Шляхи самопізнання та саморозвитку особистості

Мета: розкрити суть поняття особистість, показати шляхи самопізнання, самовизначення, саморозвитку і самореалізації особистості, спонукати дітей до вірного особистісного вибору в житті.

 

Обладнання: магнітофон, плакати й таблиці з висловами, схеми для самоаналізу і розв’язання проблемних ситуацій, аркуші мети, релаксаційна музика.

 

Хід заняття

 


Слово психолога.

В чому полягає суть і сенс людського життя? В чому таємниця появи людини в цьому світі? Яке її призначення? Як співвідносяться її життя як суспільної істоти з її особистою життєвою долею? Чи може людина будувати життя за своїм власним проектом, чи її життя наперед визначене якимись зовнішніми силами? Які колізії переживає особистість у повсякденному плині життя і в періоди кризового стану та на переломі історичних епох? Ці питання належать до категорії «вічних».

Пізнання людиною самої себе, таємниць свого життя — один із аспектів її духовного пошуку, що сягає углиб століть. За переказом Платона, сім мудреців Стародавньої Греції, зійшовшись у храмі Аполлона в Дельфах, написали на ньому: «Пізнай самого себе!»

Кожне нове покоління людей прагне не тільки осягнути загальнолюдський зміст проблем суті існування людини, а й творчо вирішити їх згідно з духом свого часу.

Юність — це вік, коли людина робить одне з найважливіших своїх відкриттів — відкриває саму себе. У цих пошуках глибокий зміст: кожен може розкрити свої реальні, досі незнані можливості: Щоб виявити й використати їх, треба знайти себе — тобто вивчити й оцінити. Одразу зауважу, що нікому не дано точно пізнати свої можливості й визначити своє майбутнє, та все ж кожному під силу накреслити власний шлях створення себе. Кожному слід знати, що він спроможний посилити в собі, а що відкинути, чи хоча б пом’якшити.

 

Заповнення «Аркуша мети»

На аркуші зображено одноповерховий будинок (стіни, дах, стежку до дверей). Малюнок займає весь аркуш. На даху будинку потрібно написати мету, яку ви ставите перед собою в житті. На стіні — завдання, вирішивши які можна досягти заданої мети. На стежці записуються методи, способи вирішення завдань. Праворуч і ліворуч від стежки — бар’єри, перепони, які заважають досягти вказаної мети.

 

Робота зі схемою «Особистість»

 


 

 


 

 

 

 


 


 

  


 

 

 

Бесіда з учнями

—Що таке особистість?

—Що значить бути особистістю?

—Чи легко бути особистістю? Чому?

—Чи кожну людину можна назвати особистістю?

— Які фактори впливають на розвиток особистості?

На розвиток особистості впливають два основні фактори: біологічний і соціальний.

Уже з народження під впливом біологічного фактора діти мають різні рівні активності, ритмічність станів організму, рівень сприйняття нових ситуацій, людей.

Соціальний фактор — це вплив трьох життєвих середовищ: сім’ї; дитячого садка, школи; «вулиці», ровесників.

 

Аутотренінг

Звучить релаксаційна музика. Уважно прочитайте такі судження.

 1. Усі ми себе так чи інакше недооцінюємо. В кожного з нас є образ себе гіршого,
  ніж ми є насправді.
 2. У чомусь я себе переоцінюю. У мене є внутрішній образ себе кращого, ніж я є на
  справді.
 3. Я потайки уявляю також образ себе такого, яким мені хотілося б бути, — ідеалізовану модель своєї особистості, що практично недосяжна й тому безплідна.
 4. У мене є також образ того, яким мені хотілося б здаватися оточуючим, — протилежний тому, яким я є в дійсності
 5. У мені присутні також образи того, яким мене бачать інші люди, яким вони
  мене вважають; деякі з цих образів мені подобаються, а деякі викликають у мене про
  тест.


  6. Зрештою, у мене є образ того, яким мене хотіли б бачити інші люди, — образ очікуваних ними змін моєї особистості.

  Після кожного висловлювання закрийте очі й певний час подумайте про цей образ. Нехай він виникає перед вашим внутрішнім зором; старайтеся чітко побачити його, зверніть увагу на пов’язані з ним почуття. Дайте відповідь собі самому, на підставі яких мотивів, цінностей, цілей, переживань ви вважаєте ідеальним свій особистісний образ.

