Розв’язування задач на три- та полігібридне схрещування

Тема: Розв’язування задач на три- та полігібридне схрещування.

Мета: Навчити розв’язувати генетичні задачі на три- та полігібридне схрещування.

Обладнання: збірник задач, довідкова література.

Хід роботи

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

–         які основні закономірності при полігібридному схрещуванні?

–         в чому полягає суть третього закону Г. Менделя?

ІІІ. Виконання роботи.

Алгоритм розв’язання задач на полігібридне схрещування

1.Записати символи, які використовуються для позначення кожного алеля гена.

2.З’ясувати генотипи батьків, визначаючи їх за фенотипами нащадків і керуючись таблицями домінування.

3.Визначити усі типи гамет (яйцеклітин і сперматозоїдів), що утворюються у кожного із батьків.

4.Накреслити решітку Пеннета, вписавши ліворуч усі можливі типи сперматозоїдів, а зверху – усі можливі типи яйцеклітин.

5. Заповнити клітинки решітки Пеннета, вписавши до них генотипи відповідних нащадків.

 1. Визначити співвідношення у потомстві різних генотипів та фенотипів.

Розвязування задач

Задача

У кукурудзи успадковуються незалежно та є домінантними ознаки: високорослість, стійкість до іржі та сприйнятливість до гельмінтоспорозу. Рецесивні – карликовість, сприйнятливість до іржі та стійкість до гельмінтоспорозу. Від схрещування рослин, гетерозиготних за трьома ознаками, з рослиною, що має всі ознаки у рецесивному стані, отримали 832 рослини.

 1. Скільки і які типи гамет утворює гетерозиготна рослина?
 2. Скільки генотипів і які можуть мати рослини Fа?
 3. Скільки фенотипів і які можуть мати рослини Fа?
 4. Скільки рослин Fа можуть бути високорослими, стійкими до іржі та гельмінтоспорозу (з яким генотипом)?
 5. Скільки рослин можуть бути гетерозиготними за трьома ознаками? Вкажіть генотип.

Розв’язання.

1. Запишемо умовні позначення генів:

А – ген високорослості;

а – ген низькорослості;

В – ген стійкості до іржі;

в – ген сприйнятливості до іржі;

С – ген сприйнятливості до гельмінтоспорозу;

с – ген стійкості до гельмінтоспорозу.

2. Запишемо схему схрещування та здійснимо аналіз потомства:

Р ♀АаВвСс х ♂ааввсс

Гамети АВС АВс авс 100 %
по 12,5 % АвС аВС  
  Авс аВс  
  авС авс  

Після запліднення виникнуть такі зиготи:

Гамети♂

Гамети ♀

АВС

АВс

АвС

аВС

Авс

аВс

авС

авс

авс

АаВвСс

АаВвсс

АаввСс

ааВвСс

Ааввсс

ааВвсс

ааввСс

ааввсс

Випишемо всі типи зигот, відмітимо генотип та фенотип рослин кукурудзи, отриманих в результаті аналізуючого схрещування.

Типи зигот

Час-тота

Кількість

рослин

Генотип рослин кукурудзи

Фенотип рослин

кукурудзи

АаВвСс 1/8 104 Тригетерозигота Високорослі, стійкі до іржі, сприйнятливі до гельмінтоспорозу
АаВвсс 1/8 104 Дигетерозигота за першою та другою парою генів і гомозигота за третьою парою рецесивних генів Високорослі, стійкі до іржі та гельмінтоспорозу
АаввСс 1/8 104 Дигетерозигота за першою та третьою парою генів і гомозигота за другою парою рецесивних генів Високорослі, сприйнятливі до іржі та гельмінтоспорозу
ааВвСс 1/8 104 Дигетерозигота за другою та третьою парою генів і гомозигота за першою парою рецесивних генів Карликові, стійкі до іржі, сприйнятливі до гельмінтоспорозу
Ааввсс 1/8 104 Гетерозигота за першою парою генів і дигомозигота за другою і третьою парою рецесивних генів Високорослі, сприйнятливі до іржі, стійкі до гельмінтоспорозу
ааВвсс 1/8 104 Дигомозигота за першою та третьою парою рецесивних генів і гетерозигота за другою парою генів Карликові, стійкі до іржі та гельмінтоспорозу
ааввСс 1/8 104 Дигомозигота за першою та другою парою рецесивних генів і гетерозигота за третьою парою генів Карликові, сприйнятливі до іржі та гельмінтоспорозу
ааввсс 1/8 104 Тригетерозигота за рецесивними ознаками Карликові, сприйнятливі до іржі, стійкі до гельмінтоспорозу

Відповідь:

 1. Вісім типів гамет: АВС, АВс, АвС, аВС, Авс, аВс, авС, авс.
 2. Вісім типів генотипів: три гетерозигота; дигетерозигота за першою та другою парою генів та гомозигота за третьою парою рецесивних генів; дигетерозигота за першою та третьою парою генів та гомозигота за другою парою рецесивних генів; дигетерозигота за другою та третьою парою генів та гомозигота за першою парою рецесивних генів; гетерозигота за першою парою генів і дигомозигота за другою і третьою парою рецесивних генів; дигомозигота за першою та третьою парою рецесивних генів і гетерозигота за другою парою генів; дигомозигота за першою та другою парою рецесивних генів і гетерозигота за третьою парою генів; тригетерозигота за рецесивними ознаками.
 3. Вісім фенотипів: високорослі, стійкі до іржі, сприйнятливі до гельмінтоспорозу; високорослі, стійкі до іржі та гельмінтоспорозу; високорослі, сприйнятливі до іржі та гельмінтоспорозу; карликові, стійкі до іржі, сприйнятливі до гельмінтоспорозу; високорослі, сприйнятливі до іржі, стійкі до гельмінтоспорозу; карликові, стійкі до іржі та гельмінтоспорозу; карликові, сприйнятливі до іржі та гельмінтоспорозу; карликові, сприйнятливі до іржі, стійкі до гельмінтоспорозу.
 4. 104 рослини, АаВвсс.
 5. 104 рослини, АаВвСс.

Задачі для самостійного розв’язування

–         Кароокий, темноволосий резус-позитивний чоловік одружується з кароокою, темноволосою резус-негативною жінкою. Визначте ймовірність народження блакитноокої світловолосої резус-негативної дитини, якщо батьки обоє гетерозиготні за домінантними ознаками.

–         Два три гібриди АаВвСс схрещені між собою. Скільки типів гамет утворюють ці особини? Яка частина потомства має всі три домінантні ознаки? Яка частина потомства має всі три рецесивні ознаки?

–         У томатів червоне і жовте забарвлення плодів визначається алелями А і а, кругла і грушоподібна форма плодів – алелями В і в, високе і карликове стебло – алелями С і с. Схрестили жовтоплідну рослину, гетерозиготну за ознаками форми плоду й висоти стебла, з карликовою рослиною, гетерозиготною за ознаками кольору і форми плоду. Яким буде розщеплення за фенотипом?

 

ІV. Підсумок заняття.

V. Домашнє завдання. Завершити оформлення практичної роботи.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Розв’язування задач на три- та полігібридне схрещування (20.3 KiB, Завантажень: 1)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,548sec