Розв’язування задач на дигібридне схрещування. Застосування критерію χ²

Тема: Розв’язування задач на дигібридне схрещування. Застосування критерію χ².

Мета: Навчити розв’язувати генетичні задачі на дигібридне схрещування та застосування критерію χ²

Обладнання: збірник задач, довідкова література.

Хід роботи

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Пригадайте основні правила розв’язування генетичних задач.

ІІІ. Виконання роботи.

Вступне слово вчителя.

 Відхилення, що пояснюються статистичними причинами, найчастіше зв’язані з малою вибіркою. Об’єктивно визначитись, наскільки отриманий в досліді результат відповідає формулі менделівського розщеплення, допомагає статистичний метод обробки цифрових даних c2 (хі – квадрат).

c2 визначають за формулою:

;

де р – фактична кількість особин у кожному фенотиповому класі;

q – теоретично розрахована кількість особин у цьому класі за формулою менделівського розщеплення, S – сума показників всіх класів.

За значенням c2 у відповідній таблиці знаходять показник вірогідності р. Якщо 0,05<р, то відхилення від класичних менделівських формул вважають випадковими.

Алгоритм розв’язання задач на дигібридне схрещування

  1. Записати символи, які використовуються для позначення кожного алеля гена.
  2. З’ясувати генотипи батьків, визначаючи їх за фенотипами нащадків і керуючись таблицями домінування.
  3. Визначити усі типи гамет (яйцеклітин і сперматозоїдів), що утворюються у кожного із батьків.
  4. Накреслити решітку Пеннета, вписавши ліворуч усі можливі типи сперматозоїдів, а зверху – усі можливі типи яйцеклітин.
  5. Заповнити клітинки решітки Пеннета, вписавши до них генотипи відповідних нащадків.
  6. Визначити співвідношення у потомстві різних генотипів та фенотипів.
  7. У дигібридному схрещуванні при заплідненні у результаті вільного комбінування 4 типів батьківських та 4 типів материнських гамет утворюється 16 типів зигот. Підсумовуючи в решітці Пеннета зиготи з однаковими фенотипами, встановлюємо, що їх буде 4 групи у наступних відношеннях: 9/16 АВ, 3/16 аВ, 3/16 Ав, 1/16 ав. Кожна група фенотипів позначається двома буквами відповідно до двох пар альтернативних ознак.

Задача

У рослин томата ген пурпурного забарвлення стебел (А) домінує над геном зеленого забарвлення (а), а ген червоного забарвлення плодів (R) домінує над геном жовтого забарвлення (r). Якщо схрестити дві рослини томата, гетерозиготні за обома цими ознаками, то якою буде серед нащадків частка рослин: а) із пурпурними стеблами і червоними плодами; б) із зеленими стеблами і червоними плодами; в) із пурпурними стеблами і жовтими плодами?

Розв’язання:

А – ген пурпурного забарвлення стебел;

а – ген зеленого забарвлення стебел;

R – ген червоного забарвлення плоду;

r – ген жовтого забарвлення плоду.

F1 АаRr

Гамети ® АR

Аr

аR

аr

¯ АR

ААRR

пурпурні стебла

червоні плоди

ААRr

пурпурні стебла

червоні плоди

АаRR

пурпурні стебла

червоні плоди

АаRr

пурпурні стебла

червоні плоди

Аr

ААRr

пурпурні стебла

червоні плоди

Ааrr

пурпурні стебла

жовті плоди

АаRr

пурпурні стебла

червоні плоди

Ааrr

пурпурні стебла

жовті плоди

аR

АаRR

пурпурні стебла

червоні плоди

АаRr

пурпурні стебла

червоні плоди

ааRR

зелені стебла

червоні плоди

ааRr

зелені стебла

червоні плоди

аr

АаRr

пурпурні стебла

червоні плоди

Ааrr

пурпурні стебла

жовті плоди

ааRr

зелені стебла

червоні плоди

ааrr

зелені стебла

жовті плоди

Отже, якщо підсумовувати всі зиготи з однаковими фенотипами, то виявиться, що їх буде 9/16 АR, 3/16 Ar, 3/16 Аr чи аR?, 1/16 аr.

Відповідь: а) 9 частин з пурпурними стеблами і червоними плодами; б) 3 частини із зеленими стеблами і червоними плодами; в) 3 частини з пурпурними стеблами і жовтими плодами.

Задача

У кішок ген чорного забарвлення вовни (В) домінує над геном рудого забарвлення (в), а ген короткої вовни (S) домінує над геном довгої вовни (s). Побудуйте решітку Пеннета для кожного із наступних схрещувань: a) ВвSs х Ввss; б) ВВSs х Ввss; в) ВвSs х ввss.

Задача

Скільки і яких (алелей) гамет утвориться у рослини томата з червоними плодами гетерозиготної за цією ознакою, яка має карликове стебло? Чому?

Задача

Від схрещування двох сортів пшениці, у одного з яких рослини безості червоноколосі, а у другого – остисті білоколосі, отримали гібриди F1 з безостим червоним колосом. Яким буде потомство F2, якщо ознаки успадковуються незалежно?

Задача

Блакитноокий правша, батько якого був лівшею, оженився на кароокій лівші з родини, всі члени якої протягом кількох поколінь, мали карі очі. Якими в них можуть бути діти?

ІV. Підсумок заняття.

V. Домашнє завдання. Завершити оформлення практичної роботи.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Розв’язування задач на дигібридне схрещування Застосування критерію χ² (22.9 KiB, Завантажень: 1)

завантаження...
WordPress: 23.02MB | MySQL:28 | 0,317sec