте малювати свої мрії й бажання.

(Діти сідають на підлогу, розділяються по кілька чоловік на промінь і починають малювати)

У другій половині дня разом із вихователем ви можете вирізати з кольорового паперу будинки, дерева все, що ви б хотіли розмістити в казковому місті, а ми з вами завтра все, що ви підготуєте, розташуємо в нашому місті.

— До нової зустрічі!

ДЕНЬ П’ЯТИЙ

Мета: закріпити почуття єдності; формувати позитивне ставлення до однолітків.

Хід заняття

Добрий день! Сьогодні наше заняття буде незвичайним. Я за вами дуже скучила й дуже задоволена, що ми можемо поспілкуватися. Ви любите подарунки? Я знаю, адже їх усі люблять.

— Давайте подаруємо один одному найсвітлішу, найтеплішу, найніжнішу посмішку.

— Для того, щоб ми почували себе впевненіше в цьому світі, щоб настрій піднявся, скажемо магічні слова:

«Нам дуже добре, коли ми разом!

Ми любимо цей світ!

У нас все прекрасно!»

Вправа «Даруємо гарний настрій»

Щось сьогодні прохолодно в нашій групі. Зараз спробуємо підняти температуру. Для цього потрібно сказати добрі слова. Треба згадати, кому вам хотілося сьогодні подякувати. (Дякуємо сонечку…)

А я дякую вам, що ви такі добрі, розумні, уважні один до одного.

Температура значно піднялася. Ви відчуваєте, що стало тепліше, приємніше. А коли так добре, обов’язково трапляється якесь диво.

Я знаю, що ви дуже гарні діти. В кожній людині живе набагато більше доброго ніж поганого. Ви прийшли в цей світ для любові й добра. В кожної людини є свої мрії. Й у вас вони є. Це бачимо з ваших малюнків, які ви розмістили на вулицях нашого міста [хором) Дружби й Добра.

А коли збуваються ваші мрії, бажання, що ви відчуваєте? Я бажаю, щоб усі ваші мрії неодмінно збулись. А для того, щоб всім було приємно й тепло ми зараз подаруємо один одному добрий настрій, теплі, гарні почуття. Як це зробити—ви знаєте. Ось маленькі лагідні сердечка. Але нагадую, коли ви будете дарувати їх один одному, не забувайте про гарні побажання.

— Як багато добрих слів прозвучало, навіть повітря засяяло від такої кількості слів-зірочок.

Вправа «Бути зіркою»

А що означає бути зіркою? Зірка — це особлива людина. Якщо ти зірка, то кожен хоче з тобою подружитися. Люди, зустрічаючись із тобою, усміхаються. Тебе люблять зате незвичайне й прекрасне, що ти вмієш робити.

— Зробіть із пальців «зірку».

— Подивіться крізь свою зірку. Бачиш усіх дітей в кімнаті? Ми всі ніби зірки! Ми всі особливі, нас усіх люблять.

—А що ж означає бути зіркою? Зрозуміти це нам допоможуть «повідомлення зірок». Прочитаємо кожне повідомлення, й будемо прикладом для інших. (Зірки різних кольорів, відповідно до зірок учасників групи, розвішані по всій групі.) А знайдемо ми ці повідомлення через зіркошукачі. Візьміть зіркошукачі, зазирніть у них і знайдіть свою зірку. Колір зіркошукачів відповідає вашій зірці. З цією зіркою ви станете впевнішими, вона допоможе вам у житті, ваші мрії й бажання здійсняться. Одним із ваших бажань є також закінчення будівництва нашого міста. Я вгадала?

Ви підготували, я бачу, будинки, дерева, кущі, машини… Тепер розмістіть все це на полотні там, де ви бажаєте. Одним із прикрас нашого міста будуть також квіти добрих слів. Візьміть кожен свою квітку й наклейте. Знайдіть їй місце в нашому місті. Не забудемо ми й про наших дружних чоловічків. По колу нашого міста взявшись за руки будуть розміщені наші дружні чоловічки. Давайте приклеїмо їх.

Подивіться на нашу квітку добрих справ. Чи зробив хто-небудь із вас добру справу? (Додаються до квітки пелюсточки.) Тепер подивіться, яка гарна вийшла квітка. Я сподіваюся, що робити гарні вчинки, гарні справи, вам увійде в звичку.

— Що ви відчували протягом цього тижня, коли робили гарні вчинки? Даруйте людям радість і від цього вам теж буде приємно.

Тепер наше місто добудоване. В ньому є мешканці, є площа Сонця де можуть зустрітися всі мешканці цього міста. В ньому є чарівні вулиці мрій, і квітнуть чарівні квіти. В ньому виконуються правила й закони. (Психолог показує книгу Правил і законів міста Дружби і Добра.) Ви самі записали ці правила.

Кожен бажаючий може приїхати в наше місто, а тим, хто не знає про нього, ми можемо надіслати запрошення-ласкавинки. Давайте роздивимося їх. Вони просто чарівні. Ви й ваші батьки зробили їх такими гарними. Я думаю, що той, хто отримає таке запрошення, не зможе відмовити вам у приїзді. Ви й ваші батьки всі перемогли в цьому конкурсі. Я сподіваюся, що часточка цього міста залишиться у кожного в серці. І ви збережете в собі вміння робити добро.

Прощання

Давайте станемо навколо нашого міста й подякуємо один одному за відмінну роботу. Я візьму в руки свічку, ми будемо передавати її один одному й казати при цьому своїм сусідам: «Я дякую, тобі, Юро…..за нашу спільну роботу».

І за вашу працю й працю ваших батьків і вихователів, я хотіла б вас

нагородити цим пирогом, яким ви зможете розділити на всіх. На цьому наші заняття закінчуються. До побачення!

завантаження...
WordPress: 23.2MB | MySQL:26 | 0,360sec