Розв’язування вправ. Самостійна робота

Урок 3

Тема. Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Мета: формувати навички розв’язування задач; розвивати мислення, пам’ять;

виховувати активність, наполегливість, самостійність.

Методи і прийоми навчання:
колективна, індивідуальна форми роботи,

робота в малих групах, метод «Вишиванка».

Обладнання: набір креслярських інструментів, картки.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок учнів.

Х і д у р о к у

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Запитую про питання, проблеми, що виникли під час виконання домашнього завдання. (відповідаю на можливі запитання)


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Експрес-опитування:

(колективна форма роботи)

 • Як знайти відстань від даної точки А(х; у; z) до осі 0х?

  (d2 = у2+z2)

 • Чому дорівнює відстань від цієї точки до осі 0z?

  (d2 = x2+y2)

 • Як знайти відстань від заданої точки до початку координат?

  (d2 = х2+ у2+z2)

 • Як знайти координати середини відрізка, якщо відомі його кінці?

(х = (х12)/2; у = (у12)/2; z = (z1+z2)/2)

 • Чому дорівнюють координати середини відрізка АВ, якщо А(1;2;3), В(5;6;7)?

(3;4;5)

ІV. Розв’язування задач.

1. Самостійна робота

(15-20 хв.)Учням роздаються 2 варіанти карток із завданнями.

(На відкидній дошці записані відповіді і вказівки до завдань).

Варіант 1 I Варіант 2

У завданнях 1-3 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1*. Укажіть точку, яка лежить на осі:

ординат І аплікат

А А(0;2;3)Б В(0;2;0)В С(0;0;3)Г М(1;0;3)Д Р(1;2;0)2*. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо: 2б

А(5;-2;1), В(3;-1;3) І А(3;-3;7), В(1;-1;6)

А 1

Б 3

В 5

Г 8

Д Визначити

неможливо

3.* Якій координатній площині належить середина відрізка АВ, якщо:

А(1;3;-4), В(3;1;4) І        А
(1; 3; -4), В
(4; -3; 1)

А ЖоднійБ х0уВ х0zГ у0zД Визначити неможливо4.** Знайдіть довжину медіани АМ трикутника АВС, заданого координатами його вершин: 3б
А(1;-1;1), В(1;7;1), С(7;-1;1) І А(-1;-1;-1), В(-1;7;-1), С(5;-1;-1)
5***. Знайдіть площу трикутника АВС, заданого координатами його вершин: 3б
А(6;-4;0), В(6;-2;0), С(5;-2;1) І А(-5;-3;1), В(-4;-5;0), С(-4;-3;0)

Відповіді і вказівки:
Варіант 1
1. б)
2. б)
3. б)
4. Знайти: М – середина ВС,
довжину відрізка АМ: АМ=5.
5. Знайти довжини всіх сторін трикутника АВС.
Площу трикутника за формулою Герона.
Варіант 2
1. в)
2. б)
3. в)
4. Знайти: М – середина ВС,
довжину відрізка АМ: АМ=5.
5. Знайти довжини всіх сторін трикутника АВС.
Площу трикутника за формулою Герона.

Після самоперевірки учні визначають з огляду на набрані бали, задачі якого рівня вони розв’язуватимуть у диференційованих групах, та розподіляються на групи.
Розв’язування задач

різних рівнів в диф. групах

На цю роботу відводиться 15 хв. Із записом біля дошки.

Середній рівень – № 4;

Достатній рівень – № 8;

Високий рівень – № 10.


№ 8.

Р о з в я з а н н я. Дано початок координат О і точка А(1;2;3). Нехай є велика кількість точок Мn(х;у;z), причому ОМn2= АМn2

х22+z2= (x – 1)2+(у – 2)2+(z – 3)2;

х22+z2= x2-2х + 1 +у2-4у+4+z2 – 6z+9;

2х +4у +6z – 14=0.

Рівняння, яке треба було скласти: х +2у +3z – 7 =0.

№10

Р о з в я з а н н я. 1) Діагоналі паралелограма перетинаються і в точці перетину діляться пополам. Припустимо, що АВСD – паралелограм, АС і ВD – його діагоналі, точка О – точка їх перетину.

Знайдемо середину відрізка АС – О11, у1, z1):О2(0;1;4).

Отже, АВСD – паралелограм, що й треба було довести.

V. Підсумок уроку.


Метод “Вишиванка”

Кожному учневі дається лист голубого і рожевого кольорів. На рожевому учень пише, що йому сподобалося, запам’яталося на уроці, а на голубому – що не сподобалося і прикріплює до дошки.

VІ. Домашнє завдання. Повторити: перетворення фігур на площині.

Розв’язати

№ 3 – ІІ рівень,

№ 6 – ІІІ рівень,

№ 11 – ІV рівень.

(за вибором учнів)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 3 (2.9 MiB, Завантажень: 86)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,319sec