Спортивно-розважальна гра ”Поклик джунглів”

Тема. Спортивно-розважальна гра Поклик джунглів

Мета. Надати знання про здоров’я, здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на форму­вання здоров’я; сформувати усвідомлення цінності здоров’я як основи для успішної ре­алізації життя.

Ключові питання. Здоров’я, здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на формування здоров’я.

Обладнання. Папір формату А4, кольоровий папір, папір у рулоні, ножиці, маркери, фломас­тери, клей, скоч, фліп-чарт, плакати: «Факто­ри, що впливають на формування здоров’я», «Правила роботи в групі», «Структура модуля», «Годинник».

1.  Привітання. Знайомство. Вправа «Мій образ».

Мета. Познайомити учасників, визначити особливості кожного. Створити доброзичливу атмосферу.

Хід вправи

Педагог-тренер роздає кожному учаснику ар­куш формату А4, на якому потрібно написати своє ім’я і намалювати власний образ (ним може бути певний символ, предмет, будь-що).

На виконання відводиться 5 хв.

До уваги педагога-тренера!

Потрібно наголосити, що вміння малювати в даному випадку не важливе. Малюнок можна виконати схематично.

Після того як усі учасники виконають завдан­ня, педагог-тренер пропонує кожному по черзі назвати своє ім’я і представити власний образ.

До уваги педагога-тренера!

Важливо, щоб учасники аплодували після кожної презентації.

Після того як усі учасники представили себе, малюнки вивішуються на стіні: так створюється «Галерея портретів» учасників групи.

Запитання для обговорення: які думки вини­кають у вас, коли ви дивитесь на «Галерею порт­ретів» учасників групи?

2. Вправа «Правила».
Повторення правил групи.
Пропонується розділитись на групи за днями

тижня з понеділка до неділі. Об’єднатися у гру­пи. Кожна група витягує у педагога-тренера стікер, на якому написане правило групи. (Інші

групи не знають, що одержала кожна група). За З хв. кожна група демонструє своє правило у вигляді вірша, пісні, сценки, пантоміми тощо. А інші учасники тренінгу відгадують, яке це правило.

Після демонстрації завдань педагог-тренер узагальнює правила групи.

3. Вступ.

Педагог-тренер повідомляє учасникам. Що впродовж заняття буде продовжено роботу над модулем «Здоров’я та здоровий спосіб життя» і на цьому занятті можна дізнатися, в чому цінність здоров’я і від чого воно залежить, буде продовжено розмову про складові здоров’я, а та­кож про те, що таке здоровий спосіб життя, які дії його забезпечують.

До уваги педагога-тренера!

Під час бесіди можна використати плакат «Структура модуля «Твоє життя – твій вибір».

4. Вправа «Очікування».

Мета. Визначити сподівання і очікування учасників щодо заняття, сформувати власні цілі.

Хід вправи

Педагог-тренер просить учасників на стікерах написати свої очікування від тренінгу. На не-клейкій поверхні учасники записують своє ім’я, а на клейкій поверхні – свої особисті очікування щодо заняття. Потім по черзі зачитують свої очікування та приклеюють їх у верхню частину плакату з символічним «Пісочним годинником».

До уваги педагога-тренера!

Важливо обговорити з учасниками. Чи змінюється їхнє ставлення до своїх очікувань за­лежно від того, промовляють вони їх вголос чи просто мовчки записують. Важливим є висновок, що вимовляння очікування вимагає більшої відповідальності.

Руханка «Принцеса, самурай, дракон».

5. Вправа «Модель здоров’я».

Мета. Актуалізувати відчуття важливості, складності здоров’я та необхідності дбайливого і відповідального ставлення до нього; спрямувати подальшу роботу, з осмислення учасниками ролі HP як фактора, який шкідливо впливає на здо­ров’я людини.

Хід вправи

Педагог-тренер пропонує учасникам помірку­вати над імовірною моделлю здоров’я.

Для цього з учасників він формує три підгру­пи, кожній з яких дає завдання розробити мо­дель здоров’я, модель має відображати те, з чо­го, на думку учасників, складається здоров’я, без чого не можна уявити здорову людину.

Для створення моделей учасники можуть ви­користовувати маркери, кольоровий папір, білий папір різного формату, клей, скотч, ножиці.

До уваги пдлагога-тренера!

