Розвиток громадянської компетентнції

Мета: розглянути поняття громадянської компетентності, розвивати патріотизм; поглибити усвідомлення учасниками тренінгу необхідних складових громадянської компетентності;
підвести учасників до розуміння необхідності знання правил і законів, їх цінності для суспільства;

вдосконалювати знання про рідну мову.

 

Хід заняття.

Вступна частина.

 

 1. Вступне слово психолога (10 хв).

Громадянська компетентність розвиток здатностей бути громадянином, який володiє демократичною, громадянською культурою, усвiдомлює цiнностi свободи, прав людини, вiдповiдальностi, готовий до компетентної участi у громадянському життi. Громадянська компетентнiсть, як вважають дослідники, iнтегрує в собi когнiтивнi, емоцiйнi, дiяльнiснi вмiння.
1. Когнiтивнi:

 • правовi i полiтичнi (знання про правила колективного життя, про демократичнi умови встановлення цих правил; знання про
  владу на всiх рiвнях полiтичного життя; про процеси державотворення);
 • знання про свою нацiональну культуру, iсторiю, традиції, звичаї, мову;
  про сучасний свiт, тобто знання, якi допоможуть застосувати iсторичнi i культурнi параметри;
 • рефлексiя – здатнiсть переосмислення дiй i аргументiв, передбачення можливих подiй, висловлювань, аргументiв, цiнностей або iнтересiв;
 • знання принципів і цінностей прав людини і демократичного громадянства, які будуються передусім на гідності й повазі, рівності кожної особистості.

2. Емоційні :

 • прояв емоційних параметрів індивіда, особистісних якостей, від яких залежить вибір цінностей і які, у свою чергу, визначають його сутність, ставлення до інших;
 • повага до Батьківщини, держави, її символіки, традицій, мови, народу;
 • виховання таких цінностей, як свобода, рівність, солідарність, а також повага до інших;

3. Діяльнісні :

 • здатність уживатись з іншими, здатність до співпраці, роботи в команді;
 • здатність розробляти й упроваджувати спільні проекти;
 • уміння брати на себе відповідальність;
 • здатність брати участь у дебатах, аргументувати;
 • здатність робити вибір у ситуаціях реального життя.

Основна частина.

 

2. Вправа «СКРИНЬКА ДУМОК». (15 хв)

Мета:
формувати власне розуміння громадянської компетентності, розвивати вміння дискутувати.

Хід заняття

Обдумати та висловитись з приводу теми заняття та визначити, які аспекти громадянської компетентності є найважливішими для вчителя.

Таким чином між учасниками групи виникає дискусія, під час якої психолог намагається схилити учасників до думки, що саме знання про свою нацiональну культуру, iсторiю, традиції, звичаї, мову, права та обов’язки громадянина; здатність уживатись з іншими, здатність до співпраці, роботи в команді і є тими аспектами громадянської компетентності, без яких у роботі педагога неможливо обійтись.

Рефлексія.

 

 

3. Вправа «МОВНИЙ ЕТИКЕКТ» (25 хв.)

Мета:
поглибити усвідомлення учасниками тренінгу необхідних складових громадянської компетентності;

підвести учасників до розуміння необхідності знання правил і законів, їх цінності для суспільства; розвивати знання про рідну мову.

 

Хід заняття

 


Універсальним засобом власної ідентифікації нації є мова. Це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності. Мова — це основа національної гідності і ставлення до неї є виявом національної самосвідомості, а відтак, і громадянської позиції. Кожен громадянин своєї держави має й свої мовні обов’язки, які слід знати й виконувати:

 • захищати рідну мову, як свій народ, його гідність, його право на існування;
 • удосконалювати повсякчас володіння рідною мовою;
 • розмовляти рідною мовою скрізь, де її розуміють, і з усіма, хто її розуміє;
 • не поступатися своїми мовними правами заради вигоди, привілеїв, лукавої похвали;
 • любити рідну мову, як свою матір — не за якісь її принади чи вигоди, а за те, що вона рідна;
 • сім’я — це частина нації, тому у родині слід розмовляти мовою своєї нації;
 • прищеплювати своїм дітям ставлення до рідної мови як до святині;
 • мати у домашній бібліотеці книги, газети, журнали рідною мовою;
 • ніколи не бути байдужим до тих, хто виявляє зневагу до вашої рідної мови.

Можливо вам цікаво буде дізнатись, що правильно говорити «Доброго ранку», «Доброго вечора», але «Добрий день», тому що вважають, що день іде, а ранок і вечір ми бажаємо добре провести.

І не забудьте про посмішку! Вона також допоможе почати розмову .

А ще пам’ятайте, що за вашою мовою складають думку про вас. «Заговори, щоб я тебе побачив!» — каже народне прислів’я.

Бо, «якщо мова не є правильна, то вона не означає
того, що має означати; коли ж вона не означає того, що має означати, то не буде зроблене те, що має бути зроблене» (Конфуцій).

1. Переходимо до першого завдання нашої вправи, присвяченої мовному етикету — «Наголошуй правильно!»

На дошці записані слова. Прочитайте їх відповідно до орфоепічних норм.

