Сприйняття

1.Поняття про сприйняття.

2. Властивості сприйняття

3. Види сприйняття.

Поняття про сприйняття.

Сприйняття – це відображення предметів і явищ в цілому при їх безпосередній дії на аналізатори.

Сприйняття розрізняють по видам в залежності від переважаючої ролі того або іншого аналізатора у відображенні дійсності.

        Можна говорити про зорове сприйняття (розглядання картини, скульптури, виставки), про слухове сприйняття (слухання розповіді, вокального або інструментального концерту), дотикове сприйняття (відбиття предмета, його основних частин шляхом обмацування).

        Будь-яке сприйняття визначається діяльністю перцептивної системи, тобто не одного, а декількох аналізаторів. Значення їх може бути нерівнозначне: один з аналізаторів є ведучим, інші доповнюють сприйняття предмета або явища. Наприклад, при слухані вчителя ведучим є слуховий аналізатор. Однак одночасно учень бачить учителя, стежить за його роботою на класній дошці, користується дидактичним матеріалом, записує висновки в зошит, розглядає необхідні схеми в підручнику.

        Фізіологічною основою сприйняття є комплексна діяльність системи аналізаторів. Первинний аналіз, що відбувається в рецепторах, доповнюється складною аналітико-синтетичною діяльністю мозкових ланок аналізаторів.

                        

Властивості сприйняття

 1. Активний саморегулюючий характер.(завдяки зв’язку з іншими аналізаторами, людина уточнює інформацію, доповнює її, з метою створення найбільш адекватного образу).
 2. Історичність.(сприймання обумовлене, як історичним, так і особистим досвідом).
 3. Апперцепція (залежність сприймання від особистого досвіду).
 4. Предметність.
  (віднесення інформації про предмет до самого предмету, а не до його образу).
 5. Цілісність і структурність. (сприймання це не сума відчуттів, а їх комплекс, який має якісну особливість).
 6. Константність.
  ( відносна залежність образу об’єкта від умов його сприймання. Наприклад, людина сприймає віддалені предмети як віддаленні , а не як маленькі). Константність формується з досвідом людини.
 7. Осмисленість. (при сприйманні людина завжди називає предмет, таким чином відносить предмет до певного класу відомих.
 8. Об’єм сприйняття. (постійне число – 4-8 предметів одночасного сприймання. Збільшення об’єму відбувається за рахунок укрупнення одиниць).

Види сприйняття

 • за змістом об’єктів:

сприйняття явищ природи, техніки, мистецтва, телебачення і т. д.

 • за формами існування матерії:

сприйняття простору, часу і руху.

 • за провідним аналізатором:

зорове, слухове, дотикове, рухове, нюхове, смакове.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,326sec