Сприймання часу

Тема.   Сприймання часу.

Подорож до країни   Годинників                

Мета.Вдосконалення     розуміння понять  пов’язаних  з часом.

Обладнання.Ребуси  словники (тлумачний, синонімів), ілюстрації, фотографії  різних куточків     світу, четверо ножиць, чотири намальованих круга (діаметр 15 см), малюнки давніх і теперішніх годинників, картки  з  завданнями   (для конкурсу), текст з пропущеними словами, касета з награними звуками годинника,оповідання про давні годинники; ( і діти приносять по дві пляшечки з-під шампуню, альбом і фарби.

Хід заняття

  1. I.              Організація учнів до заняття

 

  1. II.            Повідомлення теми і мети заняття

 

 

  1. 1.  Розмова про подорожування.

А)  Пояснення значення слова подорож;

Б)  Добір  синонімів (поїздка, мандрівка).

—  Яким видом транспорту можна подорожувати?

—  Куди можна здійснити поїздку?

Показ ілюстрацій, фотографій (гори, море, міста різних держав).

 

  1. 2.    Розв’язування ребусів, розмішених на дошці

 

3.  Утворення  речень про подорож.

4.  Роздуми над питаннями:

– Як виглядає країна Го­динників?

– Яку назву може мати ця країна ?

III. Робота над темою

1.  Інформування про початок подорожі до країни Годинників і про початок гри:

—  Починаємо подорож:.   Чи хочете побачити, як виглядає  країна Годинників? Дорога до країни Годинників далека. Щоб нам під час подорожі не було сумно, пограємо.

2.Підготовка  догри-конкурсу

— поділ дітей на дві команди;

—  пояснення  правил

Ви повинні зібрати     якнайбільшеочків (пунктів). Кожне правильно виконане завдання    принесе    команді очко (пункт). Виграє та команда, котрапринесе   найбільше очок(пунктів).

Переможцеві буде надано правопершому  увійти  вКраїну Годинників.

10.  Підготовка   до   конкурсу«КМІТЛИВІ І ШВИДКІ».

Завдання 1

Хто найкраще і найшвидше виріже кругів

Потрібно по два представника від кожної коман­ди.

Найбільша кількість балів — 2.

Завдання 2

Хто виконає правильно друге завдання, буде мати транспорт, щоб поїхати до Країни Годинників.

Кожен учень дістане картку № 1 із завданням.

З ‘єднайте крапки в порядку зростаннявід най­меншого числа до найбільшого.

Завдання З

Щоб увійти до країни Годинників, треба знати па­роль. Для цього потрібно виконати ще одне завдання.

Кожен учень працює індивідуально з карткою № 2. Завдання поділено на три частини.

Завдання 4

Хто швидше вставить пропущені слова.

Текст з пропущеними словами написаний на дошці. Карточки з словами і з одним зайвим сло­вом лежать на вчительському статі. Від кожної ко­манди по два представника виходятьдо дошки і за сигналом починають працювати.

Текст 1

Сонце прокидається …. Тоді починається ….

Захід сонця спостерігаємо … .

Текст 2

Люди снідають … , обідають … . вечеряють … .

Діти списують тексти  з дошки.

11.  Вітання переможців.

12.Діти, уявно, «пливуть» до країни «Годинників» На дошці, вікнах, шафах, розмішені малюнки дітей (пункт 6), чути «тікання» годинників, бій курантів і т.д. — запис на касеті.

Перед входом у клас говорять пароль (пункт 10, завдання 3).

13.Вчитель виконує роль Старого Годинника:

Вітаю Вас у своїй країні. Я, найстаріший Годинникцієї країни, пам ‘ятаю всю історію свого роду. Чи ба­жаєте знати, якими були мої діди ? Вчитель розповідає і показує давні годинники.

14.Учні роблять водяний годинник за проектом, а також перевіряють механізм його дії.

1) Візьміть дві пластикові посудини (пляшечки з-під шампуню). Проколіть дно однієї з пляшок голкою і на­повніть її водою. Другу посудину поставити так, аби вода з першої стікала до неї. Так ви зробили най­простіший водяний годинник.

