Розв’язування задач на побудову генетичних карт хромосом

Тема:  Розв’язування  задач  на  побудову  генетичних  карт  хромосом.

Мета:  навчити  розв’язувати генетичні  задачі  на  побудову  генетичних  карт  хромосом.

Обладнання: збірник задач,  довідкова  література.

Хід  роботи

І. Організаційний  момент.

ІІ.Актуалізація  опорних  знань

Чим  відрізняється  генетична  карта  хромосоми  від  цитологічної?

ІІІ. Виконання  практичної  роботи.

Задача

При  схрещуванні  дитерозиготної  самки  за  генами  cut  (c) i tan  (t) з домінантними  за  обома  ознаками  самцем  одержані  слідуючі  фенотипи:  всі  самки  мають  фенотип  СТ.  Серед  самців 46,25% -СТ;  3,75% – СТ; 3,75% – сТ; 46,25% -сt.   Визначте  відстань  між  генами с і t.

Розвязання:

Оскільки  1%  кросинговеру  дорівнює  відстані  в 1  морганіду,    встановлюємо,  що  %  кросинговеру  становить:

3,75%+3,75%= 7,5% кросинговеру.

Звідси  відстань  між  генами  с і t  дорівнює  7,5 морганіди.

Задачі  для  самостійного  розв’язування

Задача 1.

Гени  L, M і N   відносяться  до  однієї  групи  зчеплення.

А)  В  дослідах  встановлено,  що  відстань  між  генами  L і M  дорівнює  5  морганідам,  а  між  генами M і N    – 3  морганіди.  Визначити  відстань  між  генами  L і N.

Б) В  додатковому  досліді  встановлено,  що  відстань  L  N  дорівнює  2  морганіди.  Зобразіть  графічно  положення  генів  L, M і N   в  хромосомі  і  відстань  між  ними.

Задача 2.

В  одній  хромосомі  знаходяться  гени  C,  D , E.  Гени C  і D  дають  перехрест  у  13% ,  гени D і Е  – в  12%,  гени  С і Е  – в 25%.  Побудуйте  генетичну  карту  хромосоми.

ІV. Домашнє завдання. Завершити  оформлення  практичної  роботи.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,319sec