Що таке права і свободи людини?

Мета:

 • навчити пояснювати поняття «права» і «свободи» людини, розповідати про права дитини, визначати права, свободи та обов’язки громадян України;
 • формувати навички аналізу життєвих ситуацій, пов’язаних з реалізацією прав і свобод людини в Україні; обґрунтовувати зв’язок прав і свобод людини з обов’язками; характеризувати права і обов’язки учнів;
 • виховувати почуття відповідальності. Логіка розкриття теми

 

 1. Право — це одна із систем регулювання людських відносин, яка зумовлена природою людини і виражає свободу особистості.
 1. Основними принципами права є:

 

 • правова справедливість;
 • правове рівноправ’я;
 • правова законність;
 • правосудця;
 • правова повага прав особистості.

 

 1. Кожна людина має права, свободи і обов’язки.
 2. Права, свободи кожної людини гарантуються Конституцією України.
 3. Права дітей гарантуються Конвенцією про права дитини.
  1. Кожен повинен неухильно додержуватися Конституції України та законів України – не зазіхати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
 4. Незнання законів не звільняє від відповідальності.
 5. Права і свободи кожної людини захищаються судом.
 6. Права і свободи є цінністю цивілізованого громадського суспільства.

  І. Етичний заряд

Учитель виражає впевненість, що всі права учнів будуть в нашому суспільстві захищені.

II. Початок етичного діалогу. Занурення в етичну проблему

Учитель пропонує учням дати своє тлумачення понять «права» і «свободи» людини.

В результаті за допомогою учителя учні доходять висновку, що право — це одна із систем регулювання людських відносин, що зумовлена природою людини і виражає свободу особистості.

Основними принципами права є:

 • правова справедливість;
 • правове рівноправ’я;
 • правова законність;
 • правосуддя;
 • правова повага прав особистості.

Учитель. А в якому законі визначено права, свободи та обов’язки людини і громадянина? (У Конституції України.)

Учитель. А чи знаєте ви, які це права, свободи, обов’язки? НІ. Логічний ланцюжок розвитку проблеми

Учитель пропонує учням із II розділу Конституції України знайти права, свободи і обов’язки та пояснити, як вони їх розуміють.

Кожен має право:

 • на вільний розвиток особистості;
 • на життя;
 • на повагу до його гідності;
 • на свободу та особисту недоторканність;
 • на недоторканність житла;
  • на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції;
 • вільно залишати територію України;
  • на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 • на свободу світогляду і віросповідання;
 • на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації;
 • бути членом будь-якої партії;
 • на участь у професійних спілках;
  • брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;
  • володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
 • на підприємницьку діяльність;
  • на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, на своєчасне одержання винагороди;
 • тим, хто працює, на відпочинок;
 • на соціальний захист;
 • право на житло;
 • на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї;
 • на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування;
 • на безпечне для життя і здоров’я довкілля;
 • право на освіту;
  • безоплатно здобути вишу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі;
  • на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах;
  • на правову допомогу; Свободи:
 • свобода пересування;
  • свободи та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
 • свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості;
  • свобода думки і слова, вільного вираження своїх поглядів і переконань;
 • свобода світогляду і віросповідання;
  • свобода об’єднання у політичні партії та громадські організації. Обов’язки:
  • перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток особистості;
 • військовий обов’язок;
 • батьків перед дітьми до повноліття останніх;
  • повнолітніх дітей перед непрацездатними батьками;
  • отримати повну загальну середню освіту;
   • захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів;
  • не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині;
   • неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не зазіхати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

    IV.    Кульмінація етичного діалогу

   У ч и т є л ь. А чи права дітей захищаються? І як ваші права пов’язані з вашими обов’язками? (Міркування учнів.)

   V.    Вихід на моральний вибір

   Учитель розповідає про Конвенцію про права дитини. — А які у учнів є права і обов’язки? (Відповідь учнів.) Аналіз ситуацій, пов’язаних із реалізацією прав і свобод людини В Україні.

   Ситуація І

   Учні вирішили зруйнувати пам’ятник письменнику.

   •    Які обов’язки вони порушили?

   Ситуація 2

   Телекомпанія була заборонена, оскільки освітлювала правду про політичне та економічне становище.

   •    Які права були порушені тими, хто заборонив телекомпанію?
   Ситуація З

   У повнолітнього юнака мати отримала інвалідність.

   •    Який його обов’язок?

   Ситуація 4

   Дорослі поїхали на природу і вирішили динамітом глушити рибу.

   •    Який обов’язок вони порушили?
   Ситуація 5

   Учень закінчив 9 класів і більше не бажав ніде вчитися.

   •    Який обов’язок він порушив?

   Далі учитель пропонує учням придумати аналогічні ситуації.

   Ситуації перевіряються, учитель проводить корекцію.

  У ч и т є л ь. Як поважати та захищати права людини в демократичному суспільстві? (Права захищаються законом, судом; поважати їх повинен кожен член суспільства; незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.)

  У ч и т є л ь. А чи можна права людини і дитини вважати цінністю громадянського суспільства? ‘

  VI. Висновок    

  Права і свободи вважаються цінністю цивілізованого громадянського суспільства, бо таке суспільство повинно забезпечити повноцінне існування особистості, її дієздатності та самореалізації. А це неможливо без прав і свобод.

  Словник

  Свобода — стан людини, коли вона вільна у вираженні своїх прав.

  Право — це одна із систем регулювання людських відносин, яка зумовлена природою людини і виражає свободу особистості.

  Обов’язок — категорія етики, яка характеризується виконанням вимог, що розповсюджуються на всіх людей.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,646sec