Розвиток інтелектуальних здібностей

І заняття

Мета: розвиток креативності й аналітико-синтетичних функцій мислення; стимулювання прагнення одержання знань у школі.

Обладнання: стимульний матеріал, аркуші для відповідей, фломастери. (Для всіх наступних занять обладнання однойменне).

 

 

Хід заняття

I.    Вступ

II.    Основна частина

 1. Зобразіть, будь ласка, таке багатогранне поняття, як мислення.
 1. Поясніть значення вислову: світла голова; не пером пишуть, а
  розумом; голова без розуму — що ліхтар без свічки.
  1. Вставте в слова пропущені літери:

   Шк_л_, кн_г , р__чк_, п_р_, ч_рн_л_, з_ш_т, вч_т_л_.

  4.    Виключте з низки поданих слів ті, котрі до інших чотирьох,
  об’єднаних загальним родовим поняттям, не належать.

 

А)писати А)кларнет А)велосипед

Б)рубати Б)контробас Б)мотоцикл

В)шити

В)гітара

В)потяг

Г)читати

Г)скрипка

Г)трамвай

Д)кувати

Д)арфа

Д)автобус

 

Вправи на розвиток мислення:

•    “Складання речень”

Мета: розвивати здібність швидко встановлювати логічні зв’язки між звичайними предметами.

Вибираються навмання три слова, не пов’язані за змістом. Необхідно скласти якомога більше речень, включивши всі три слова (відмінок можна змінювати).

 

•    “Пошук спільного”

Мета: розвиток здібності знаходити спільні ознаки, розвиток здібності до узагальнення.

Навмання вибираються два іменники, які логічно не пов’язані. Необхідно знайти якомога більше ознак цих предметів. Перемагає той, у кого більший список та оригінальні відповіді, а також виділені більш суттєві ознаки.

III. Підведення підсумків

заняття

 

Мета: підвищення рівня поінформованості; розвиток уміння узагальнювати чи синтезувати різні поняття; нормування розуміння взаємозв’язків предметів і живих істот, із яких логічно випливає поняття соціального статусу індивідуума.

 

Хід заняття

 

I.    Вступ

II.    Основна частина

 1. Зобразіть, будь ласка поняття “суспільство”.
 2. Вставте пропущені слова в подане речення:
  Де … —там і сила.

… бджоли … меду наносять.

Один за … – всі за ….

Поясніть значення цього виразу.

3.    Назвіть одним словом, тобто в кожному рядку допишіть слово чи
словосполучення, що поєднувало б подані в цьому рядку слова одним
загальним поняттям:

Борщ, каша, гуляш, кисіль –

Троянда, конвалія, бузок, волошка –

Штани, піжама, сорочка, светер –

Британія, Франція, Румунія, Болгарія –

Дніпро, Волга, Дон, Десна –

4.    Вам необхідно доповнити чи розшифрувати узагальнене поняття його
конкретними складовими, тобто продовжити рядок 4—5 рядками-прикладами.

Дикі тварини: ____________________________________________________________

Свійські тварини: ________________________________________________________

Квіти: ________________________________________________________________

Ріки:    _________________________________________________________________

Міста: ________________________________________________________________

Континенти: ____________________________________________________________

5.    Використовуючи інформацію, отриману вами у виконанні попередніх
вправ, визначте, будь ласка, класифікаційну характеристику наступних
понять. Напр: Епітет – це художнє означення, що підкреслює характерну
рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії.

Школа –     Дощ –     Море –     Географія –

Ракета – Кішка –     Сонце –     Вчитель –

 

 

Вправи на розвиток мислення:

“Пошук аналогів”

Мета: формування здібності класифікувати предмети та явища за їх ознаками.

Називається якийсь предмет чи явище. Необхідно підшукати якомога більше його аналогів, тобто інших предметів, схожих із заданим за різними суттєвими ознаками. Слід також систематизувати ці аналоги за групами відповідно до певної ознаки. Переможцем стає той, хто назвав найбільшу кількість груп аналогів.

