РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета: охарактеризувати традицію застосування двох літературних мов; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на їх основі робити висновки та узагальнення на основі Пересопницького Євангелія; виховувати в учнів почуття патріотизму та гордості за український народ, який за тяжких умов іноземного панування зумів зберегти притаманні йому особливості мови.

Основні поняття: писемна (офіційна) мова, українська літературна мова, книжкова мініатюра

Обладнання: роздавальні карти з документами, визначення Пересопницького Євангелія та Крехівський Апостол

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Очікуванні результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • визначати особливості та характерні риси літературних творів цього періоду
 • порівнювати, зіставляти переклади релігійних текстів XVI ст. українською мовою;
 • характеризувати оздоблення Пересопницького Євангелія
 • застосовувати на прикладах поняття

  ХІД УРОКУ

  І. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Чи мала Україна в др. пол. XVI — на поч. XVIІ ст. власну державу?
 2. До складу яких держав входили українські землі в даний період?
 3. Показати на карті, розподіл українських земель між іншими державами на кін. XVI ст. (Руське — Львів, Белзьке — Белз, Подільське —Кам’янець, Волинське — Луцьк, Брацлавське — Брацлав, Київське та Київські воєводства— у складі Речі Посполитої; Північне Причорномор’я і Крим — у складі Османської імперії; Закарпаття – у складі Угорщини, Чернігово-Сіверщина— у складі Московської держави).
 4. Яку політику проводили уряди даних держав щодо українського народу?
 5. Який новий стан українського суспільства сформувався в даний період?
 6. Яку роль у житті українців відігравала Українська православна церква?
 7. Що таке культура?
 8. На вашу думку, як соціально-економічне і політичне становище українських земель впливало на розвиток української культури?
 9. Чи міг зазначений період в історії України стати періодом загального національно-культурного піднесення? Чому?

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності

  Після Люблінської унії розпочався польський мовно-культурний наступ на Україну. Вистояти в цій складній боротьбі міг народ який виокремив із своїх глибин свою духовну велич яка проявлялася у Пересопницькому Євангелії та Крехівському Апостолі.

  Саме ці дві видатні зразки літератури ми сьогодні будемо опрацьовувати.

  ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

  Розповідь учителя

  Протягом XVI— на початку XVII ст. відбулися важливі зрушення в розвитку української мови. Дуже широко використовувалася проста (староруська) мова в побуті, для написання судових та урядових документів, полемічних та ораторських творів, поезій, літописів. Церковні ж книжки й надалі писалися церковнослов’янською мовою, яка залишалася незрозумілою простому народові. Тому вже в XVI ст. стали з’являтися переклади церковних текстів простою, доступною для народу мовою. Першою перекладеною книгою Святого Письма, написаною тогочасною простою мовою, стало Пересопницьке Євангеліє, в якому відбилися особливості живої української мови (подовження приголосних — весілля, збіжжя; закінчення -ові, -єві—вітрові, духові; вдавання до тлумачень незрозумілих слів, добір синонімів).

  Повідомлення учня

  Пересопницьке Євангеліє

  Переклад чотирьох Євангелій здійснив архімандрит Пересопницького Пречистенського монастиря ієромонах Григорій. Списав переклад син протопопа з Сянока Михайло. У післямові він повідомив, що Григорій працював над перекладом з великою любов’ю та постійно молився, просячи Бога допомогла йому завершити працю. Рукопис виготовлено на пергаменті з уживанням чорного чорнила й кіноварі. 482 аркуші рукопису оправлено в дубові дошки, обтягнуті зеленим оксамитом. Пересопницьке Євангеліє оздоблено вишуканими малюнками — мініатюрами. Переклад Святого Письма з Пересопниці використовують під час відправ у монастирі.

  Завдання

 10. Про що свідчив той факт, що в другій половині XVI ст. почали
  з’являтися переклади простою мовою церковних текстів?
 11. Яке значення для розвитку української мови мала поява Пересопницького Євангелія?

  Розповідь учителя

  Пересопницьке Євангеліє – перший із відомих перекладів канонічних текстів староукраїнською мовою. Ця унікальна пам’ятка рукописно-книжної культури України є еталоном волинської рукописної школи XVI ст. Вона не має собі рівних серед тогочасних пам’яток і за красою, витонченістю і довершеністю орнаменту письма та художнього оздоблення.

  Рукопис писаний на пергаментних аркушах високої якості, різними типами письма – уставом (основний текст) та півуставом з елементами скоропису, темно-коричневим чорнилом та кіновар’ю. Для уставного шрифту Пересопницького Євангелія характерними є графічна виразність, декоративність і пропорційність, з використанням чітко виписаних літер розміром, який трохи менший у першій частині: 6-7 х 6-8 мм, з витриманими відступами між рядками. Рукопис багатий на численні заставки, ініціали, орнаментацію записів, колофонів, кінцівок, рубрикаційних і пунктуаційних знаків та інші прикраси. Зустрічаються контурні прості малюнки, елементи та мотиви зооморфного, антропоморфного і сюжетного орнаментів. Особливо відзначається високий рівень мініатюр, виконаних у традиціях іконописної школи того часу, а також оригінальність плетінчастої та рослинної орнаментики рукопису, яка, зберігаючи певну єдність з мистецтвом Відродження, має яскраво виражений характер українського книжкового мистецтва, тісно пов’язаного зі східнослов’янськими традиціями. Оздоблення виконане різнобарвними фарбами та золотом

  Запитання

 • У чому проявилася майстерність переписувача?
 • Охарактеризуйте колірну гаму заставки та мініатюри Євангелія.

Сторінка: 1 2
завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,335sec