2. А тепер за допомогою водяного годинника пе­ревіримо, яка дія займе у нас більше часу:

IV. Робота в зошиті.

 Завдання 1

Старий Годинник пропонує дітям вдома зро­бити сонячний годинник:

1)  перед домом намалюйте круг. В середині круга встроміть палку. Слідкуйте за тінню і позначайте на крузі місця, коли:

—  йдете до школи;

—  повертаєтесь зі школи.

Намалюйте такий круг і внесіть позначки в зо­шиті;

2)  прослідкуйте, як протягом дня рухається тінь вашого дому, коли вона буде найдовша, а коли найкоротша ? Запишіть свої спостереження в зошиті.

Робота в зошиті. Завдання 1

Гра «Котра година»

Додаток

Картка 1 Знайди на малюнку числа від найменшого до найбільшого і випиши їх. З’єднай числа у порядку зростання, отримаєш цікавий малюнок,

Картка №2

Розв’яжи приклади. Знайди відповідну відповідь з буквою на лусці риби. Впиши цю букву в рамці біля прикладу, тоді зможеш відгадати пароль.

 

 

Додаток для вчителя

Три стрілки

Казка

У гарненькому маленькому бу­диночку з вежею — звався він Тік- і Так — жили-були три стрілки — се­кундна, хвилинна та годинна. Молодша сестричка — секундна стріл­ка — була тоненька, гостроносенька    ‘ і дуже непосидюча: вона весь час    і стрибала. Звали її Секундочкою. Середульшу сестричку, товщу і спо­кійнішу (хвилинну стрілку) звали Хвилинкою. Вона хоч і не стрибала так швидко, але теж не могла довго всидіти на місці й досить багато ру­халася. Третю — найстаршу сестру (годинну стрілку) всі шанобливо називали тітонькою Годиною. Вона була дуже поважна, напевне, тому,    і що була найтовщою і найкоротшою.     і Стрибати вона зовсім не вміла та й ходити швидко теж. Ступала повільно, як бабуся, — неквапливо і втомлено. Годинна стрілка була    найспокійніша, найрозважливіша з-поміж сестер.

Одного разу Секундочка і Хвилинка засперечалися.

—  Чому ти все стрибаєш, Се­кундочко? Немає від тебе спокою ні вдень, ні вночі! Усе миготиш пе­ред очима! — сказала Хвилинка.

—  Ну то й що! — заперечи­ла Секундочка. — Ти просто за­здриш мені. Бо поки ти зробиш один крок, я стрибну аж 60 разів! І зовсім не стомлюсь.

Хто знає, що було б далі, коли б не втрутилася найстарша сестра — годинна стрілка, до думки якої за­вжди всі прислухалися.

— Не варто сперечатися, — спо­кійно мовила вона. — Адже всі ми — сестри, хоч і не зовсім схожі,    і Усі одна одній допомагаємо. Якби не стрибнула 60 разів Секундочка,    с не зробила б один крок Хвилинка,    і то і я не здолала б свій шлях, який зветься годиною. А як би тоді люди дізнавалися, скільки минуло годин, хвилин, секунд? Усі запізнювали­ся б, не знали б, коли що потрібно робити. Тому давайте жити дружно, працювати старанно, і люди нам будуть вдячні… Усі погодилися.

Так і живуть сестри разом у будиночку Тік-Так, тільки ходять по-різному, і пісеньку співає кож­на свою. Прислухайтеся: секунд­на стрілка — тік-тік-тік-тік, хви­линна —тік-так, тік-так, а годин­на — бом!

 

Годинник на небі

Коли перші люди жили в печерах, то вони вико­ристовували годинник, створений самою приро­дою. Тим годинником було небо. Його стрілкою вдень було сонце, а вночі — місяць і зірки.