Черговий, грошей, житло, позаторік, статуя,
центнер, цемент, кілометр, одинадцять, свята, завдання, вимова, каталог, випадок, помилка, виразний,
читання, ознака, предмет.

2. «Лексичне лото» — таку назву має наступний конкурс. Пропонуємо попрацювати в групах. Потрібно до слів іншомовного походження підібрати українські відповідники.

реалізувати — використовувати,

фотографія — світлина,

фундамент — підвалини,

фамільний —родовий,

феноменальний — винятковий,

азартний — запальний,

фантастичний – уявний,

консенсус — згода,

комфорт – затишок,

легітимний — законний,

лояльний — доброзичливий,

амбіція — честолюбство,

толерантність — терпимість.

3. А тепер пограємо в «Лінгвістичний футбол». Я кидаю вам неправильне слово чи словосполучення, а ви відбиваєте правильний варіант.

Виписуємо газети і журнали (передплачуємо газети і журнали).

Стежити за текстом (слідкувати за текстом).

Виключення з правил (виняток з правил).

Взяти себе в руки (опанувати собою).

Задавати питання (ставити запитання).

Не мішайте (не заважайте).

Читай дальше (читай далі).    


У той день (того дня).

По плану (за планом).

По програмі (за програмою).

Любий учень (будь-який учень).

А ще цікаво: вікно, кватирку, двері відчиняють і зачиняють.

 • Зошит, книжку відкривають і закривають.

 • Очі розплющують і заплющують.

До дошки піде Іван Петренко, а не Петренко Іван (хоч у журналі так).

Люди, які не дбають про культуру власної мови, помилково кажуть: «Я вибачаюсь». Так говорити не можна, бо частка –ся- означає себе, отже, виходить, що людина вибачає сама себе. Треба говорити: вибачте мені, пробачте мені, простіть мені, даруйте мені або я перепрошую.


Часто можна почути: «слідуюче питання», «слідуюче завдання». Але слідуючий — це той, хто йде слідом, тобто позаду. Тому правильно говорити «наступне питання», «наступне завдання».

Іноді можна почути комплімент: «Ти гарно виглядаєш!» Та освічена людина подумає: «Звідки виглядаєш?» Тому правильно сказати: «Маєш гарний вигляд». І говоріть про це частіше своїм колегам!

 

 

4. Вправа «ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» (15 хв.)

Мета:
підвести учасників до розуміння важливості й необхідності дотримання прав людини.

 

Хід заняття

 

Психолог об’єднує учасників у три підгрупи і роздає кожній по 10 статей «Декларації прав людини» (додаток 5
). Першій підгрупі – 1-10 статті, другій – 11-20, третій – 21-30 статті.

Інструкція……. Потрібно ознайомитись зі статтями і підготувати їх презентацію для інших учасників. Під час презентації кожної статті необхідно пояснювати, чому це право є важливим для людини? Чому його обов’язково потрібно дотримуватись?

Рефлексія: що нового ви дізналися під час виконання даної вправи?

 

5. Вправа «БЕЗ ПРАВИЛ» (15 хв.)

 

Мета:
поглибити усвідомлення учасниками тренінгу необхідних складових громадянської компетентності

підвести учасників до розуміння необхідності знання правил і законів, їх цінності для суспільства.

 

Хід заняття

 

Психолог об’єднує учасників у дві команди і просить вишикуватись у дві колони. Потім дає маркер (або інший предмет) першому гравцеві кожної команди й пропонує розпочати гру. Очевидно, учасники будуть розгублені через відсутність вказівок. Через деякий час психолог пояснює правила гри: маркер потрібно передати спочатку в кінець колони, а потім назад. Команди починають, але психолог їх зупиняє, сказавши, що вони не так грають: маркер необхідно передавати через праве плече. Учасники починають обурюватись, що їм нічого про це не казали. Після чергового старту гра знову зупиняється, і додається якесь нове правило. Коли більшість учасників будуть обурені перебігом гри, психолог зупиняє її.

Рефлексія:

 • що ви відчували, коли виконували цю вправу?
 • що здавалося несправедливим?
 • що могло зробити гру справедливою? (знання учасниками правил гри)
 • де потрібні правила?
 • для чого потрібні правила?
 • що спільного між правилами і законами?

 

Заключна частина.

 

6. Вправа «МОДЕЛЬ СПРАВЖНЬОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» (25 хв.)

Мета:
поглибити усвідомлення учасниками тренінгу необхідних складових громадянської компетентності

підвести учасників до розуміння необхідності знання правил і законів, їх цінності для суспільства

розвивати знання про рідну мову.

Обладнання: аркуші паперу А3(ватман), фломастери.

 

Хід вправи

 

Психолог пропонує учасникам замислитись та виділити для себе найосновніші символи-складові громадянської компетентності. Потім об’єднує учасників у три – чотири групи, та пропонує кожній групі створити схематичну модель громадянина України у вигляді зображення силуету людини. Після завершення роботи кожна група захищає свій проект.

Рефлексія.

 

 

Домашнє завдання:

– учасникам тренінгу пропонується опрацювати Конвенцію ООН про права дітей;

анкета на визначення рівня сформованості громадянських і патріотичних якостей (додаток 6)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,576sec