Словотвір і орфографія. Повторення вивченого

Тема. Словотвір і орфографія. Повторення вивченого

Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про будову слова й основні способи    словотвору, про орфограми в префіксах і суфіксах; удосконалювати вміння робити морфемний i словотвірний аналіз слів, визначати в словах орфограми та обґрунтовувати вибір написання відповідними орфографічними правилами; виховувати патріотизм, повагу до майстрів художнього слова; історії свого народу

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

 

Хід уроку

 

Організаційний момент.

Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Діти, а для чого нам потрібно вивчати рідну мову, учити частини мови?

Щоб бути грамотними, розумними, поповнити свій словниковий запас, правильно будувати слова тощо. В нашій мові дуже багато слів. І, крім наявних, повсякчас народжуються  нові й нові слова.

 

Актуалізація опорних знань.

Кросвордний диктант.

  1. Утворення різних форм того самого слова (Словозміна)
  2. Утворення від наявних у мові нових слів (Словотворення)
  3. Розділ науки, що вивчає способи та особливості творення похідних слів (Словотвір)
  4. Слово, яке повністю «лягає» в основу похідного слова (Твірне)
  5. Основа, від якої утворено нове слово (твірна)

Складання схеми «Способи словотворення».

Учні самостійно домальовують пелюстки, хмарки, листочки тощо, і вписують назви способів словотвору.

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.

Вибірковий диктант.

Виписати спільнокореневі слова, виділити в них корені.

До мови рідної уважний, слова споріднені відзнач: житняк – хліб житній, ячник – ячний, пшеничний – булка і калач. Коли у полі колоситься – зернина в колосі, зерня; виймають з печі – паляниця, хлібець, хлібина, хлібеня. (Д.Білоус.) О слів жорстока і солодка влада! Такі ж близькі звучанням: “рада” й “зрада”! Які ж провалля поміж них страшні! (Б.Олійник.) І що нам домисли, що помисли, що замислів чужих орда? (Є.Гуцало.) Дзвонять дзвони на подзвіння з жовтої дзвіниці. Жовтий вітер несе подзвін в жовте вітровіння. (Ф.Г.Лорка.) Уже і вечір звечорів – мені не до вечері, я спів почув і враз майнув на вулицю до Мері. (Р.Бернс.) Горби горбаті горблять спини, й граки чорніють, мов ожина. Імлиста млиста мла імлиться, як куниця. І в млистій млі імлистий ліс імлиться. (Є.Гуцало.)

Робота біля дошки.

У записаних словах позначити значущі частини, зробити повний розбір виділених слів за будовою (усно).

Порада, зеленкуватий, бездіяльний, потривожений, сидячи, світанок, пальто, журі, горілиць, навперейми.

 

Вправа «Утвори слово».

Утворіть за допомогою суфіксів назви мешканців міста, області, регіону

 

Місто Мешканець Область Назва регіону
Хмельницький хмельничанин

хмельничанка

Хмельницька Хмельниччина
Харків      
Полтава      
Запоріжжя      
Одеса      
Львів      

 

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Від поданих в дужках слів утворіть назви ремесел за допомогою суфікса –ств (о).

В Київській Русі уже в XV ст. існував ряд чітких спеціалізацій — (ливарник), (коваль), (золотар). Чимдалі поширювалися селянські домашні промисли й ремесла, пов’язані з (землероб) та (скотар) і співіснуючі з ними. На XIX — початок XX ст. обробка дерева у вигляді (тесля), (столяр), (бондар), (стельмах), гребінництва, плетіння, (ложка) досягла свого апогею. Кожна родина займалася прядінням і (ткач).

Українські ремісники й кустарі виявляли величезні творчі здібності, надаючи своїм речам художньої виразності, оригінальної форми, своєрідної стилістики.

 

Словникова робота.

Пояснити значення слів – назв ремесел. Скористатися тлумачним словником.

Чинбарство (на Західній Україні — гарбарство) – вичинка шкіри волів та коней, з якої шили взуття.

Кушнірствовичинка шкіри овець для одержання овчини

Гутництво виготовлення скла і виробів з нього.

 

Розподільний диктант. Вправа з ключем.

Разом Через дефіс З апострофом
Півріки пів-Москви пів’яру
півісторії пів-Одеси пів’ящика
півдороги пів-Вінниці пів-юрби
півниви пів-Алушти пів’їдальні
півабрикоса    

 

Ключ. Підкресліть кожну четверту літеру в словах  І і ІІ стовпчиків. Якщо    вийшло словосполучення «рідна мова», вправа виконана правильно.

 

Творче конструювання

Пояснити значення фразеологізмів. У прикметниках визначити орфограми, обґрунтувати написання суфіксів. З двома-трьома фразеологізмами скласти речення

     Бабине літо. Матусин синок. По Марусин обідок. Пенелопина вірність. Аріаднина нитка. Пандорина скринька.

Підведення підсумків уроку

Вправа «Подаруй питання»

Учні задають один одному питання стосовно повтореної теми

 

Домашнє завдання

  1. Повторити теоретичний матеріал з теми «Словотвір».
  2. Зробити словотвірний аналіз слів: затишок, зачарований, істинний, іменувати, політ.
  3. Скласти словничок мовознавчих термінів до теми «Словотвір».
завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,332sec