 

“Пошук протилежних предметів”

Мета: формування здібностей порівнювати предмети між собою, виділяючи при цьому спільні й відмінні ознаки.

Називається якийсь предмет. Необхідно знайти предмети, протилежні за різними ознаками до заданого, і систематизувати їх у групи. Перемагають за більшою кількістю груп протилежностей.

 

III. Підведення
підсумків

 

 

ІІІ заняття

 

Мета: використовуючи критичність, удосконалювати операції порівняння понять за рівнем відмінності; розвивати спостережливість.

 

Хід заняття

 

I.    Вступ

II.    Основна частина

 1. Зобразіть, будь ласка, таке поняття, як “зір” за допомогою правої
  руки, а дію “споглядання” за допомогою лівої руки.
  1. Поясніть значення вислову:

   Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Спостережливість – шлях до самовдосконалення.

  3.    Навпроти кожного з поданих слів напишіть слово протилежного
  значення, тобто антонім:

  Брудний –     великий –     голосний –

  Зникнення –     ворог –     подібність –

  Чужий –     високий –     сухий –

  Низ –     красивий –

   

   

  Вправи на розвиток мислення:

  •    “Пошук предметів за заданими ознаками”

Мета: формування здібностей знаходити аналогії між різними предметами.

Назвати якомога більше предметів, які мають задану сукупність ознак і в цьому плані схожі на два-три предмети, що подані як ілюстрації. Перемагає той, хто дібрав найбільшу кількість цікавих відповідей.

 

•    Способи використання предмета”

Мета: формування здібностей концентрувати мислення на властивостях одного предмета.

Задається добре відомий усім предмет. Необхідно назвати якомога більше різних способів його використання. Слід увести заборону на вибір неетичних, варварських способів використання предмета. Переможцем є той, хто вкаже найбільшу кількість функцій заданого предмета.

 

III. Підведення підсумків

IV заняття

 

Мета: формування логічного мислення; опанування сутності понять.

 

Хід заняття

 

I.    Вступ

II.    Основна частина

 1. Зобразіть, будь ласка, таке конкретне поняття, як “закон”.
 1. Перед вами числові ряди, у яких числа розташовані у певному
  порядку, тобто в певній закономірності чи за певним правилом. Ваше
  завдання полягає в тому, щоб знайти (усвідомити) цю закономірність і на її
  основі продовжити числовий ряд, що найменше двома числами.

  2,3,4,5,6,7,…

  6,9,12,15,18,21,…

  1,2,4,8,16,32,…

  3.    А тепер я зачитуватиму вам по дві пари пов’язаних між собою
  суджень, тобто закономірностей, і один висновок, що, на думку автора,
  випливає з цих закономірностей. Ваше завдання – визначити, чи правий
  автор даного логічного умовисновку, чи з якоїсь причини закономірність
  тут порушена:

 • Усі дракони – баклажани, а всі годинники – підводні човни. Всі
  баклажани — годинники. Отже, усі дракони – підводні човни.
 • Усі баскетболісти – миші, а в усіх чайників по шість носів. У деяких
  баскетболістів шість носів. Тому деякі чайники – баскетболісти.
 • Олена старша від Віті. Вітя старший від Олі. Тому Оля старша від
  Олени.

   

  Вправи на розвиток мислення:

  •    Перелік можливих причин”

  Мета: розвиток логічного мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

  Ведучий описує якусь незвичну ситуацію. Необхідно назвати якомога більше причин.

   

  •    “Перелік заголовків до розповіді”

  Мета: формування вміння виділяти суттєве, складати схеми, план тексту.

  Задається невелика розповідь або повідомлення. Необхідно дібрати якомога більше заголовків, які відображають її зміст. Причому назви мають бути логічними, формальними, або образними, емоційними, яскравими.

   

  III.    Підведення підсумків

   

V заняття

 

Мета: розвивати логічне мислення; вдосконалювати вольові якості.

 

Хід заняття.

 

I.    Вступ

II.    Основна частина

Зобразіть, будь ласка, як ви розумієте словосполучення “сила волі”. Які кольори і чому ви використовували під час виконання малюнка? Підкресліть правильну відповідь.

