Семінар на тему: “СТРЕС УЧИТЕЛЯ. ЯК ПОДОЛАТИ СТРЕС”


( Заздалегідь, ще до проведення семінару, учасникам роздається бланк методики визначення особистісної схильності до стресу, з проханням ретельно його заповнювати.

Семінар проводиться в три етапи: на першому – лекція про те що таке стрес;на другому йде визначення і обговорення особистісної схильності до стресового стану по запропонованій методиці; на третьому – даються рекомендації як подолати стрес.)

I етап.

Поняття стресу широко вiдоме навiть поза межами психологічної науки, його було введено вiдомим канадським лiкарем i бiологом Гансом Сельє. Стрес можна визначити як «стан неспецифiчного напруження, що виникає внаслiдок суб’єктивно значущих впливів».

Iснування стресу — приклад дивовижної економiчностi та рацiональностi біологічної організації людини. Органiзму немає необхiдностi кожного разу готувати вiдповiдь на зовнiшнi впливи — ця вiдповiдь закладена генетично. Вона включає три стадiї, якi були експерементально видiленi Г. Сельє: 1 — тривога як реакцiя на виникнення стресора; 2 — стаблiзацiя, або пристосування до нових умов; З — стадiя виснаження, вона має мiсце, якщо новi стресогенні умови надто тривалi чи важкi.

Стрес безпечний, якщо вiн знаходить певний вихід,
компенсується розслабленням, виступає як фактор, що активiзує життєдiяльнiсть людини. За Г. Сельє, iснує два види стресу: еустрес i дистрес. Еустрес активiзує, мобiлiзує внутрiшнi резерви людини, покращує перебiг психiчних i фзiологiчних функцiй. Дистрес — руйнiвний процес, що дезорганiзуе поведінку людини, погiршує перебiг психофiзiологiчних функцiй. Еустрес є короткочасним,
супроводжується бурхливою витратою поверхневих адаптацiйних резервiв i початком мобілізації «глибинних» . Вiн може давати вiдчутгя пiдйому внутрiшнiх сил.

Рiвень стресу залежить від людини й оточення: нiщо не є стресом до того часу, доки ми не оцiнюємо це як стрес: Бiльше того, негативі впливи стресу можугь бути згладженi розслабленням, здоровим способом життя й комфортом, допомогою сiм’i та друзiв.

II етап. Дiагностика особистісної схильностi до стресової напруги. Даний тест
дозволяс визначити вплив факторiв ризику не одноразово, а протягом тижневого циклу, що дає можливiсть скласти уяву щодо правильностi образу життя в цiлому. Потрiбно заповнювати таблицю кожного дня щовечора. Треба поставити «галочку»проти тих пунктів, де повинна бути позитивна вiдповiдь. Кожна «галочка» дає один бал. В кiнцi тижня потрiбно пiдсумувати бали.


 

Пiсля тижневої реєстрацї факторiв ризику ознайомтеся з характеристикою Вашого образу життя.

1—20 балiв. Стан у нормi. Але, про всякий випадок, перевірте себе протягом ще одного тижня.

21—40 балiв. Поки що ситуацiя не дуже тривожна, але вже необхідно звернути увагу на тi пункти, що дали бали. Вони можугь свiдчити про загрозу Вашому здоров’ю.

41—60 балiв. Загроза досить реальна. Якщо у найближчому майбутньому Ви рiшуче не змiните свiй стиль життя, Вас очікує, на жаль, погiршення здоров’я.

Бiльше 60 балiв. Ваше здоров’я у небезпецi. Необхiдно пункт за пунктом проаналiзувати заповнену таблицю та намагатися врятувати те, що ще можна врятувати. Там, де радикальнi засоби не можуть дати миттєвого ефекту потрiбно оцiнити своє вiдношення до подiй, що вiдбуваються у Вашому житті, оскiльки на Ваше здоров’я впливає не стiльки сама подiя, скiльки Ваше вiдношення до неї.

 

III етап.

Як подолати стрес


Вчiться планувати. Дезорганiзація може призвести до стресу. Наявнiсть водночас великої кiлькостi планiв часто призводить до плутанини, забудькуватостi й вiдчуття, що незакiнченi проекти висять над головою як дамоклiв меч. Видiлiть плануванню певний час, коли це буде можливим, i попрацюйте над ними доти, доки не закiнчите

Зiзнавайтеся й
приймайте обмеження.
Багато хто з нас ставить собi досконалi й недосяжнi цiлi. Аде людина не може бути досконалою, тому часто виникає почуття неспроможностi або невiдповiдностi незалежно вiд того, наскiльки добре ми щось виконали. Ставте досяжні цілі.

Розважайтеся. Iнколи необхідно втекти від життєвих проблем й розважитись. Знайдiть занття, яке було б захоплюючим i приемним для Вас.

Будьте
позитивною

особистiстю. Уникайте критикувати iнших. Вчіться хвалити iнших за те, що Вам у них подобається. Зосередьтеся на позитивних рисах оточуючих.

Вчіться терпіти й вибачати. Нетерпимiсть до iнших призводить до фрустрацiї i гнiву. Намагайтеся дiйсно зрозумiти, що вiдчувають iншi люди, це допоможе Вам прийняти їх.

Уникайте непотрібної конкуренції. У життi дуже багато ситуацiй, коли ми не можемо уникнути конкуреції. Але занадто великий потяг до вигравання у великiй кiлькостi сфер життя створює напруження й тривогу, робить людину занадто агресивною.

Регулярно робiть фiзичнi вправи. Звернiться
до лiкаря, перш нiж почати заняття за якою-небудь системою. Краще дотримуватися тiєї програми, яка дає Вам задоволення, нiж тiєї, яка є для Вас важкою й неприємною.

Крiм регуляцiї несприятливих емоцiйних станiв потрiбна постiйна робота над собою. Обов’язково спробуйте виконувати нашi рекомендації. Пам’ятайте, оволодiння собою — шлях до «оволодiння» iншими.

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 1,247sec