Сполуки Феруму ( II ) і Феруму (III ). Лабораторна робота №14. Добування ферум (III)гідроксиду та ферум (II) гідроксиду. Демонстрація 14

Тема: Сполуки Феруму ( II ) і Феруму (III ). Лабораторна робота  №14. Добування ферум (III )гідроксиду та ферум (II ) гідроксиду. Демонстрація 14.

Мета:  на прикладі хімічних властивостей сполук Феруму ( оксидів Феруму (II) і (III) закріпити знання учнів про амфотерність. Розвивати  вміння учнів спостерігати за процесом хімічних реакцій. Формувати вироблення звички до систематичної праці, дисципліни.

Обладнання:  періодична  система хімічних елементів, таблиця розчинності кислот, лугів,  солей, FeSO4,  NaOH, HCl,  FeCl3,  Fe2O3,  FeO.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

 І. Організаційна частина

 ІІ. Актуалізація опорних знань. Проводиться  тестова самостійна  робота учнів

1 рівень

1. Амфотерні властивості виявляють:

а)Na;  б) Са;  в) Zn; г) Fe.

 

2. Ферум належить до :    а)  s – елементів;

б)  р- елементів;

в) d –елементів;

г) f  – елементів.

3. Скільки протонів міститься у атомі Феруму:

а) 20;   б) 26;   в) 56;  г) 32.

2 рівень

1.Позначте метали, які реагують з водою за звичайних умов:

а)  Мg      б)  Al        в) Na       г)Cu    д) Са     е) Fe.

2.Позначте речовини, з якими буде реагувати Fe:

а) СuSO4,    б) О2;  в) H2;   г) HCl; д)  СаО;   е)  NaOH.

3 рівень.

Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою:

Ферум( III) сульфат –  ферум ( III ) гідроксид –  ферум (III) оксид – залізо.

4 рівень

Складіть  рівняння реакцій за схемою:

 

Fe3+ –  Fe2+ –  Fe(OH)2 – Fe(NO)3.

III.   Мотивація  навчальної діяльності

Логічно після вивчення властивостей Феруму перейти до вивчення властивостей його оксидів та гідроксидів.

 

IV.  Вивчення  нового матеріалу.

Повідомлення теми  і мети уроку.

Розповідь вчителя про фізичні властивості ферум (II) і ферум ( III) оксидів.

Після цього учням проектується схема « Хімічні властивості амфотерних   оксидів та гідроксидів»

 

Амфотерні  оксиди   Амфотерні гідроксиди

 

 

 

 

+ сіль

 

     +           луг   + основний оксид   + кислота
+кислотний оксид  

 

+луг

 

+ кислота

Учні  під керівництвом вчителя записують на дошці рівняння відповідних реакцій

Далі з’ясовують і записують самостійно рівняння реакцій Лабораторної роботи №14 «Добування ферум (II) гідроксиду та ферум (III) гідроксиду  реакцією обміну».

Відкрийте « Віртуальну лабораторію» , лабораторний дослід №14. Виконайте роботу, проаналізуйте результати дослідів. Систематизуйте спостереження і сформулюйте загальний висновок. Згадайте правила ТБ під час роботи з кислотами, лугами.

 

V. Узагальнення і систематизація.

Фронтальна бесіда:

–         Що означає термін «амфотерний»?

–         В якому випадку ферум (II) оксид і ферум (II) гідроксид проявляють кислотні властивості?

–         За допомогою якої хімічної реакції можна добути ферум (III) гідроксид?

–         У якому випадку ферум (III) оксид і ферум  (III) гідроксид проявляють основні властивості?

 

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. Скласти рівняння в молекулярному та йонному вигляді:

А) Fe- ? –  Fe(OH)–  Fe2O3 –  Fe2(SO4)3 – Fe.

Б)  Fe3+  Fe2+ – Fe(OH)2 – Fe(OH)3.

2. Видані  дві пробірки з Fe(OH)2  та Fe(OH)3.  Визначте вміст кожної  пробірки за допомогою якісних  реакцій.

 

VII. Підведення  підсумків. Оцінювання.

 

  VIII. Домашнє завдання

Перевір себе

1. Як здійснити такі перетворення :

А)  залізо   –    ферум(II) хлорид  –  ферум (III) хлорид  –  ферум(III)  гідроксид –  ферум (III) оксид –  ферум (III) хлорид.

Б)*   Fe2+ –   Fe3+ –  Fe(OH)3  –  Fe3+ – Fe(OH)3     –  ?

2. Двовалентний метал, розчиняючись у 2моль хлоридної кислоти, утворює 127г  хлориду металу. Назвіть метал.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 31 (46.5 KiB, Завантажень: 32)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

31 (111.0 KiB, Завантажень: 14)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,326sec