Рушійні сили навчального процесу

У навчальному процесі проявляються відомі положення філософії про взаємозв’язок і взаємозалежність, єдність і боротьбу протилежностей, заперечення заперечення, перехід кількісних змін у якості. Рушійними силоми навчального процесу є його суперечності:

  1. між постійно зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який потребує постійного вдосконалення;
  2. між досягнутим учнями рівнем знань, умінь і навичок і тими знаннями, уміннями і навичками, які потрібні для вирішення поставлених перед ними нових завдань;
  3. між фронтальним викладом матеріалу й індивідуальним характером його засвоєння;
  4. між розумінням матеріалу вчителем і розумінням його учнями;
  5. між теоретичними знаннями і уміннями викорисовувати їх на практиці .

Мистецтво вчителя полягає у виявленні і використанні цих суперечностей для активізації пізнавальної діяльності учнів.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,307sec