Склад , властивості, застосування найважливіших органічних сполук

Тема.  Склад , властивості, застосування найважливіших органічних сполук.

Мета :повторити склад,  властивості, застосування найважливіших органічних

сполук, розглянуті  під час вивчення хіміі 9 класу; узагальнити і

систематизувати  знання  про властивості  найважливіших  органічних

речовин  на основі складу їх молекул та застосування  – на основі

властивостей.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда,індивідуальна.

Обладнання: опорні схеми,  зразки органічних речовин.

                                                            Хід уроку

 І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

1.Класифікація органічних сполук(за будовою карбонового ланцюга).

2. Функціональні (характеристичні) групи.

3. Класифікація органічних сполук (за наявністю функціональних груп).

4. Загальна формули.

ІІІ.Узагальнення й систематизація знань.

 

1. Властивості органічних речовин (фронтальна робота)

 

Всі органічні сполуки, що містять Карбон і Гідроген, горять.

!!! написати рівняння хімічних реакцій.

І. Насичені вуглеводні

 1. реакції заміщення галогенами та нітрогрупою;
 2. ізомеризація;                 6. синтез Вюрца;
 3. повний розклад;            7. піроліз, крекінг;
 4. дегідрування;                   8. неповний розклад;
 5. окиснення до альдегідів і кислот.

!!! написати рівняння відомих хімічних реакцій.

II. Ненасичені вуглеводні.

 1. реакції приєднання водню (гідрування), галогенів, галогеноводнів, води (гідра­тація);
 2. полімеризація;
 3. окиснення розчином КМп04.

III. Ароматичні вуглеводні

 1. реакції заміщення галогенами, нітрогрупою (нітрування);
 2. реакції приєднання водню, галогенів.

IV. Одноатомні спирти

 1. с лужними металами, галогеноводнями;
 2. дегідратація (внутрішньомолекулярна і міжмолекулярна);
 3. естерифікація;
 4. окиснення до альдегідів і кислот.

V. Багатоатомні спирти

 1. з активними металами; з Купрум (II) гідроксидом;
 2. з галогеноводнями;     3.естерифікація.

VI. Феноли

 1. з активними металами, лугами; ,
 2. реакції заміщення галогенами, нітрогрупою;
 3. поліконденсація з формальдегідом.

VII. Альдегіди

 1. реакції окиснення Аg20; Си(ОН)2 до кислот;
 2. реакції відновлення (Н2) до спиртів;
 3. поліконденсація з фенолом.

VIII. Карбонові кислоти

 1. з металами, оксидами металів, основами, солями;
 2. естерифікація;
 3. з галогенами (заміщення у вуглеводневому радикалі).

IX. Естери

 1. гідроліз у присутності лугів.

X. Жири

 1. реакція омилення (гідроліз) у присутності лугів;
 2. гідрування залишків ненасичених кислот.

XI. Моносахариди (глюкоза)

 1. окиснення Аg20; Си(ОН)2 (як альдегід);
 2. відновлення воднем (як альдегід);
 3. з Си(ОН)2 (як багатоатомний спирт);
 4. естерифікація (як багатоатомний спирт).

XII. Дисахариди (сахароза)

 1. гідроліз до глюкози і фруктози;
 2. з гідроксидами металів з утворенням сахаратів.

XIII. Полісахаради (крохмаль, целюлоза)

 1. гідроліз до глюкози;           3.І2 (розчин на крохмаль);
 2. естерифікація (целюлоза).

XIV. Амінокислоти

1.з кислотами та основами як амфотерні сполуки;

2.поліконденсація з утворенням пептидного зв’язку.

ІV. Підведення підсумків. Оцінювання

VI. Домашнє завдання

1.Написати рівняння відомих хімічних реакцій для двох класів речовин.

2.Підготувати повідомлення: «Застосування найважливіших органічних сполук»

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (2) (17.4 KiB, Завантажень: 40)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (2) (101.0 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,308sec