Розв’язування задач

Урок № 12

Тема. Розв’язування задач.

Мета:повторити, систематизувати й узагальнити знання учнями: формул для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі; формул для обчислення площі бічної та повної поверхонь циліндра і конуса; формули для обчислення площі сфери; систематизувати вміння учнів застосовувати набуті знання до розв’язування задач, передбачених програмою; розвивати аналітичні здібності, математичну мову; виховувати цілеспрямованість, працьовитість.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Наочність та обладнання: конспекти 1 -3

Хід уроку

 1. Організаційний етап

Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на роботу.

 1. Перевірка домашнього завдання

Збираємо зошити з виконаною домашньою самостійною роботою для перевірки й оцінювання. З метою надання учням можливості скоригувати свої знання та вміння роздаємо правильні розв’язання домашніх задач для самостійного опрацювання вдома.

 1. Формулювання мети й завдань уроку

Оскільки урок є останнім, підсумковим, то увагу слід приділити повторенню, узагальненню й систематизації знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення теми. Таке формулювання мети створює відповідну мотивацію діяльності учнів.

 1. Повторення і систематизація знань

  Залежно від рівня підготовки учнів можна організувати роботу різними способами: або як самостійну роботу з довідковим матеріалом (наприклад, із конспектом або підручником), або учні мають самостійно повторити зміст основних понять теми, скласти схему, що відображає логічний зв’язок між основними поняттями теми, тощо. Можна розпочати урок з традиційного фронтального опитування за контрольними запитаннями до теми.

  Контрольні запитання

  1. Сформулюйте основні властивості об’єму.
  2. Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда?
  3. Запишіть формулу для обчислення об’єму призми.
  4. Запишіть формулу для обчислення об’єму піраміди.
  5. Чому дорівнює об’єм циліндра?
  6. Запишіть формулу для обчислення об’єму конуса.
  7. Запишіть формулу для обчислення об’єму кулі.
  8. Запишіть формулу для обчислення площі сфери.
  9. За якою формулою обчислюють площу бічної поверхні циліндра?
  10. Як знайти площу повної поверхні циліндра?
  11. Запишіть формулу для обчислення площі бічної поверхні конуса.
  12. Запишіть формулу для обчислення площі повної поверхні конуса.
 2. Повторення і систематизація вмінь

  Цей етап уроку можна провести у формі групової роботи, мета якої полягає в тому, щоб учні самостійно сформулювали та випробували узагальнену схему дій, якої вони будуть дотримуватися під час розв’язування типових задач, подібні до яких будуть винесені на контроль. Перед виконанням практичного завдання проводимо роботу з виділення основних видів задач на застосування вивчених у темі понять. Такими видами можуть бути задачі на обчислення:

 • об’єму призми;
 • об’єму піраміди;
 • об’єму циліндра;
 • об’єму конуса;
 • об’єму кулі;
 • площі сфери.

Після складання переліку основних видів задач учитель об’єднує учнів у робочі групи (за кількістю видів завдань).Кожна група отримує завдання: «Скласти план розв’язування задачі…». На складання плану відведено певний час, за який учасники групи мають обговорити план розв’язання задачі, записати його у вигляд послідовних кроків, реалізувати та підготовити презентацію своєї роботи. Після презентації проводимо обговорення, під час якого учитель (або учні інших груп) ставлять запитання або пропонують замінити яку-небудь із заданих величин і пояснити, як зміниться розв’язання задачі. Потім, у разі необхідності, проводимо корекцію складених планів.

 1. Підсумок уроку

  Підсумком уроку узагальнення й систематизації знань і вмінь учнів є, по-перше, складені самими учнями узагальнені схеми дійпід час розв’язування типових завдань, по-друге, здійснення учнями необхідної частини свідомої розумової діяльності (рефлексії усвідомлення кожним учнем особистих успіхів та, найголовніше, — проблем, над якими слід ще попрацювати.

 2. Домашнє завдання

  Повторити § 22 – 25. Розв’язати задачі домашньої контрольної роботи.

  Умова домашньої контрольної роботи

  1. Об’єм куба дорівнює 8дм3. Знайдіть його ребро.

  А

  Б

  В

  Г

  дм

  4дм

  2дм

  1дм

  1. Площа основи прямої призми дорівнює 18см2. Обчисліть об’єм призми, якщо її бічне ребро дорівнює 0,2дм.

  А

  Б

  В

  Г

  2,6дм3

  36см3

  3,6дм3

  0,36дм3

  1. Основою піраміди є ромб із діагоналями 6 см і 10 см. Знайдіть об’єм піраміди, якщо її висота дорівнює 9 см.(90cм3)
  2. Прямокутник зі сторонами 6 см і 4см обертається навколо меншої сторони. Обчисліть об’єм тіла обертання.(144
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок № 12 (31.1 KiB, Завантажень: 54)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,318sec