Сприймання чужого мовлення. Аудіювання ( слухання – розуміння) текстів діалогічного та монологічного характеру різних типів та стилів, типів та жанрів мовлення

Тема: Сприймання чужого мовлення. Аудіювання ( слухання – розуміння)  текстів діалогічного та монологічного характеру різних типів та  стилів, типів та жанрів мовлення.

Різновиди аудіювання ( ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

Мета: систематизувати та узагальнити знання про аудіювання, його основні ознаки, поглибити навички аудіювання учнів, вчити            адекватно сприймати основну думку тексту, визначати особливості побудови та мовного оформлення, розвивати вміння користуватися різними видами аудіювання та формулювати висновки щодо сприйнятого; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття шани до славних синів та дочок України.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 • Вступна бесіда «Навіщо людині слухати?»

–                                       Чи може людина обійтися без слухання?

–                                       Для чого людині необхідне вміння слухати?

–                                       З якою метою людина слухає?

–                                       Що, на вашу думку, означає «вміти слухати»?

–                                       Яку роль відіграє слухання у процесі пізнання навколишнього світу?

 

 

Висновок

Слухання (аудіювання ) – це один із шляхів пізнання навколишнього світу. Це означає не лише сприймати певні звуки, слова, а й розуміти почуте з певною метою – виконати якісь дії, дізнатися про щось нове. Отже, аудіювання виконує такі функції: пізнавальну, регулятивну, естетичну й функцію реагування.

 

 

Враховуючи тему уроку, постарайтесь визначити, що ви повинні знати та вміти. Складіть картку « Я повинен …»

 

Технологічна картка №1 «Цілі уроку»

Я повинен знати:

* Види мовленнєвої діяльності

* Особливості стилів та типів мовлення

* Різновиди аудіювання та їх особливості.

 

Я повинен уміти:

* Виділяти і запам’ятовувати основне в прослуханому тексті, аналізувати його особливості.

* Осмислювати тему тексту, розкривати її.

* Адекватно сприймати основну думку тексту

* Робити необхідні узагальнення та висновки.

* Користуватися різними видами аудіювання

* Удосконалювати навички аудіювання.

* Оцінювати власну діяльність на уроці та діяльність своїх однокласників.

 

 

 

ІІІ. Робота над теоретичним матеріалом

 

* Складання схеми – пам’ятки

 

 

 

Я слухаю для того, щоб

 

 

 

 

 

 

Отримувати нові

знання

 

   

Виконувати

певні дії

   
   
 

Реагувати на

питання,

прохання …

 

 

Отримувати

естетичну

насолоду

 

 

 

 • Пояснення вчителя

 

 

Основа спілкування – це аудіювання. Аудіювання не слід плутати із слуханням. Слухання – це передусім акустичне сприймання звукового потоку, тоді як аудіювання включає процес розуміння усного мовлення. Важлива ознака аудіювання – це одноразовість, неповторність цього виду мовленнєвої діяльності в природних умовах спілкування.

 

В процесі аудіювання людина одночасно сприймає (слухає ) усне повідомлення та аналізує його ( смислова обробка інформації ), концентруючи на ньому всю увагу.

 

Навчальне аудіювання відрізняється від звичайного слухання, адже воно визначається предметом вивчення і мотиваційною настановою.

 

Залежно від мети існують різні види аудіювання.

 

 

 • Глобальне, або ознайомлювальне, яке вимагає від слухача загального охоплення змісту повідомлення, вміння визначити тему, основну думку повідомлення, ділити на смислові частини, розрізнюючи композиційні елементи.

 

 

 • Детальне – потрібно якомога повніше, докладніше охопити зміст усного тексту, усвідомлюючи зміст кожного з його елементів

 

 

 • Критичне – висловлення власної думки з приводу почутого, згоди чи незгоди з певним твердженням.

 

 

ІV. Закріплення

 

* На основі почутого скласти опорну таблицю « Види аудіювання»

 

 

 

ВИДИ АУДІЮВАННЯ

 

 

ГЛОБАЛЬНЕ

 

 

 

УСВІДОМЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗМІСТУ

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 

ДЕТАЛЬНЕ

 

 

 

ДЕТАЛЬНЕ (ПОВНЕ ) УСВІДОМЛЕННЯ ВСІХ

ЕЛЕМЕНТІВ

 

 

 

КРИТИЧНЕ

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО

ПОЧУТОГО

 

 

 

Сьогодні ми будемо працювати з текстами діалогічного та монологічного характеру різних типів, стилів, жанрів мовлення. різних типів.

