РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛАСУ

Мислення — це активний пошук зв’язків і відношень між різними подіями, явищами, предметами, спрямованість на відображення зв’язків, які не спостерігаються прямо, на виділення в предметах і явищах суттєвого, важливого й несуттєвого, загального й окремого. Мислення є найважливішою функцією мозку людини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без нього. Воно лежить в основі успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Запропоновані заняття проводяться з учнями 4-го класу після попереднього діагностування, з метою вивчення готовності учнів до навчання в середній школі. До занять залучаються учні, в яких за даними діагностики рівень інтелекту низький та середній. Програма розрахована на 15 занять. Періодичність проведення 1 раз на тиждень. Тривалість занять 35—45 хв. залежно від кількості учнів у групі.

Вправи спрямовані на розвиток у дітей загальних інтелектуальних здібностей: умінь аналізувати, комбінувати, міркувати, шукати незвичні засоби розв’язання завдань. Після завершення курсу занять проводяться повторні тестування з учнями, у яких ще є проблеми, потрібно працювати й далі, але вже індивідуально. Вправи залишаються тими ж, але змінюється їх зміст.

Структура заняття

1. Вступна частина

Завдання: створення в учнів позитивного емоційного фону, без якого ефективне засвоєння знань неможливе. Прийомом для створення позитивного емоційного фону може бути прохання вчителя (психолога) всміхнутись один одному і сказати добрі слова.

 

2. Основна частина

Завдання: підібрані з урахуванням спрямованості на здійснення диференціації пізнавальних структур і зручності для колективної роботи в класі. Включення вправи «Коректурна проба» в кожне заняття забезпечує стійке тренування довільної регуляції діяльності протягом усього циклу.

 

 

3. Заключна

Завдання: підбиття підсумків заняття, обговорення результатів роботи учнів і тих труднощів, що у них виникли під час виконання завдань.

ЗАНЯТТЯ 1

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Придумай слова»

Придумати слова, що починаються на певну букву або склад, наприклад, «А». На кожному занятті букви змінюються.

Вправа «Вибери головне»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення.

Матеріал до завдання. На дошці заздалегідь написані ряди слів: перші слова заголовними буквами, інші слова — рядковими і в дужках.

Учнів просять дібрати до слова, написаного заголовними буквами, два слова із дужок, що знаходяться в найтіснішому зв’язку з ним.

САД (рослини, садівник, собака, тин, земля)

РІКА (берег, риба, рибалка, вода)

МІСТО (автомобіль, будинки, юрба, вулиця, велосипедист)

РОЗПОДІЛ (клас, ділене, олівець, дільник, папір)

КІЛЬЦЕ (діаметр, алмаз, проба, округлість, печатка)

ЧИТАННЯ (очі, книга, картинка, печатка, слово)

ГРА (карти, гравці, штрафи, покарання, правила)

ЛІКАРНЯ (приміщення, операція, лікар, радіо, хворі)

БІБЛІОТЕКА (місто, книги, полиці, читачі, бібліотекар)

Вправа «Склади речення»

Мета: розвивати здібності швидко встановлювати логічні зв’язки між звичайними предметами.

Вибираються навмання три слова, не пов’язані за змістом (наприклад, озеро, олівець, ведмідь). Необхідно скласти якнайбільше речень, включивши всі три слова (відмінок можна змінювати).

 

 

Вправа «Коректурна проба»

Дітям дають завдання за певний проміжок часу викреслити певну букву. З кожним заняттям, завдання ускладнюється (скорочується час, збільшується кількість букв, які необхідно викреслювати одночасно).

Вправа на профілактику порушення зору

Завдання: необхідно намалювати очима 6 кіл за годинниковою стрілкою й 6 кіл проти.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

— Що сподобалося на занятті?

— Які завдання було важко виконати?

ЗАНЯТТЯ 2

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Придумай слова» (див. заняття 1)

Слова починаються на склад «бо».

Вправа «Зв’яжи слова»

Мета: розвиток асоціативного мислення.

На дошці записують два стовпчики з 4 слів, які називають діти (назви будь-яких предметів, явищ, тварин, імена людей тощо). До кожної з 4 пар слів (по одному з кожного стовпчика) потрібно запропонувати якнайбільше єднальних асоціацій.

Наприклад, «слива» — «лампа»: слива лежить під лампою, форма абажура схожа на сливу.

Вправа «Четвертий зайвий»

Мета: розвиток мислення, встановлення закономірностей.