Перші люди помітили, що рано сонце знаходиться низько і дерева та пагорби мають довгі тіні. З часом, коли сонце піднімалось вище, тіні ставали коротші. В полудень, особливо літом, вони дуже короткі. Від тої митті аж до заходу сонця тіні збільшуються.

Прадавня мати могла сказати своєму прадавньому сину: «Прийди на обід, коли твоя тінь буде довга, як дві твої стопи».

Вночі визначали час завдяки сходу і заходу міся­ця, а також за розміщенням зірок або сузір’їв.

Сонячні годинники

Перший сонячний годинник було зроблено в Єгипті тисячі років тому. Єгиптянин увіткнув палку в землю і помітив, що тінь палки змінює свою довжину і пересувається по піску. Позначив то рисками.

Період від сходу до заходу сонця поділив на 12 частин, тобто на 12 годин. Коли тінь співпадала з п’ятою рискою, то це була п’ята година дня. Мож­на було точно домовитись про зустріч. Такий со­нячний годинник люди мали на городі.

Були також загальні сонячні годинники. В центрі міста стояв високий стовп, з напрямку і довжини тіні якого визначали години.

Водяні годинники

Не кожного дня світить сонце. Як визначити час у похмурий день? Думали люди, думали, аж вигада­ли годинник з дірявої посудини.

Уявіть собі посудину з маленькою діркою біля са­мого дна. Якщо наповнимо її водою, то вона вільно буде витікати через дірку. Намальовані на стінках риски означають години. Щоб визначити котра го­дина, потрібно було подивитись до якої

 

Усна народна творчість

Загадки

1. Чорна корова всіх людей по­борола. (Ніч.)

2. Що було вчора і буде завтра? (День.)

3. Прийшов чорний віл, поклав частокіл, а прийшов білий — по­ставив. (Ніч і день.)

4.  Що біжить без спочину,

Не стає ні на хвилину,

Не старіє, не вмирає,

А все нищить, забирає? (Час.)

  1. Як вгадать не доведеться,

Знати не зашкодить;

Що стоїть, не ворухнеться й

Одночасно ходить? (Годинник.)

6.  Летів птах на дванадцяти ногах, та одне яйце зніс. (Міся­ці, рік.)

7.  Дуб-дуб-довговік, на ньо­му 12 гілляк, на кожній гілці по 4 гнізда, а в кожному гнізді по 7 яєць: кожному ім’я є. (Рік, місяці, тижні, дні.)

8.  Послухайте уважно вірш і скажіть, про які дні тижня тут ідеться.

Семеро дітей у тижня:

От сімейка дивовижна.

Аж ніяк не хоче тато

Всіх до купи поскликати.

Понеділок десь мандрує

І кота в мішку пильнує.

А вівторок з середою

Носять решето з водою.

А четвер йде до п’ятниці

Випробовувати кислиці.

Задоволена субота —

Аж кипить у всіх робота.

Разом всі пішли зраділі

Відпочити до неділі.

9.  Що йде, не рухаючись з міс­ця? (Час.)

10.  Дванадцять братів один з одним блукають, один одного об­минають. (Місяці.)

11.  Брат до сестри

в гості простує,

А вона від нього задкує.

(День і ніч.)

12.  Чорна корова

весь світ поборола,

Біла прийшла —

всіх підняла. (Ніч і день.)

13.  Без ніг, а ходить. (Годин­ник.)

14.  Що за штука день і ніч сту-ка? (Годинник.)

15.  Іде років двісті, Стоїть на місці, Лічить людський вік,

А не чоловік. (Годинник.)

16.  Не їсть, не п’є, а ходить і б’є. (Годинник.)

17.  Сім братів віком рівні, іме­нами різні. (Дні тижня.)

18.  Махнула птиця крилом — закрила півсвіту чорним рядном. (Ніч.)

19. Звечора вмирає, вранці ожи­ває. (День.)

 

Прислів’я та приказки

1.  Чекав дід на обід, без вечері спати ліг.

2. Аби день до вечора.

3.  Зробив діло — гуляй сміло.

4.  Цілий день байдики б’є.

5. Літній день за зимовий тиж­день.

