Розв’язування задач

УРОК №4

ТЕМА. Розв’язування задач

Мета: працювати над засвоєнням учнями означення та властивостей призми та її елементів, прямої та правильної призми; доповнити знання учнів правилами зображення призми; формувати навички розв’язування задач на знаходження невідомих елементів призми. Розвивати логічне мислення, виховувати самостійність, акуратність при побудовах.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: підручники, конспект «Правила зображення призми», моделі прямої, похилої та правильної призм.

    ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Одержання інформації від чергових про відсутніх на уроці. Перевірка готовності учнів до уроку. Налаштування на роботу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Фронтальна перевірка домашнього завдання з коментуванням розв’язань домашніх завдань

  Учні з достатнім і високим рівнями знань коротко коментують відповіді домашніх задач. Вчитель перевіряє домашнє завдання в учнів, які потребують додаткової педагогічної уваги.

  Теоретичний матеріал перевіряється за допомогою тестових завдань.

  Тестові завдання

 1. Яка з наведених геометричних фігур не може бути бічною гранню призми?

  а) паралелограм; б) квадрат; в) трикутник; г) ромб.

2. Яка з наведених фігур може бути основою правильної призми?

а) квадрат; б) рівнобедрений трикутник; в) ромб; г) рівнобічна трапеція.

3. За якої з наведених умов чотирикутна призма є правильною?

а) в основі призми лежить квадрат;

б) усі бічні ребра призми перпендикулярні до її основи;

в) усі бічні грані призми – рівні прямокутники;

г) за будь-якої умови.

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

Вчитель звертає увагу, що мета уроку безпосередньо випливає з його теми. Мотивацією до вивчення правила зображення призми може бути проблемна ситуація: виконати зображення: а) похилої призми, в основі якої лежить прямокутний трикутник; б) правильної чотирикутної призми; в) прямої призми, в основі якої лежить прямокутник.

ІV. Відтворення опорних знань

Учням пропонується самостійно за опорним конспектом№3 повторити зміст матеріалу, вивченого на попередньому уроці.

V. Доповнення знань

Правила зображення призми

 1. Зобразити одну з основ призми.
 2. Зобразити бічні ребра призми у вигляді паралельних рівних відрізків (у випадку прямої призми – вертикальних рівних відрізків).
 3. Послідовно сполучити вільні кінці цих відрізків.

Зауваження

 1. Невидимі ребра призми зображають пунктирними лініями.
 2. Висоту похилої призми зображають у вигляді вертикального відрізка.

Правила зображення многокутників

 1. Зображенням трикутника (рівностороннього, рівнобедреного, прямокутного) є довільний трикутник.
 2. Зображенням паралелограма (прямокутника, ромба, квадрата) є довільний паралелограм.
 3. Зображенням трапеції (рівнобічної, прямокутної) є трапеція у якій відношення довжин основ дорівнює відношенню довжин основ поданої трапеції.
 4. Зображенням довільного чотирикутника (не паралелограма, не трапеції) є довільний чотирикутник.
 5. Зображенням правильного шестикутника є шестикутник, у якого три пари протилежних сторін попарно рівні.

VІ. Формування вмінь і навичок

 1. Виконання графічних вправ
 1. Побудувати пряму чотирикутну призму, основою якої є прямокутник. Провести діагональ призми.
 2. Побудувати похилу трикутну призму. Провести її висоту.
 3. Побудувати пряму чотирикутну призму, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з основами 2см і 5см. Побудувати діагональний переріз цієї призми.
 4. Побудувати трикутну призму, у якій одна з вершин верхньої основи проектується в центр кола, описаного навколо нижньої основи.
  1. Виконання письмових вправ
 5. Основою призми АВСA1B1C1 є правильний трикутник зі стороною 12см, вершина A1 проектується на площину АВС у центр основи призми, бічне ребро призми утворює з площиною основи кут 60˚. Знайти висоту призми.

 6. Основою прямої призми є ромб із тупим кутом 120˚. Більша діагональ призми дорівнює 8см і утворює кут 60˚ із бічним ребром. Знайти довжини сторони ромба і меншої діагоналі призми. (Відповідь. 4см)


VII. Підсумки уроку. Рефлексія. Враження учнів про урок.

Виконання усних вправ

 1. Бічна грань правильної шестикутної призми – квадрат, площа якого дорівнює 36см². Обчислити периметр основи призми. (Відповідь. 36см)
 2. Діагональний переріз правильної чотирикутної призми – квадрат, площа якого дорівнює 18см². Обчислити площу основи призми. (Відповідь. 9см²)
 3. Площа бічної грані правильної трикутної призми дорівнює 24см², а периметр основи – 9см. Знайти бічне ребро призми. (Відповідь. 8см)
 4. Основою прямої призми є рівнобедрений трикутник з основою 6см і проведеною до неї висотою 4см. Обчислити діагоналі рівних бічних граней, якщо висота призми дорівнює 12см. (Відповідь. 13см)

VIII. Домашнє завдання

 1. Повторити означення та властивості призми і її елементів, правила зображення призми.
 2. Виконати домашню самостійну роботу.

  Домашня самостійна робота

Варіант 1

 1. Основою прямої призми є ромб із діагоналями 10см і 24см. Знайти висоту призми, якщо менша діагональ призми дорівнює 26см.
 2. Основою прямої призми є прямокутний трикутник із гіпотенузою с і гострим кутом α. Діагональ бічної грані, що містить катет, протилежний куту α, нахилена до площини основи під кутом β. Знайти висоту призми.
 3. Основою похилої призми є квадрат. А бічні грані – ромби. Знайти периметр основи призми, якщо її висота дорівнює 5см, а бічні ребра нахилені до площини основи під кутом 30˚.

  Варіант 2

 4. Основою прямої призми є ромб із діагоналями 16см і 30см. Знайти висоту призми, якщо більша діагональ призми дорівнює 50см.
 5. Основою прямої призми є прямокутний трикутник із катетом а і протилежним кутом α. Діагональ бічної грані, що містить гіпотенузу, нахилена до площини основи під кутом β. Знайти висоту призми.
 6. Основою похилої призми є правильний трикутник, периметр якого дорівнює 18см. Знайти висоту призми, якщо бічні ребра нахилені до площини основи під кутом 30˚, а бічні грані – ромби.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

УРОК №4 (119.5 KiB, Завантажень: 73)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 1,363sec