• мак, ромашка, троянда, цибуля;

• чашка, блюдце, суп, тарілка;

• яблуко, персик, огірок, груша;

• помідор, баклажан, перець, слива;

• чашка, тарілка, каструля, склянка;

• молоко, сметана, каша, сир;

• коза, курка, корова, вівця;

• чайник, стілець, стіл, шафа;

• машина, літак, автобус, тролейбус;

• олівець, портфель, зошит, капелюх.

Учнів просять розглянути групи картинок і визначити, яка «зайва». Дати пояснення. Назвати інші три предмети одним (узагальнюючим) словом.

Вправа «Домалюй малюнок»

Матеріал: індивідуальні бланки з незакінченими елементами певних фігур.

Дітей просять домалювати розпочаті малюнки, щоб вийшла якась картинка. Малюнки дітей обговорюються. Кращими вважаються роботи тих учнів, у малюнках яких задані фігури об’єднані уявним сюжетом або є частинами інших фігур.

Вправа «Коректурна проба»

Вправа на профілактику порушення зору

Завдання: намалювати очима своє прізвище й ім’я.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 3

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Вправа «Добери потрібне слово»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення (аналогії).

Учням називають пари слів, між якими є певні зв’язки. Потім називається третє слово, й потрібно здогадатися, яким буде 4 слово, щоб ряд був продовжений. Наприклад, олівець — папір, крейда —… (дошка).

1. Цвях — молоток, шуруп… (викрутка).

2. Будинок — дах, книга… (обкладинка).

3. Птах — яйце, рослина…. (насіння).

4. Квадрат — куб, коло… (куля).

5. Добре — краще, повільно… (швидше).

6. Вогонь — пожежа, вода… (потоп).

7. Зерно — комора, гроші… (банк).

8. Електрика — вимикач, вода… (кран).

9. Одяг — голий, взуття… (босий).

10. Школа — навчання, лікарня… (лікування).

11. Людина — дитина, собака… (щеня).

12. Гума — шина, сталь… (обід).

13. Птах — гніздо, людина… (будинок).

14. Пальто — ґудзик, черевик… (шнурок).

15. Ранок — ніч, зима… (осінь).

Вправа «Знайди невідомі слова, числа, літери, малюнки»

Вправа «Придумай слова» (див. заняття 1)

Вправа для профілактики порушення зору

Завдання: очима намалювати ромб за годинниковою стрілкою і проти.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 4

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Вправа «Придумай слова»

Завдання: написати якнайбільше слів, що починаються на склад «зі».

Вправа «Я знаю…»

Мета: розвиток здатності конкретизувати поняття.

Дітям по черзі необхідно назвати 5 предметів, які відносяться до загального поняття. Наприклад. «Я знаю 5 рослин…».

Загальні поняття: фрукти, овочі, ягоди, дерева, квіти, ягоди, звірі, продукти, одяг, взуття, головні убори, транспорт, дерева, птахи, імена.

Вправа «Чим схожі й чим відрізняються»

Дітям пропонують порівняти між собою різні предмети або поняття. Необхідно знайти якнайбільше спільного й відмінного:

• капуста — морква;

• слива — персик;

• кішка — миша;

• чашка — склянка;

• зима — літо;

• метелик — птах;

• літак — ворона;

• каструля — тарілка;

• мотоцикл — велосипед;

• собака — вовк;

• книжка — зошит;

• стілець — крісло.

 

Вправа «Знайди невідомі слова, числа, літери, малюнки» (див. вправу 3 заняття 3)

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Завдання: «стрільба» очима вправо — вліво — вгору — вниз по 6 разів.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

 

ЗАНЯТТЯ 5

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Вправа «Придумай слова»

(Див. заняття 1). Початок на склад «ко» кінець «на».

Вправа «Четвертий зайвий»

1. Син, друг, бабуся, тато (родичі).

2. Мім, корок. Біб, тато (читаються в обидва боки).

3. Гніздо, мурашник, курятник, барліг (не зроблені людиною).

4. Береза, сосна, клен, тополя (нехвойні дерева).

5. Стожари, стілець, сім’я, тріо(у словах є числівники).

6. 33, 84, 22, 11 (складені однаковими цифрами).

7. 35, 75,25, 5 (двозначні числа).

8. 27, 81, 52, 63 (діляться на три). 9.17,26,48, 56 (парні числа).

Вправа «Склади речення» (див. заняття 1 вправа 3)

Слова: лампа, суп, білка.