 • “Полагодити” це те саме, що й: (відремонтувати, заплатити, вилікувати);
  • “Правда” – антонім до слова: (вигадка, брехня, видимість);
  • “Купити” – антонім до слова: (придбати, запропонувати, продати);
 • Квітень так відноситься до березня, як вівторок до: (середи, понеділка,
  суботи);
 • Слово “острів” відноситься до слова “море”, як слово “озеро” до: (ліс,
  материк, ріка);
 • Ганна не така красива, як Жанна, але краща за Тетяну. Жанна не така
  красива, як Людмила, але краща за Тетяну. Яка дівчина найкраща? (Жанна,
  Ганна, Людмила);
  • “Звичайно” позначає те саме, що й: (іноді, часто, завжди);
 • Дочка бабусі, сестра мого дядька, є моєю: (матір’ю, невісткою,
  племінницею);
 • Марії 12 років, тобто в 2 рази більше, ніж Олені три роки тому.
  Скільки сьогодні років Олені? (6, 12, 9);

   

  Вправи на розвиток мислення:

  •    “Скорочені розповіді”

  Мета: розвиток чіткості в мисленні, лаконізму, вміння фіксувати суттєве.

  Зачитується коротке повідомлення. Необхідно передати його зміст максимально стисло, використовуючи при цьому 1-3 речення і в них – жодного зайвого слова. Однак головний зміст оповідання повинен зберегтися. Перемагає той, у кого розповідь коротша, а основний зміст збережений.

   

  •    “Виділення зайвого слова”

  Мета: розвиток здібності до порівняння, формування установки на альтернативність рішення.

  Вибираються будь-які 3-5 слів. Необхідно знайти одне слово серед заданих, яке відрізняється від інших, об’єднаних якоюсь спільною ознакою. Перемагає той, у кого більше варіантів відповідей.

   

  III. Підведення підсумків

   

   

   

   

  VI заняття

   

  Мета: вдосконалення логічного мислення; розвиток просторового мислення й уяви; стимулювання навичок планування своєї діяльності.

   

  Хід заняття

   

  I.    Вступ

  II.    Основна частина

  1. Зобразіть, будь ласка, прихований зміст таких прислів’їв:

  • Без труда нема плода.
  • Будеш трудитися – будеш кормитися.
  • Зароблена копійка краще за крадену гривню.

  2. “Цікаві задачки”:

 • Якщо людина заробляє ЗО гривень на тиждень, а витрачає 24 гривні, то
  скільки їй потрібно часу, щоб заощадити 300 гривень?
 • Якщо зошит коштує 50 коп., то скільки зошитів можна купити на 5
  гривень?
  • Скільки коштує 7 кг олії, якщо 100 г коштують 36 коп.?
 • Припустимо, що годинник показує 6 год 22 хв Який час показуватиме
  годинник, якщо годинникова і хвилинна стрілки поміняються місцями? (8
  год 8 хв, 2 год 46 хв).
 • Мати послала сина на річку і просила принести 7 літрів води. Дала 2
  ємності по 3 і 5 літрів. Як можна відміряти рівно 7 літрів, не користуючись
  нічим, крім 2-х посудин і не відмірюючи на око. Починати треба із
  посудини об’ємом 5 літрів.
 • Дві посудини 5 і 7 літрів. Відміряти потрібно 8 літрів. Починати з 5-
  літрової посудини.

   

  Вправи на розвиток мислення:

  •    “Формування визначень “

  Мета: формування чіткості мислення, уміння фіксувати суттєві ознаки предмета.

  Задається всім відомий предмет або явище . необхідно дати найбільш точне визначення, яке обов’язково включає всі суттєві ознаки цього предмета або явища і не стосується несуттєвих ознак. Перемагає той, чиє визначення однозначно характеризує заданий предмет чи явище. Допускається й колективне визначення.

   

  •    “Викладення думки другими словами”

  Дається нескладна фраза. Необхідно запропонувати кілька варіантів передачі цієї думки іншими словами, при цьому жодне зі слів заданого речення не повинно використовуватись у відповідях.

