ЩО ТАКЕ НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Під терміном “надзвичайна ситуація” (НС) слід розуміти порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдати шкоду довкіллю (навколишньому середовищу).

Залежно від джерела небезпеки НС можуть бути природні, техногенні, соціально-політичні, воєнні.

Відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України (далі -КМ України) критеріїв, існує чотири рівні НС – загальнодержавний, регіональний, місцевий й об’єктовий.

Критерії визначають:

 • масштаби НС (територіальне її поширення) та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації її наслідків;
 • кількість людей, які постраждали або умови життєдіяльності яких було порушено внаслідок НС;
 • розмір заподіяних (очікуваних) збитків.

  Для прикладу, віднесення НС до місцевого рівня визначається за такими критеріями:

 1. НС вийшла за межі території потенційно небезпечного об’єкта (далі – ПНО), загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, а для її ліквідації необхідні матеріальні та технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості ПНО.
 2. Внаслідок НС загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до Залежно від характеру НС і заходів, які належить невідкладно вжити, оповіщення та інформування населення здійснюється цілодобово оперативним черговим пункту управління начальника цивільного захисту (далі – ЦЗ) відповідного регіону.

  У населених пунктах, де відсутнє вищезазначене цілодобове чергування, їх функції з оповіщення в разі виникнення НС покладено на чергових відповідних органів внутрішніх справ.

  З метою оповіщення населення дистанційно включаються електро-сирени, мережі радіомовлення всіх діапазонів частот та видів модуляції і телебачення незалежно від форм власності.

  Передумовою одержання населенням сигналу оповіщення чи термінової інформації від територіальних органів управління ЦЗ є подача на початку повідомлення про подію, що сталася, уривчастого звуку електросирени (наявної на відповідній території, а також у запису мережею радіомовлення).

  Це звучання означає: “Увага всім!”, що привертає увагу населення, до абонентських радіоточок, радіо і телеприймачів.

  Тексти і звернення до населення озвучують на державній мові і мові, якою розмовляє більшість населення в регіоні.

  Крім централізованого оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення НС існують і локальні та спеціальні системи оповіщення. Так, на трасі транспортування аміаку акціонерного товариства відкритого типу “Трансаміак” Тольятті – Одеса, уздовж магістральних і відвідних трубопроводів транспортування газу та нафти за рахунок їх власників створені спеціальні системи оповіщення населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи підключені до відповідних регіональних систем централізованого оповіщення.

  На радіаційних, хімічних і вибухонебезпечних підприємствах додатково створені локальні системи виявлення загрози виникнення НС та оповіщення населення, що проживає в зонах можливого ураження.

  На випадок НС безпосередньо на потенційно небезпечних об’єктах за рахунок цих об’єктів, незалежно від форм власності і господарювання, створюються локальні або об’єктові системи оповіщення про загрозу чи виникнення НС, у першу чергу дитячих, навчальних, медичних закладів, що знаходяться в межах зони можливого ураження, організацій і населення. Ці системи можуть також включатися в регіональну систему оповіщення.

  Оповіщення та інформування населення здійснюється і пересувними пунктами оповіщення, автомобілями (обладнаними гучномовцями) Міністерства внутрішніх справ України (далі — МВС) та через подвірний обхід представниками МНС, МВС і місцевих органів виконавчої влади.

  Нагадуємо, що до 2012 року Україна планує перейти на європейський зразок виклику екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій. Так, замість повідомлення про це відповідних служб ” 101″,” 102″,” 103 “, і” 104″ слід буде набрати тільки один раз — “112”.

  Створення державної диспетчерської служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером “112” дасть можливість диспетчеру приймати всі без винятку екстрені повідомлення й переадресовувати їх до відповідних служб.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,321sec