6.  Готуй літом сани, а взим­ку — воза.

7.  Влітку один тиждень рік го­дує.

8.  Весна багата на квітки, а осінь — на сніпки.

9.  Осінь збирає, а весна з’їдає.

10.  Осінь усьому рахунок дає.

11.  Листопад вересню онук, жовтню — син, зимі — рідний брат.

12.  У листопаді зима з осінню бореться.

13. Восени день блисне, а три — кисне.

14. Восени багач, а навесні про­хач.

 

Задачі

1.  Оленка поїхала до бабусі в суботу, а братик приїде до неї че­рез 5 днів. В який день тижня при­їде братик?

2.  Ми підемо до цирку через два дні. Сьогодні неділя. В який день тижня відбудеться циркова вистава?

Дивний годинник

Китайська головоломка

З одного будинку прислали за годинникарем.

—  Я хворий, — сказав годин­никар, — не зможу піти. Але коли ремонт нескладний, я пришлю до вас свого учня.

Виявилося, що потрібно було замінити зламані стрілки іншими.

— Він це зробить, — сказав го­динникар, — перевірить механізм годинника і підбере нові стрілки.Учень майстра пішов за вказа­ною адресою. Коли він закінчив ремонт годинника, уже смеркло. Він похапцем прилаштував стріл­ки, поставив їх за своїм годинни­ком: велику стрілку на цифру 12, а маленьку на цифру 6. Було 6 го­дин вечора. Невдовзі після того, як він повернувся до майстерні, задзвонив телефон. Хлопець взяв трубку і почув сердитий голос за­мовника:

—  Ви погано відремонтували годинник, він неправильно пока­зує час.

Учень майстра, здивований цим повідомленням, пішов знову до за­мовника. Годинник показував по­чаток дев’ятої. Вийнявши свій ки­шеньковий годинник, він простяг­нув його господареві будинку:

— Перевірте, будь ласка. Ваш го­динник ні на секунду не відстає.

Замовникові довелось погоди­тися, що годинник у цей момент дійсно показує правильний час.

На другий день ранком замов­ник знову зателефонував і сказав, що стрілки годинника, вочевидь, з глузду з’їхали і розгулюють, як їм заманеться. Учень майстра побіг до замовника. Годинник показував початок восьмої. Звіривши час за своїм годинником, він не на жарт розгнівався:— Ви насміхаєтеся з мене. Ваш годинник показує точний час!

Годинник справді показував точний час. Розгніваний учень май­стра хотів відразу ж піти, але гос­подар затримав його. А за кілька хвилин вони знайшли причину цієї дивної пригоди. Чи не здогадалися ви, у чому тут справа?

Відповідь.

Перевіривши механізм годин­ника, хлопчик підібрав потрібні стрілки, але неправильно прила­штував їх: хвилинну стрілку — на вісь годинної, а годинну — на вісь хвилинної. У результаті хвилинна стрілка почала обертатися на ци­ферблаті зі швидкістю годинної стрілки, тобто дуже повільно, а го­динна стрілка почала обертатися, як хвилинна, — швидко.

Першого разу хлопчик повер­нувся до замовника через 2 години 10 хвилин після того, як поставив годинник на 6 годин вечора. Вели­ка стрілка, рухаючись із швидкістю годинної, пересунулася від 12 до 2. Маленька ж стрілка, будучи хви­линною, зробила два повних кола і пройшла ще 10 хвилин. Таким чином, годинник показував у цей момент точний час.

Не важко підрахувати, що на другий виклик, ранком, хлопчик прийшов через 13 годин 5 хвилинпісля того, як поставив стрілку на 6 годин. За цей час велика стріл­ка, будучи годинною, пройшла 13 годин і таким чином досягла цифри 1. Маленька ж стрілка, бу­дучи хвилинною, зробила за цей час 13 повних обертів і пройшла ще 5 хвилин, діставшись таким чином цифри 7; тому й у другому випадку годинник показував точний час.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Сприймання часу (62.4 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,331sec