  Перемагає той, у кого більше варіантів.

   

  III. Підведення підсумків

   

   

   

   

  VII заняття

   

  Мета: розвиток інтелектуальних здібностей дитини: концентрації уваги, вибірковості уваги.

   

  Хід заняття

   

  I.    Організаційна частина

  II.    Основна частина

   

  Завдання 1

  Інструкція: вам пропонується бланк із зображенням на ньому 4-х геометричних фігур: квадрата, трикутника, кола, ромба. За сигналом “починаємо” розставте якомога швидше і без помилок, у ці фігури такі знаки: у квадрат – плюс (+), у трикутник – мінус (-), коло – нічого, у ромб – крапку (•). Виставляйте знаки послідовно, в кожній фігурі, по рядках зліва на право. За командою “стоп” припиняєте роботу. Час на виконання 1 хвилина.

  (Діти розпочинають роботу).

  – А зараз обміняйтеся своїми бланками із сусідом по парті і ми розпочнемо взаємоперевірку концентрації вашої уваги, (ознайомлення дітей із правилами перевірки)

  Обробка результатів: підрахуйте кількість заповнених геометричних фігур, з врахуванням кола, та кількість допущених помилок.

  Якщо у вас допущено 1-2 помилки – ранг знижується на одиницю, 3-4 помилки – на 2, більше 4 помилок – концентрація уваги гірша на 3 одиниці.

   

  Таблиця рівня концентрації уваги    

  Число опрацьованих фігур Ранг Рівень концентрації уваги

  100 1 Дуже високий

  91-99 2 Високий

  80-90 3 Середній

  65-79 4 Низький

  64 і менше 5 Дуже низький

   

   

  Гра “Вікінг, зайчик, слоник”

  Діти стають в коло і призначають ведучого. Ведучий називає ім’я і роль призначену цій дитині: вікінг – призначена дитина рухами показує, що вона пливе на човні, а двоє сусідів видають бойові звуки індійців; зайчик – вибрана дитина підплигує, як зайчик, а сусіди показують у зайчика вушка і хвостик; слоник – руками показує хоботок, а сусіди великі вуха.

  Завдання 2

  Сума номерів трьох будинків, які стоять поруч на одному боці вулиці, дорівнює 117. Визначити номери цих будинків.

   

   

   

   

  Завдання З

  Дві сестри знайшли разом 82 гриби. Коли молодша загубила 6 грибів, а старша дала їй 12 своїх, у них стало грибів порівну. Скільки грибів найшла кожна із сестер?

   

  III. Підведення підсумків

  VIII заняття

   

  Мета: розвиток інтелектуальних здібностей дитини, визначення рівня вибірковості уваги.

   

  Хід заняття

   

  I.    Організаційна частина

  II.    Основна частина


  Завдання 1

  Батькові 32 роки, одному з його синів 8 років, а другому – 6. через скільки років вік батька буде дорівнювати сумі років обох його синів?

  Завдання 2.

  Трійка коней за 1 годину пробігла 15 км. Скільки кілометрів пробіжить кожен кінь? Завдання 3.

  Лікар провів добу у лікарні на чергуванні. Після того він вирішив відпочити
  і ліг спати о 8 годині вечора. Наступного дня він повинен був бути в лікарні об 11 годині ранку. Тому він налаштував будильник на 10 годину. Скільки часу пройде до дзвоника будильника?

  Завдання 4

  Від мотка шпагату завдовжки 48 м щоденно відрізають по 8 м. На який день залишиться останній шматок шпагату?

   


  Гра У лісі
  на полянці”


  У лісі на полянці, На свіжому пеньку, Кує зозуля вранці, Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Умова гри:

 1. діти співають пісню перший раз без змін;
 2. другого разу діти повинні замінити всі голосні пісні на певну одну.

Завдання 5

Інструкція: вам буде видано бланк з надрукованими в ньому рядками, буквами та словами. Відшукайте і підкресліть там слова. Намагайтесь не пропустити жодного слова і працювати швидко, оскільки час фіксується. Якщо все зрозуміло і немає запитань, тоді починаємо.