 

 • Експрес – бесіда про стилі, жанри та типи мовлення.

 

 • Ознайомлення з пам’яткою

 

Як правильно слухати текст

 

 1. Почувши назву тексту, подумай, про що в ньому може йти мова.
 2. Повідомлення слухай уважно, визначай смислові частини і став до нього запитання, міркуй над будовою тексту.
 3. З’ясуй, що тобі відомо про почуте. Пов’яжи інформацію з попередніми знаннями.
 4. Вислов власну думку, спираючись на факти почутого висловлювання.

 

 

 • Прослухайте текст, визначте, про що розповідається в тексті, встановивши його тему й основну думку ( голобальне аудіювання )
 • Визначте кількість смислових частин у тексті, відокремивши головне від другорядного. Складіть план тексту. ( детальне аудіювання )
 • Визначте тип та стиль тексту.
 • Поставте питання за змістом тексту ( детальне аудіювання )

 

Василь Стус

Василь Стус по праву вважається одним з найвизначніших українських поетів ХХ століття. Широко відомий він за рубежем. А насамперед поет був Людиною з великої літери, яка відважно й самозречено виступала за високі ідеали Добра, Правди, Справедливості, Гуманізму – цих високих, вічних загальнолюдських цінностей.

А розпочинався життєвий шлях поета – борця Василя Семеновича Стуса 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Гайсинського району Вінницької області. Батьки його були селянами. Дитинство, яке він сам називав гарним, проходило в атмосфері добра та любові. А ще – народної пісні.

Перші уроки поезії – мамині. Знала вона багато пісень і вміла дуже гарно їх співати. Найбільший слід на душі – од маминої колискової «Ой люлі – люлі, моя дитино». А співане тужно « Іди ти, сину, на Україну, нас кленучи» хвилює й досі. З чистого джерела народної пісні черпав майбутній поет любов до добра, краси, від мами та від пісні вчився над усе ставити чисту совість і слово правди.

 

В. Неділько

 

 

 • Прослухайте інший текст. Визначте його тему та ідею, тип та стиль мовлення. ( ознайомлювальне аудіювання ).
 • Виконайте клоуз – тести ( детальне аудіювання )

 

Василь Стус та його доба

 

Дитинство Василя Стуса припало на роки війни. Коли війна закінчилася, хлопцеві було сім років.

І хоч писати Василь почав рано, у перших віршах за межі дитячих вражень, юнацького кохання не виходив.

Роки юності – роки надій та пошуків себе, мрій про щасливе майбутнє – щасливе, а чому б йому не бути щасливим?

Серед ровесників, поетів – шістдесятників В. Стус виділявся органічним злиттям у поезії інтелектуальної напруги, складності світовідтворення з істинно національним, що сягало в глибини народної естетики, моралі, світобачення.

У ряді віршів В. Стус розмірковує над сутністю людського існування, над пошуками шляхів у житті, в боротьбі за вселюдську правду.

В. Стус передчуває, що йому судилася недоля і неволя. Він не боїться і не уникає їх. Сміливо йде їм назустріч. Як згадує письменник Ю. Покальчук, ровесник і друг В. Стуса, той казав йому колись перед арештом: «Розумієш, я просто інакше не можу! Я знаю, що за мною одного разу прийдуть, заарештують, знаю свою долю, але почуваю, що мушу її прожити саме так!»

 

 

Клоуз – тести

 

1. Коли закінчилася війна, В. Стусу було …. Років.

2. Перші вірші були про ….

3. Серед ровесників, поетів – шістдесятників В. Стус виділявся ….

4. У ряді віршів В. Стус розмірковує …

5. В. Стус передчуває, що йому судилася

6. В. Стус казав колись перед арештом письменнику Ю. Покальчуку ….

 

 

 

V . Підсумок уроку

 

 • Назвіть вимоги до аудіювання

 

 

Домашнє завдання

 

На основі прослуханих на уроці текстів та знань, одержаних на уроках української літератури, складіть розповідь про Василя Стуса.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Сприймання чужого мовлення Аудіювання (24.5 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,471sec