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Завдання: намалювати очима спіраль.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 6

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Вправа «Хто більше»

Протягом 5 хв записати якнайбільше слів із 6 букв.

Вправа «Чим схожі й чим відрізняються» (див. заняття 4)

• Сукня й босоніжки.

• Троянда й тюльпан.

• Заєць і вовк.

• Сосна й каштан.

• Холодильник і пилосос.

• Зошит і книга.

• Риба і птах.

• Море й океан.

• Людина й мавпа.

Вправа «Назви одним словом»

• Молоток, пилка, рубанок — (столярні інструменти);

• суп, каша, котлета — (їжа);

• компот, сік, чай — (напої);

• дзиґа, піраміда, лялька — (іграшки);

• рояль, скрипка, сопілка — (музичні інструменти);

• орел, коршун, сокіл — (хижі птахи);

• сосна, кедр, ялина — (хвойні дерева);

• ковзани, лижі, ракетка — (спортивний інвентар);

• тюлень, морський котик, морж — (морські тварини);

• персик, абрикос, апельсин —(фрукти);

• акула, меч-риба, ставрида — (морські риби);

• Україна, Німеччина, Канада — (країни);

• жовтий, зелений, синій — (кольори);

• ранець, пенал, ручка — (шкільне приладдя);

• захід, схід, південь — (сторони світу);

• телевізор, пилосос, праска — (побутові прилади).

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Завдання: «постріляй» очима.

Заключна частина.

Підбиття підсумків заняття.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 7

Вступна частина

Привітання

Основна частина

Вправа «Хто більше»

Протягом 5 хв записати якнайбільше слів із 10 літер.

Вправа «Чим схожі й чим відрізняються»

Мета: розвиток вміння виділяти у порівнюваних об’єктах ознаки подібності й відмінності.

Завдання: вказати якнайбільше ознак чи властивостей, відмінності й подібності.

• Сукня й босоніжки.

• Троянда й тюльпан.

• Заєць і вовк.

• Сосна й каштан.

• Холодильник і пилосос.

• Зошит і книга.

• Риба і птах.

• Море й океан.

• Людина й мавпа.

Вправа «Шифрувальник»

Дітям пропонують 7 зашифрованих слів і ключ до шифру. Необхідно розшифрувати слова, запам’ятати їх і виділити зайве слово.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

а 

Р 

о 

у 

с 

к 

л 

і 

и 

в 

684, 184ь, 624ь, 9295, 521290, 434675.

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Завдання: очима намалювати 6 кіл за годинниковою стрілкою й 6 проти.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

 

ЗАНЯТТЯ 8

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Хто більше»

Необхідно придумати слова (іменники), що починаються на букву Ж.

Вправа «Розшифруй і запам’ятай»

МА ВК ЕИ ОТ СА ПО

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

М

В

Е

К

О

С

И

Л

Т

Вправа «Склади слова»

Мета: розвиток мислення (процеси синтезу).

1. Психолог називає учням слово, з букв якого потрібно скласти інші слова.

2. Використовуючи всі запропоновані букви, необхідно скласти якнайбільше слів:

ТУ ЩАД; ДО;

ПРО, ДО, Т;

У, Р, Д, А;

А, О, ДО, Н, Б;

ПРО, ПРО, Е, Л, 3, К.

Вправа «Коректурна проба»

Вправа на профілактику порушення зору

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 9

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Придумай слова»

Необхідно назвати якнайбільше слів, що починаються на склад «ду».

Вправа «Знайди невідомі слова, літери, малюнки»

Вправа «Склади речення» (див. заняття 1 вправа 3)

Слова використовуємо нові.

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Завдання: «стрільба» очима.

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 10

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Склади слова»

Завдання: скласти якнайбільше слів, що починаються на склад «сі», «ме».

Вправа «П’ятий зайвий»

Мета: розвиток мислення (операція узагальнення).

• Василь, Федір, Семен, Петро, Іванов;

• лист, брунька, кора, плід, гілля;

• темний, світлий, блакитний, яскравий, тьмяний;

• гніздо, нора, курятник, сарай, лігво;

• молоко, сир, сметана, кефір;

• глибокий, низький, світлий, високий, гіркий;

• дім, піч, дим, хлів, будка;

• секунда, час, рік, вечір, неділя;

• літак, пароплав, техніка, поїзд, автомобіль;

• сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний;

• футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол.

Вправа «Поясніть прислів’я» Мета: вдосконалення логічного мислення.