Слова-ключі:

 1. Сонце; 8. Теорія 15. Вистава 22. Плавання
 2. Шоу; 9. Хокей 16. Радість 23. Комедія
 3. Район; 10. Трон 17. Лор 24. Відчай
 4. Новина; 11. Телевізор 18. Народ 25. Лабораторія
 5. Факт; 12. Пам’ять 19. Репортаж 26. Основа
 6. Екзамен; 13. Сприймання 20. Конкурс 27. Психіатрія
 7. Прокурор; 14. Любов 21. Особистість

   

 

 

 

 

Бланк

 

 

бсонцеветргшоурайоннзгуцновинахеьгчафактуекекзаментроч ягшгупрокуроргурсеабестеоріяенстджзбьамхокейтронцуршро

фшуйлзхтелевізорболджшзхюлгшьбпамятьшогпюжипдршл
птслхенздсприйманняйцупендшізхьвафиапролдблюбовабфирп
лослдкнесладспектакльячсимтьбаюжюерадістьвуфупеждлорп

тнародшмвтьлджьхаегнеекуифйжрепортажзждеорлафивюефбь
дьконкурсзжшнаптйфячицувскапирособистістьехжеьеюбшшг
лоджепрплаванняделжванезбьтрлшшжнпркивкомедіяшлдкцу
йфвідчаййфрячатлджетьбюнхтьфтасенлабораторіялшдшнругр
гшщтлроснованіезшеремітдтмтаопрукгвмстрпсихіатріябплнст
чьйфяонтзацеьантзахтлкнмоп

 

 

 

ІІІ. Підведення підсумків

IX заняття

 

Мета: розвиток інтелектуальних здібностей та короткочасної пам’яті.

 

Хід заняття:

 

I.    Організаційна частина

II.    Основна частина

 

Завдання 1

Інструкція: я назву вам кілька цифр, слухайте уважної намагайтесь запам’ятати їх як найбільше.

Після закінчення диктування, за моєю командою, запишіть те, що запам’ятали, з тією послідовністю, з якою вони пред’являються. Увага, починаємо.

Бланк1 набір2 набір3 набір4 набір5241754313727106960232358664805899342540616751307253188560867842389956275107594385201570346825386930717252186355827445255983746235786117301326978437158434136723845207686182148838445287161524836897
Перевірка завдання.

Гра: “Тіяя”
Тіяя, тіяя, тіяя-ом,
Тіяя, тіяя-ом,
Тіяя, тіяя, тіяя,
Тіяя, тіяя, тіяя-ом,
Я-ом, я-ом,
Тіяя, тіяя, о, я, о.
Зміст гри: діти, ставши в коло, беруться за плечі, і на слова “тіяя” перегойдуються справа наліво. На “я” – опускають голову вниз, на “о” -вверх.

Завдання 2
У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Івась та Галинка. їм 5, 7, 9 і 11 років. Скільки років кожному з них, якщо один із хлопчиків ходить у дитячий садок, Іринка молодша за Сергійка, а сума років дівчаток ділиться на З?

Завдання З
У школі навчаються 400 учнів. Довести, що принаймі два з них народилися в один і той же день.

III. Підведення підсумків.

X заняття

Мета: розвиток інтелектуальних здібностей та запам’ятовування.

Хід заняття:

Організаційна частина
Основна частина

Завдання 1
1    серія: я буду читати вам слова, слухайте їх уважно і запам’ятовуйте,після паузи, коли я скажу пишіть, на аркуші паперу залишите ті слова, яківи запам’ятали. Якщо ви зрозуміли, приготуйтесь слухати ізапам’ ятовувати.
Інтервал між словами в 3 секунди.
Слова: абзац, бесіда, вчитель, дефіс, екзамен, клас, лінза , малюнок, навушники.
Завдання 2
Щоб нагодувати тигра потрібно 30 кг м’яса, а шлунок вусатого кита вміщує три т їжі. У скільки разів кит може з’їсти більше м’яса ніж тигр?
Завдання З
2    серія: можна проводити через 5 хвилин після першої серії.
Я буду показувати вам картки з написаними на них словами. Уважно читайте і запам’ятовуйте їх. За сигналом «пишіть» на аркуші запишете те, що запам’ятали. Якщо все зрозуміло, приготуйтесь читати і запам’ятовувати.
Картки пред’являються з інтервалом в 3 секунди.
Слова: абрикос, бджола, веселка, галерея, дерево, зерно, капуста, лілія, мох, озеро.

