Шпаргалки з методів оптимізації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Математичні моделі. Предмет курсу «Методи оптимізації».Приклади задач практичного змісту, що зводяться до задач лінійного програмування (задача про оптимальний розподіл ресурсів, задача про харчовий раціон (задача про дієту), задача про перевезення (транспортна задача), задача про призначення тощо).
2. Задача про максимальний потік. Метод Форда-Фалкерсона.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Різні форми запису задачі лінійного програмування та правила переходу від однієї форми до іншої (загальна задача лінійного програмування, задача лінійного програмування, записана у канонічній формі, задача лінійного програмування з однотипними умовами).
2. Третій метод Гоморі розв’язування повністю цілочисельних задач лінійного програмування.
3. Задача

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Геометричне тлумачення задачі лінійного програмування. Графічні методи розв’язування задачі лінійного програмування.
2. Задача про найкоротший шлях. Метод Мінті.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Опуклі множини та деякі їх властивості. Приклади опуклих множин. Властивості множини допустимих розв’язків задачі лінійного програмування.
2. Задачі практичного змісту, що приводять до дискретних задач лінійного програмування. Постановка дискретної задачі лінійного програмування. Методи відтинання. Перший метод Гоморі. Частково цілочисельні задачі лінійного програмування. Другий метод Гоморі.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Поняття крайньої точки множини. Базисні допустимі розв’язки задачі лінійного програмування, записаної у канонічній формі, та їх зв’язок з вершинами многогранної множини допустимих розв’язків цієї задачі.
2. Задача про оптимальне призначення. Угорський метод. Метод Мака.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Теорема про існування оптимального базисного розв’язку задачі лінійного програмування, що має оптимальний розв’язок.
2. Оптимальні змішані стратегії. Відшукання оптимальних змішаних стратегій та ціни матричної гри з допомогою лінійного програмування.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Критерій оптимальності базисного розв’язку задачі лінійного програмування. Ознака необмеженості цільової функції задачі лінійного програмування на множині допустимих розв’язків цієї задачі.
2. Методи одновимірної оптимізації. Постановка задачі. Метод дихотомії або ділення відрізка навпіл. Метод золотого перетину. Метод Фібоначчі.
3. Задача
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Описання симплекс-методу розв’язування задачі лінійного програмування. Алгоритм симплекс-методу. Зациклювання. Способи уникнення зациклювання.
2. Поняття графа, мережі, потоку в мережі. Критерій існування потоку в мережі. Постановка задачі про оптимальний потік на мережі.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Метод штучного базису відшукання початкового базисного розв’язку задачі лінійного програмування.
2. Поняття матричної гри. Приклади. Оптимальні чисті стратегії. Поняття сідлової точки функції. Критерій виконання рівності min max f(x,y)=max min f()x,y
x€X y€У x€X y€Y
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. М-метод розв’язування задачі лінійного програмування.
2. Постановка задачі нелінійного програмування. Класифікація задач нелінійного програмування. Геометрична інтеграція задачі нелінійного програмування.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Модифікований симплекс-метод.
2. Градієнтні методи. Градієнтні методи безумовної оптимізації. Градієнтний метод з подрібненням кроку. Метод найшвидшого списку. Субградієнтний метод.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Двоїсті задачі лінійного програмування та їх властивості.
2. Метод Дальтона-Ллевеліна розв’язування дискретної задачі лінійного програмування.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Перша теорема двоїстості в лінійному програмуванні.
2. Теорема про існування оптимальних змішаних стратегій матричної гри (теорема про міні макс).
3. Задача.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Двоїстий критерій оптимальності допустимих розв’язків двоїстих задач лінійного програмування (друга теорема двоїстості в лінійному програмуванні).
2. Задача опуклого квадратичного програмування. Квадратичні симплекс-метод.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Двоїстий симплекс-метод розв’язування задачі лінійного програмування.
2. Опуклі функції та їх властивості.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Властивості транспортної задачі.
2. Градієнтні методи. Градієнтні методи безумовної оптимізації. Градієнтний метод з подрібненням кроку. Метод найшвидшого списку. Субградієнтний метод.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Двоїстість у транспортній задачі. Деякі методи відшукання початкового базисного розв’язку транспортної задачі (метод північно-західного кута, метод мінімального елементи).
2. Загальні питання нелінійного програмування. Елементи опуклого аналізу.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі.
2. Елементи опуклого аналізу.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Незбалансовані транспортні задачі.
2. Опукле програмування. Загальна теорія. Теорема Куна-Таккера. Теорема двоїстості математичного програмування.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Транспортна задача з обмеженими пропускними спроможностями.
2. Метод відтинальних гіперплощин.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Описання симплекс-методу розв’язування задачі лінійного програмування. Алгоритм симплекс-методу. Зациклювання. Способи уникнення зациклювання
2. Метод штрафних і бар’єрних функцій.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Метод штучного базису відшукання початкового базисного розв’язку задачі лінійного програмування.
2. Приклади задач з негладкою цільовою функцією. Метод проектування узагальнених градієнтів та його застосування до розв’язування конкретних задач.
3. Задача.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. М-метод розв’язування задачі лінійного програмування.
2. Ітеративний метод Брауна-Робінсон відшукання наближених значень оптимальних змішаних стратегій та ціни матричної гри.
3. Задача.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Двоїстий симплекс-метод розв’язування задачі лінійного програмування. Властивості транспортної задачі.
2. Класичні методи оптимізації. Необхідні та достатні умови екстремуму. Геометрична інтерпретація методу Лагранжа. Метод множників Лагранжа у випадку обмежень нерівностей.
3. Задача.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

1. Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі.
2. Методи можливих напрямків. Метод Зойтендейка. Метод можливих напрямків для задачі з нелінійною цільовою функцією і лінійними обмеженнями. Метод проекції градієнта.
3. Задача.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 25 (101.8 KiB, Завантажень: 2)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 24 (125.7 KiB, Завантажень: 3)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 23 (45.7 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 22 (289.6 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 21 (816.1 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 20 (321.6 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 19 (323.8 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 18 (545.0 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 17 (320.7 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 16 (304.9 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 15 (798.8 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 14 (255.3 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 13 (167.6 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 12 (183.6 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 11 (490.9 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 01 (495.7 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 02 (1.0 MiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 03 (153.8 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 04 (106.5 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 05 (661.1 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 06 (197.1 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 07 (727.6 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 08 (491.3 KiB, Завантажень: 1)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 09 (683.7 KiB, Завантажень: 0)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 10 (1.0 MiB, Завантажень: 1)

завантаження...
WordPress: 23.6MB | MySQL:26 | 0,310sec