Кожній підгрупі педагог-тренер пропонує об­рати того, хто слідкуватиме за часом – «Хроно­метриста», того, хто фіксуватиме всі ідеї – «Сек­ретаря», і того, хто буде презентувати роботу групи – «Спікера».

Розподіл цих ролей дуже важливо зберегти в усіх наступних вправах, де група розділятиметь­ся на підгрупи, і стежити за тим, щоб їх викону­вали різні учасники, аби кожному дісталися різні обов’язки.

На створення відводиться 10-15 хв. Потім кожна з підгруп презентує свою роботу, на пре­зентацію – по 2 хв. Після презентації педагог-тренер пропонує всім уявити собі шкідливі, руйнівні для здоров’я фактори.

Фактор (з лат. Factor – той, що робить, від facio – роблю) – умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу.

Наступне завдання – ті ж підгрупи за 3 хв. де­монструють на створених моделях дію цих руйнівних факторів.

Ця робота також презентується (по 1 хв.).

Запитання для обговорення:

–    Що ви відчували, коли створювали модель здоров’я?

–    Що відчували, коли руйнували, а що, коли модель була зруйнованою?

–    Чи можна відновити те, що вже зруйновано?

–    Чи буде відновлене таким, як раніше?

–    Що легше – запобігти руйнуванню чи відно­вити зруйноване?

До уваги педагога-тренера!

Педагог-тренер повинен із повагою прийма­ти висловлювання учасників щодо почуттів, які викликало виконання вправи. Всі вони ре­ально існують в нашому ставленні до здоров’я (наприклад, азарт під час руйнування моде­лей), і наявність протилежно спрямованих ставлень і почуттів є складовою частиною проблеми збереження і відповідального став­лення до здоров’я, учасники не повинні відчу­вати себе «поганими» за те, що вони відчують «не ті» почуття.

Обов’язковий висновок після вправи: зруйнувати значно легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо. А також такий: у нас закладено дуалістичне ставлення до свого здоров’я – і  лише  від  нас залежить,  що  ми оберемо: шлях до здоров’я чи навпаки, шлях від здоров’я.

6. Вправа «Шлях здорового способу життя».

Мета. Сформувати розуміння учасниками то­го, що є здоровим способом життя, в яких діях і поведінці він проявляється.

Хід вправи

На початку педагог-тренер подає визначення поняття «здоровий спосіб життя».

Здоровий спосіб життя – це така життєдіяльність людини, що сприяє збереженню і зміцненню її здоров’я.

Учасники тренінгу об’єднуються у три підгру­пи, кожна з яких отримує завдання: на рулоні паперу створити «Шлях здорового способу жит­тя». Для цього з кольорового паперу треба вирізати «сліди», на яких написати дії та прик­лади поведінки, які, на думку учасників, сприя­ють здоровому способу життя, і приклеїти їх на шпалери. Кожна підгрупа презентує свій «шлях». Потім всі «три» шляхи об’єднують в один.

До уваги педагога-тренера!

Метафоричність цієї вправи полягає в тому, що будь-який шлях можна подолати тільки іду­чи ним, тобто виконуючи певні дії і, відповідно, залишаючи сліди.

Важливо звернути увагу і допомогти учасни­кам формулювати їхні пропозиції щодо збере­ження та розвитку здоров’я саме в «дії», тобто відповідати на запитання: «Що робити, як діяти, вчинити?». Крім того, варто застерегти учас­ників від занадто загальних відповідей і спону­кати їх до деталізації: що саме робити, про що пам’ятати тощо.

Було б доречно впродовж проведення тренінгу надати учасникам можливість додавати до слідів і створеного шляху нові ідеї щодо можливостей для реалізації здорового способу життя.

 

7. Очікування.

Педагог-тренер пропонує учасникам пригада­ти, що вони очікували від заняття і що відбува­лося впродовж нього; обдумати свої враження від роботи і спілкування, висновки, які вдалося для себе зробити.

Педагог-тренер пропонує учасникам висловитися.

Якщо очікування справдилися, учасники пе­реклеюють свої «піщинки» з верху «Пісочного годинника» на низ.

8. Підсумки.

Педагог-тренер   пропонує    учасникам відповісти на запитання:

–    Які знання ви отримали?

–    Які висновки для себе зробили?

–  Як ви зможете використати ці знання в житті?

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,331sec