Гра: “Чи вміємо рахувати?”
Учні стають в ряд і по-порядку називають числа. Той учень, якому випадає назвати число кратне 3 повинен підстрибнути, покрутитися і сказати ім’я, по-батькові.
Завдання 4
Серія 3: я буду читати вам слова, слухайте їх уважно і “списуйте” у повітрі ручкою. За сигналом “пишіть” запишіть те, що запам’ятали.
Слова: адрес, білет, вантаж, газета, держава, заклад, купе, лист, марка, дорога.

III. Підведення підсумків
XI заняття

Мета: розвиток інтелектуальних здібностей

Хід заняття:

I.    Організаційна частина
II.    Основна частина
Завдання 1
Вправа “Склади речення”
Вправа проводиться в парах. Бланки видаються послідовно. Труднощі в складанні речень 1 і 2 наборів практично однакові, а з 3 набору скласти речення практично неможливо. Треба щоб діти про це не знали.
Інструкція: використовуючи всі слова набору, надруковані на бланку, складіть змістовне речення. Час вашої роботи фіксує ваш партнер в парі.

Гра “Іменники однини”
На смужках паперу написано назву предмета в називному відмінку однини і чіпляються на плечі всім учасникам. Учасники діляться на пари і за допомогою запитань відгадують слово, яке на спині. Партнер запитує, а співбесідник відповідає так чи ні.

Завдання 2
Вправа “Шифр”
Показати (малюнок) літери алфавіту, зображені в різних фігурах (у квадратах, кутах з крапками і без крапок) і пояснити, що таке зображення алфавіту є шифром. Щоб написати якесь слово, то літери потрібно зображати фігурами, наприклад:
а — ,д — ,о – , ф— , я — >, т – < і т.п.
запропонувати учням уважно розглянути фігури, під якими подано літери, показати, як з фігур складаються слова, наприклад: слово “школа”, попередити, щоб не забули про крапки, які стоять у фігурах. Коли учень добре розглянув фігури, забрати у нього малюнок “шифр” і запропонувати написати фігурами слова “перед заходом”.

III.    Підведення підсумків

XII заняття

Мета: розвиток інтелектуальних здібностей.

Хід заняття:

I.    Організаційна частина
II.    Основна частина
Завдання:
(Квадрат 1) написати першу літеру імені Сергій та останню літеру першого місяця року (3 с).
 

 1. (Квадрат 4) написати слово «дах» так, щоб одна з літер була розташована в трикутнику(3 с).
 2. (Квадрат 5) розділити чотирикутник двома вертикальними і двома горизонтальними лініями (4 с).
 3. (Квадрат 6) провести лінію від першого кола до четвертого так, щоб
  вона проходила під другим колом і над третім колом (3 с).
 4. (Квадрат 7) поставити плюс у трикутнику а цифру 1 у тому місці, де
  трикутникі прямокутник мають спільну площу (3 с).
 5. (Квадрат 8) розділити друге коло на три, а четверте на дві частини (4 с).
 6. (Квадрат 10) якщо сьогодні не середа, то слід написати передостанню
  літеру вашого імені (3 с).

  8.    (Квадрат 12) поставити в перший прямокутник плюс, третій
  закреслити, в четвертому поставити нуль (4 с).

  9.    (Квадрат 13) з’єднати крапки прямою лінією і намалювати плюс у меншому трикутнику (4 с).

  1. (Квадрат 15) обвести колом одну приголосну літеру й закреслити
   голосні (4 с).
  2. (Квадрат 17) продовжити бокові сторони трапеції до перетину одна з
   одною і позначити точку перетину останньою літерою назви вашого міста
   (4 с).
  3. (Квадрат 18) якщо в слові «синонім» шоста літера голосна, слід написати в прямокутнику цифру 1 (3 с).
  4. (Квадрат 19) накреслити більше коло і написати плюс у меншому (З с).
   1. (Квадрат 20) з’єднати між собою крапки 2, 4, 5, обходячи 1 і З (З с).