Завдання: поясніть прихований зміст прислів’їв.

• Без труда немає плода.

• Зароблена копійка кращий за карбованець.

• Вперта праця все переможе.

Вправа «Знайди невідомі слова, літери, малюнки»

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття

ЗАНЯТТЯ 11

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою

Основна частина

Вправа «Придумай слова»

Необхідно придумати слова, які складаються із 4 складів.

Вправа «Викладення думки іншими словами»

Мета: формування чіткості мислення, вміння фіксувати суттєве, оперувати словами.

Дається проста фраза, наприклад, «нинішнє літо буде дуже теплим». Необхідно запропонувати кілька варіантів передачі цієї думки іншими словами, при цьому жодне слово запропонованого речення не повинно використовуватись у відповідях. Перемагає той, у кого більше варіантів.

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

 

ЗАНЯТТЯ 12

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою

Основна частина

Вправа «Придумай слова»

Записати 10 слів, кожне з яких складається з 4 літер і починається на «в» і «к».

Вправа «Птахи, тварини, риби»

Ведучий пропонує кожному учаснику запитання. Учасник має пригадати представника того чи іншого виду. Повторювати назване не можна. Наприклад, пташка — голуб, риба—щука.

Вправа «Склади речення» (див. завдання 3 заняття 8)

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 13

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Придумай слова»

Записати 10 слів, які складаються з 5 букв.

Вправа «Чим відрізняються»

• лев — собака;

• ворона — горобець;

• молоко — вода;

• золото — срібло;

• горобець — курка;

• дуб — береза;

• картина — портрет;

• кінь — вершник;

• кішка — яблука.

Вправа «Поясни значення»

Учнів просять пояснити значення виділених слів, підібравши до них близькі за змістом слова.

Розбити сад — розбити чашку.

Занедужати на ангіну — занедужати на футбол.

Жива розповідь — жива істота.

Гаряче серце — гарячий хліб.

Музичний слух — поширити слух.

Ключ від квартири — гарячий ключ.

Вправа «Знайди невідомі слова, літери, малюнки»

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

ЗАНЯТТЯ 14

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Хто більше»

Придумати слова, які складаються з 3 складів.

Вправа «Вибери головне» (див. заняття 1 вправа 2)

• Школа — навчання, лікарня — лікар, учень, установа, лікування, хворий.

• Пісня — глухий; картина — німий, сліпий, художник, малюнок.

• Ніж — сталь; стіл — виделка, дерево, стілець, їжа, скатертина.

• Риба — сітка; мука — решето, комар, кімната, жувати, павутина.

• Птах — гніздо; людина — люди, пташенята, робітник, звір, дім.

• Хліб — пекар; дім — вагон, місто, будова, будівник, двері.

• Пальто — ґудзик; черевик — взуття, магазин, нога, шнурок, шляпа.

Вправа «Склади слова»

До запропонованих букв підібрати голосні і скласти якнайбільше слів (іменників у називному відмінку однини).

• м, до, л;

• у, м, д;

• с,до,р,т;

• ж, до, л;

• н, л, з, до;

• ф, х;

• ж, ц;

• б, р, щ.

Вправа «Знайди невідомі слова, літери, малюнки»

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

ЗАНЯТТЯ 15

Вступна частина

Привітання. Створення гарного настрою.

Основна частина

Вправа «Придумай слова»

На дошці записують будь-яке слово. Необхідно з його літер скласти якнайбільше нових слів.

Вправа «Прочитай слова»

Учням необхідно вставити пропущені букви, вибрати слова, що позначають окремі предмети, перелічити сфери застосування предметів.

Шк_л_, кн_г_, р_чк_, п_р_, ч_рн_л_, з_ш_т, вч_т_л_, д_р_кт_р, _л_в_ць, зн_нн_.

Вправа «Доповніть узагальнене поняття»

Учитель називає узагальнену назву, а учні перераховують, що це може бути:

• дикі тварини;

• свійські тварини;

• дерева;

• квіти;

• міста;

• країни;

• континенти;

• тканини;

• види транспорту;

• річки міста.

Вправа «Перелік заголовків до розповіді»

Мета: формування вміння виділяти суттєве, складати схеми, план тексту.

Учням читають оповідання і просять придумати якнайбільше заголовків до нього.

Вправа «Коректурна проба»

Профілактика порушення зору

Заключна частина. Підбиття підсумків заняття.

завантаження...
WordPress: 23.11MB | MySQL:26 | 0,348sec