Середовище існування та його чинники

Тема: Середовище існування та його чинники.

 Мета: забезпечити засвоєння учнями понять середовища проживання,

факторів середовища, взаємозв”язку рослин з екологічними

факторами, вказати на фактори неживої природи , їхньої дії на

рослини.

Розвивати вміння і навички учнів порівнювати, узагальнювати та

робити висновки, розвивати біологічну мову, мислення, вміння

працювати з підручником, додатковою літературою.

Виховувати любов та бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи та форми роботи: бесіда, розповідь, практично – пошукова

діяльність учнів.

 

Терміни та поняття:

 • Екологія
 • Абіотичні фактори
 • Біотичні фактори
 • Антропогені фактори
 • Середовище існування

 

 

Обладнання: Таблиці з різними середовищами існування,

мапа “Екологічна ситуація на Україні”, комп”ютер

 

 

Девіз уроку

Від того, що ми знаємо,

                                                                                     залежить, ким ми станемо.
Ж.Ростан

Хід уроку

І. Організаційний момент

Криголам „ Усе про тебе”

 1. якщо ви вважаєте, що потрібно оберігати природу, плесніть в долоні.
 2. якщо ви не смітите на вулицях – встаньте
 3. якщо ви вимикаєте світло – підстрибніть
 4. якщо ви допомагаєте батькам – тупніть
 5. якщо вам не подобається запах бруду – махніть рукою перед своїм обличчям.

Бачите, які ми єдині, як у нас багато спільного. Тож давайте ми будемо працювати : дружно, активно, взявшись за руки.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Формування робочого настрою: „ Налаштовуємося на біологію”

Вправа” Інтелектуальна розминка”

Вчитель ставить запитання з базових понять, або запитання можуть ставити заздалегідь підготовлені учні. Наприклад „ Які умови необхідні для існування живих організмів”

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Зверніть увагу на мапу України „ Екологічна ситуація на Україні”.

Дайте відповідь на такі запитання

 1. Чи є екологічна проблема у нас на Україні?
 2. Що ми можемо зробити, як учні для покращення екологічної ситуації на Україні?

 

ІV. Повідомлення теми уроку

План

 •  Екологія як наука
 • Екологічні чинники
 • Вплив людини на довкілля.

 

V. Надання необхідної інформації

Я багато разiв уживала слово       «екологiя» .

Як на вашу думку, що означає цей тepмін?

А давайте згадаємо, що ми ро­зумiємо пiд поняттям природа?

 

Природа

Нежива                                                     Жива

Каміння ,                                                                           рослини,

грунт, глина                                                               гриби, дріжджі,

пісок,вода.                                                                        тварини.

 

3 рослинами, тваринами, дрiжджами, грибами ми вже ознайомились, тепер розглянемо вплив умов довкiлля на цi органiзми. Уci фактори довкiлля, якi впливають на живi органiзми, на­зивають екологiчними.

Природа буває живою i неживою, а тому екологiчнi фактори, або чин­ники, теж бувають чинниками живої та неживої природи.

 

 

Екологічні чинники

Абіотичні                        біотичні                       антропогені

Волога, світло, повітря,             рослини, тварини           людина

грунт, рельєф.                           дроб”яни, гриби

 

 

VІ. Інтерактивна вправа

 

Вправа „Мозкова атака”

 
Пiд час гри нeмaє жодних комeнтapiв. Учитель записує думки учнiв.

Позитивнi аспекти впливу людей на довкiлля:

1.

2.

3.

 

Учнi висловлюють свої думки.

 

Негативні аспекти впливу на довкілля

 1. знищення природних угрупувань
 2. забруднення повітря грунту
 3. знищення рослин, тварин.

VІ.Рефлексія

Експрес-опитування журнaлiстiв

. Що вивчає екологiя?

. Що таке середовище iснування, або довкiлля?

. Що таке екологiчна свідомість?

. Якi екологiчнi чинники вам вi­домi?

. Про що йдеться?

 

Живе i ллється,

Часом i на кaмiнь пнеться,

Як нeмає – все всихає,

звiр i птиця помирає?

Який це фактор?

 

Таке велике,

Що займає увесь cвiт,

таке маленьке,

Що в щiлину зайде.

Хто за piк чотири рази перевдя­гається?

Якi вашi враження вiд проведе­ного уроку?

 

VІІ. Підсумки уроку. Домашнє завдання.

 

Опрацювати матеріал підручника по темі:”Середовище існування та його чинники”

ПOMIPКУЙTE

1. Що  таке прямий i непрямий вплив на органiзм? Haвeдiть приклади.

2. Людина здавна веде боротьбу з бур’янами, що вiдбирають поживнi

речовини та воду в iнших рослин, кидають тінь на культурнi рослини, часто є переносниками захворювань. Чому ж тоді вживають заходiв для вирощування та збирання насiння бур’янiв? Чому фермерам пропонують залишати спецiальнi смуги

5 м завширшки для врятуван­ня бур’янiв?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Urok63 (801.5 KiB, Завантажень: 21)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

63 Середовище існування та його чинники (19.1 KiB, Завантажень: 35)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,323sec