Що можна прочитати в погляді

Тема. Що можна прочитати в погляді


Мета. Сформувати вміння використовувати при спілкуванні різні
форми невербального спілкування, удосконалити уміння
моделювати ситуації та вирішувати їх, розвивати інтерес до
значення окремих жестів у різних народів.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Нові поняття: невербальне спілкування, жест, міміка.
Очікувані результати:
• відрізняти вербальне спілкування від невербального;
• сформувати уміння використовувати при спілкуванні різні
форми невербального спілкування;
• розвивати інтерес до значення окремих жестів у різних
народів.


Найцінніше для нас людське обличчя.
Г. Ліхтенберг


Варіант А

Актуалізація і корекція опорних знань
– Яким чином можна спілкуватися, долаючи відстань?
– Сформулюйте правила спілкування телефоном.
— Запропонуйте поради до написання листів особистого характеру, офіційних листів.
— Які існують правила спілкування у системі Інтернет?
Проте спілкуватися можна не лише долаючи відстань, але й без
застосування мови, за допомогою жестів і міміки. Таке спілкування
називають невербальним (тобто без слів).
Пояснення нового матеріалу
Доведемо важливість уміння спілкуватися без слів.

Вправа «Я розкажу тобі…»

Учні утворюють пари, сідають за стіл один навпроти одного, кладуть долоні на стіл і намагаються розповісти невербально один одному щось радісне і приємне, рухаючись по столу одними лише пальцями — спочатку один учасник, потім інший.

 • Що ви відчули під час вправи?
 • Чи вдалося вам передати партнеру радісне почуття?
 • Чи зрозумів партнер, про що ви йому розповідали?

  Щоб опанувати мову жестів, варто знати, що вони бувають кількох видів. Є жести, за допомогою яких виділяють певні частзши висловлювання. Під час розмови ми підсилюємо такими жестами деякі фрази – так, ніби диригуємо собі руками.

  Інші жести підсилюють словесне вираження почуттів. Відчуваючи захоплення, радість, розчарування, подив, роздратування, гнів тощо, ми розводимо руками, хапаємося за голову, трусимо кулаками, б’ємо себе в груди.

  Є жести, які використовують, щоб виділити якийсь предмет у просторі, а є такі, за допомогою яких люди намагаються «змалювати» предмети, інших людей тощо. Саме ці жести використовують як засіб спілкування, коли співрозмовники говорять різними мовами.

  У різних народів у мові жестів чимало відмінностей. Та й взагалі — ставлення до жестикуляції неоднакове. Дослідніики наводять, зокрема, такі цифри: італієць жестикулює впродовж годинної розмови в середньому 120 разів, француз – 80, фінн -1 раз. Українці за жестикуляцією в Європі займають середнє місце. Про небажаність надмірної жестикуляції свідчать прислів’я – «Не махай руками, як вітряк крилами», «Не роби вітру руками».

  Робота в парах

Запропонуйте один одному по черзі показати, що таке гвин тові сходи, як пересувається змія, яку завбільшки рибу ви злов или минулого літа. Поясніть, коли доречні використані вами жести, а коли вони справлятимуть враження непристойних. Порадьте о»дин одному, як удосконалювати вміння жестикулювати.

Є чимало етикетних порад, які стосуються погляду, усміплки, жестів, пози. Визначено навіть, якою має бути відстань :між спілкувальниками, аби вони почувалися затишно і довіряли одне одному.

Ви, напевно, помічали, як часто, спілкуючись, люди вдаються до жестів, пильно зазирають одне одному у вічі, намагаються збагнути думки за виразом обличчя не лише тоді, коли співрозмовник уникає спілкування, а й коли він надміру балакучий.

Вправа «Поясніть фразеологізми»

Витлумачте фразеологізми. З двома на вибір запишіть речення.

Очі грають, очі загорілися, очі на мокрому місці, позичити в Сірка очей, очі злипаються.

Вправа «Мікрофон»

Яку роль у спілкуванні без слів відіграють погляди? Що вони можуть передати співрозмовникові?

Закріплення нового матеріалу

Вправа «Символи спілкування»

Об’єднайтеся в пари за двома спільними рисами характеру, що проявляються у вас під час спілкування з ровесниками. (Коли пари утворилися, запитайте, за якими двома спільними рисами вони об’єдналися).

Кожна пара отримує великий аркуш паперу і проводить на ньому дві паралельні лінії так, щоб утворилося три рівних прямокутника. Учасники кладуть аркуш між собою і малюють на прямокутниках зліва і справа, передаючи малюнком своє розуміння слова «спілкування» (5 хв).

Потім партнери на прямокутнику, що всередині, створюють малюнок на ту ж саму тему, не розмовляючи один з одним (10 хв). Можливе невербальне спілкування.

Бажано учасникам придумати назви до особистого і спільного малюнка.

Оцінювання роботи класу

Домашнє завдання

Урок №26, доберіть цікаву інформацію про використання жестів у країнах Європи.

     Варіант Б

Актуалізація опорних знань

Вправа «Мозковий штурм»

— Яким чином можна спілкуватися без слів?

Усвідомлення

Вправа «Кероване слухання»

Інформація вчителя про суперечливість жестів. – Якими жестами учні у різних країнах засвідчують свою

готовність відповідати на уроці?

Наведи відомі тобі приклади мови жестів.

Вправа «Вгадай почуття»

Передайте за допомогою жестів і міміки власні почуття: гніву, радості, захоплення, переживання.

Вправа «Акваріум»

Прочитайте уривок з твору О. Корніяки «Мистецтво ґречності» (с. 198-199, підручник) і поясніть, яких жестів варто уникати у розмові? Які жести можуть бути витлумачені по-різному в різних обставинах?

Рефлексія

Складіть діаграму Вена

Дайте порівняльну характеристику вербального (словесного) і невербального (несловесного) спілкування.

Оцінювання роботи класу

Домашнє завдання

Бесіда №28, на основі власного досвіду сформулюйте закони приємного спілкування.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,318sec