   

  Вірш «Така безвихідь і така печаль»

  (Читає учень)

  Така безвихідь… і така печаль,

  Як плаче осінь сивими дощами.

  І де ж те небо, де та світла даль,

  Що підведе веселку поміж нами.

  Такі повислі хмари на душі,

  Таке вороння серце криком крає.

  І чим вогонь пекельний погасить,

  Що так невтішно у душі палає.

  І так пече, і так мене болить…

  Не витримав? В згарищі загину?

  Нехай проклята буде Богом мить,

  Що забира чутливість у людини.

  Я не збагну. Нічого не збагну…

  Невже немало сліз іще пролито?!

  Я проклену цей світ. Я проклену,

  Якщо він дозволяє душу вбити.

  Яким же помолитися богам

  І перед ким упасти на коліна? .. .

  1 куриться легенький фіміам.

  А серце кам’яніє, кам’яніє…

   

   

  Бесіда «Що таке духовність?»

  Відродження національної самосвідомості починається з духовного відродження нації. Особистість повинна перебувати під постійним впливом духовної культури свого народу, своєї нації.

  Що ж таке духовність? Це стан . внутрішнього психологічного життя людини, одна з найважливіших характеристик особистості, основу яких становлять домінуючі цінності й світосприйняття людини. Духовність відбиває сформованість моральної свідомості з переважанням твердих оціночних . суджень, ідеалів, національних і загальнолюдських цінностей, їхньої єдності.

   

  Бесіда з учнями

 • Що таке духовність у вашому розумінні?
 • Чи вірите ви в духовні сили українського народу? Чому?

Чи можна бути особистістю, не будучи духовно багатою людиною?

Анкета-завдання

1.    Чи в навколишньому світі місце для застосування твоїх сил, енергії, знань (потрібно підкреслити)?

• Так; ні.

2.    Якщо «так», що ти робиш чи збираєшся робити в найближчому майбутньому
(записати конкретно й поширено):

 • Як людина —
 • Як член сім’ї —
 • Як учень школи —
 • Як житель міста —
 • Як громадянин України —
 • Як житель планети —

  Захист вибору життєвого шляху

Старшокласники презентують виконані вдома творчі завдання.

 • Мій особистісний вибір.
 • Найважче побачити те, що поряд.
 • Життя бере своє багатство від світу, ціну йому дає любов.
  • Сенс і мета життя.
  • Мій життєвий проект.

    

   Слово психолога

Ви стоїте на порозі самостійного життя. Але як кожен день починається з ранкового сходу сонця, так і кожна людина зростає з дитинства, що визначається сім’єю. Загальновідомо, що від сім’ї йде святість і духовна чистота, геніальність і каліцтво, розбрат і підлість, моральне зубожіння й ганебний перелюб. З глибин родинних взаємин фонтанує добро й зло, воскресіння й занепад, відродження й виродження.

 

Алгоритм розв’язання проблемних
ситуацій

У житті інколи буває надзвичайно складно, здається, що немає виходу. Для оптимального вирішення складних життєвих ситуацій вам пропонується такий алгоритм.

 1. Зберіть і запишіть інформацію.
 1. Знайдіть якомога більше варіантів вирішення проблеми.
 2. Проаналізуйте всі варіанти розв’язання проблемної ситуації.
 3. Виберіть основний варіант вирішення проблеми.
  1. Виберіть запасний варіант.
 4. Уявіть найгірший результат, який реально може бути при невдачі в усіх варіантах.
 5. Вибравши основний шлях вирішення проблеми, забудьте про всі інші.
  1. Складіть план дій.
  2. Заохотьте, вмотивуйте себе.
 1. Налаштуйте себе. Скажіть собі: «Я хочу, я можу, я досягну свого! Я починаю
  діяти!»
  1. Починайте рішуче діяти за планом.
 2. Перевіряйте правильність дій, обов’язково контролюйте себе, щоб своєчасно
  змінити тактику чи техніку дій.

   

   

  Підсумок і заключне слово психолога (педагога)

  То ж робіть у житті вірний особистісний вибір, цінуйте життя. Цінуйте слово матері й батька, грудочку рідної землі, калинову пісню, золотий колосок пшениці, що тягнеться до чистого, голубого неба, цінуйте любов, бо без краси, гармонії і любові наше життя нічого не варте.

  І завжди пам’ятайте заповідь: «Гляди, не забудь: людиною будь!»

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,636sec