   15.    (Квадрат 21) якщо два багатозначних числа не однакові, слід написати плюс на лінії між ними (2 с).

   1. (Квадрат 22) розділити першу лінію на три частини, другу на дві, а обидва кінці третьої з’єднати точкою А (4 с).
   2. (Квадрат 23) з’єднати кінець першої лінії з верхнім кінцем другої, а верхній кінець другої — з нижнім кінцем четвертої (3 с).
    1. (Квадрат 24) закреслити непарні цифри й підкреслити парні (5 с).
   3. (Квадрат 25) з’єднати дві фігури в коло й відокремити одну від одної вертикальною лінією (4 с).
   4. (Квадрат 26) під літерою а слід поставити стрілку вниз, а під літерою
    в – стрілку вгору, під літерою с – плюс (3 с).

     

    III. Підведення підсумків

   

  XIII заняття

   

  Мета: розвиток інтелектуальних здібностей.

   

  Хід заняття

  I.    Організаційна частина

  II.    Основна частина

  Завдання:

 7. (Квадрат 27) якщо слова “дім” і “дуб” починаються на одну літеру, треба поставити між ромбами мінус (3 с).
 8. (Квадрат 28) поставити в крайній ліворуч клітинці ноль, а в крайній праворуч – плюс, в середині провести діагональ (3 с).
 9. (Квадрат 29) треба підкреслити знизу “галочки”, а в першу “галочку” вписати літеру А (3 с).
 10. (Квадрат 30) якщо в слові “подарунок” третя літера не і, треба написати суму чисел 3+5 (3 с).
 11. (Квадрат 31) в слові “салют” слід обвести кружечком приголосні літери, а в слові «дощ» закреслити голосні (4 с).
 12. (Квадрат 32) якщо число 54 можна поділити на 9, слід накреслити коло навколо чотирикутника (3 с).
 13. (Квадрат 33) провести лінію від цифри 1 до цифри 7 так, щоб вона проходила під парними й над непарними цифрами (4 с).
 14. (Квадрат 34) закреслити кружечки без цифр, кружечки з цифрами
  підкреслити (3 с).

  9.    (Квадрат 35) під приголосними літерами слід поставити стрілку,
  спрямовану вниз під голосними – стрілку спрямовану ліворуч (5 с).

  1. (Квадрат 36) написати слово “мир” так, щоб перша літера була написана в колі, друга – у прямокутнику (3 с).
  2. (Квадрат 37) позначити стрілками напрямки горизонтальні лінії праворуч, а вертикальних – у гору (5 с).
  3. (Квадрат 39) розділити другу лінію навпіл і з’єднати обидва кінці
   першої лінії з серединою другої лінії (3 с).
  4. (Квадрат 40) відокремити вертикальними лініями непарні цифри від парних (5 с).
  5. (Квадрат 41) над лінією поставити стрілку, спрямовану вгору, а
   під лінією – стрілку, спрямовану ліворуч (2 с).
  6. (Квадрат 42) навколо літери М намалювати квадрат, літери К – коло,
   літери О – трикутник (4 с).
   1. (Квадрат 43) суму чисел 5+2 треба написати в прямокутнику, а
    різницю цих чисел – у ромбі (4 с).
   2. (Квадрат 44) закреслити цифри, які можна поділити на 3 і
    підкреслити останні (5 с).
   3. (Квадрат 45) поставити “галочку” в коло, а цифру 3-у прямокутник (3 с).
   4. (Квадрат 46) підкреслити літери і обвести кружечками парні цифри (5 с).
   5. (Квадрат 47) поставити непарні цифри у квадратні душки, а парні у
    круглі (5 с).

    III. Підведення підсумків


   

  Бланк

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

завантаження...
WordPress: 23.07MB | MySQL:26 | 1,381sec