Самоосвітня та самовиховна діяльність класного керівника


Всяка справжня освіта здобувається

лише шляхом самоосвіти.

М. Рубакін .

1. Методичний дайджест.

1.1.Науково-методичне забезпечення самоосвітньої та самовиховної діяльності класного керівника.

    Медуха О. П. ЗДВР.

1.2.Творча лабораторія класних керівників Чемеровецького НВК №1.

Презентація секретів педагогічної майстерності.

 • Секрет власного іміджу або шлях до самого себе.

Чухрій Олена Миколаївна.

 • Секрет ефективного спілкування.

Слівська Ірина Василівна.

 • Секрет «Школи-домівки».

Лучкова Ніла Станіславівна,

Крижанівська Тамара Володимирівна.

 • «Досконалості немає меж».

Савчук Катерина Миколаївна .

 • «До висот духовності».

Сухар Євгена Григорівна.

 • Хвилина відвертості. Написання художньо-методичного есе

«Мої методичні симпатії».

     Парик Таїсія Василівна.

 • Вернісаж творчості класного керівника.

Борейко Неля Валентинівна.

 • Проектна культура класного керівника.

Семенова Наталія Григорівна.

 • Моделювання та організація ситуацій, що гарантують «успіх у квадраті» (Тренінг-техніка).

     Кучер Лілія Валентинівна

 • Комп’ютерні технології як засіб підвищення рівня самоосвіти класного керівника.

Радішевська Тетяна Василівна

Грищишина Валентина Володимирівна.

 

2. В майстерні досвіду «Ліки для душі». Шоу «Без комплексів» з Є.Г.Сухар. «Як лікувати заздрість».

3. Ринг співробітництва. Зустріч з цікавими людьми.

 

 

 

 

Науково-методичне забезпечення

самоосвітньої та самовиховної діяльності класного керівника.

 

Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за своїми результатами та впливом на людину, ніж сама освіта у навчальному закладі. «Вчити самого себе» – девіз кожної особистості вчителя. Але найактуальнішим він стає для класного керівника, який найближче стоїть до молодого покоління і безпосередньо впливає на розвиток особистості дитини. Особистісно зорієнтована самоосвіта педагога забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті – неперервний саморозвиток особистості самого педагога і його вплив на розвиток особистості учня.

В основі ефективної педагогічної діяльності лежить позитивна концепція «Самопізнання, Самовиховання, Самовдосконалення, Самовираження, Самореалізація» класного керівника, бо розуміння себе, прийняття себе, оптимістичне світосприйняття – чи не головний принцип забезпечення соціально-психологічних умов для зміцнення і збереження сприятливих тенденцій у самовдосконаленні і самореалізації особистості педагога. (додаток 1).

 

Отже, самоосвіта – це усвідомлена потреба в постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності з акцентом на створення умов для розвитку особистісно і соціально значущих якостей особистості класного керівника та особистості кожного учня.

Шлях від епізодичної самоосвітньої діяльності вчителя до планової усвідомленої самоосвіти пролягає через осмислення й створення особистої «Я- концепції».

Самоосвітня діяльність класного керівника включає:

 • Науково-дослідницьку роботу;
 • Вивчення наукової, методичної та художньої літератури (мистецтва);
 • Участь у колективних та групових формах методичної роботи;
 • Вивчення ППД та досвіду своїх колег;
 • Практичну апробацію власних матеріалів.

 

Організація самоосвіти класного керівника залежить від рівня його підготовки, мети удосконалення педмайстерності, опанування методики впровадження самоосвітньої діяльності. А ефективність самоосвіти педагога залежить від стилю управління педагогічним колективом, який передбачає індивідуальний підхід до кожного, всебічну підтримку творчості, прагнення самореалізуватися.

Тому самоосвіті сприяє передусім робота методичної служби школи, перед якою стоять завдання:

 • Створити класним керівникам умови для інтелектуального, соціального і духовного розвитку, самореалізації особистості;
 • Досягти оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості класного керівника та учня;
 • Забезпечити максимальну мобілізацію психічних ресурсів особистості з метою самореалізації.

 

Отже, кроки щодо підвищення ефективності самоосвітньої діяльності класного керівника:

 • Моніторинг педагогічної, методичної, психологічної підготовки класного керівника, а також загальнокультурного рівня;
 • Заповнення діагностичної карти, де визначається рівень ускладнень, які виникають в класного керівника;
 • Складення програми дій з удосконалення педагогічної майстерності кожним класним керівником.
 • Відображення у планах державних, регіональних, районних та шкільних документів.
 • Відповідність теми самоосвіти проблемі, над якою працює класний керівник.
 • Відпрацювання теоретичного матеріалу.
 • Ознайомлення з ППД за заданою темою.
 • Впровадження теми самоосвіти і самовиховання в роботі з класом.
 • Узагальнення напрацьованих матеріалів.
 • Поширення власного досвіду.
 • Відстеження результатів роботи.
 • Висновок.

 

Які ж заходи можна використовувати для стимулювання самоосвіти класного керівника.

 

1 група. Заходи, спрямовані на підсилення практичного напряму самоосвіти:

 • теоретичні семінари;
 • навчальні семінари на базі відкритих занять;
 • інструктивно-методичні консультації й наради;
 • тренінги;
 • співбесіди з класними керівниками.

 

2 група. Заходи для підсилення наукового напряму самоосвіти:

 • психолого-педагогічні семінари;
 • презентації педагогічних новинок;
 • проблемні семінари;
 • педагогічні читання.

 

3 група. Колективна творчість:

 • круглі столи;
 • випуски методичних бюлетенів;
 • творчі майстерні.

 

4 група. Заохочення вчителів до активної творчої діяльності:

 • предметно-методичні тижні;
 • узагальнення педагогічного досвіду;
 • ділові ігри;
 • конкурси професійної майстерності.

 

5 група. Оприлюднення індивідуальних напрацювань:

 • публікація методичних знахідок;
 • творчі звіти;
 • майстер-класи.

 

Усі вказані види методичної роботи впроваджують у життя в рамках таких організаційних форм, як методичне об’єднання, школа молодого вчителя, педагогічна рада, постійний семінар.

 

Додаток 1.

Концепція

самоосвітньої діяльності класного керівника через

 

 

Самопізнання 

Пізнай себе

і ти пізнаєш світ.

Сократ . 

Моніторинг адміністрації.

Самоаналіз і підготовка плану самоосвіти.

 

 

 

Самовиховання  

Хто не може сам виправитись, той не може виправити інших.

(Латинська мудрість).

Людина повинна навчитись підкорятись собі самій.

Цицерон. 

Підвищення культурного рівня. 

 

 

Самовдосконалення  

Силу розуму дають справи, а не спокій.

А. Поп.

Майстерність – це те, чого можна досягти.

А. Макаренко. 

Соціальне порівняння себе з іншими.

Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури.

Ознайомлення з ППД. 

 

Самовираження  

Чим людина розумніша і добріша, тим більше вона помічає добра в інших людях.

Б. Паскаль. 

Теоретична розробка і практична апробація особистих матеріалів. 

 

Самореалізація  

Найвища насолода – досягти того, чого на думку інших, ви не можете досягти.

В. Сухомлинський. 

Відстеження результатів роботи, презентація власних успіхів, внесення корекцій у план самоосвіти.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,502sec