Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій

Практична робота № 2.  Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій.

Мета: сформувати практичні вміння й навички розв’язування задач на визначення виду мутацій.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, застосування практичних вмінь та навичок.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, практичні,  гра “Ти мені – я тобі”

Терміни та поняття: хромосомні мутації, алель, мутантні гени, генетичний код.

Обладнання: інструктивна картка, картка “Генетичний код”.

Девіз уроку.

Розум полягає не лише у знанні,

 але й у вмінні застосовувати ці зання.

Арістотель.

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Психологічний тренінг.

“Побажаємо один одному успіху…”

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Визначте тип мутацій:

 • мутації, які виникають у статевих клітинах і успадковуються при статевому розмноженні, – це …
 • мутації, які виникають у несстатевих клітиках і успадковуються при вегетативному чи нестатевому розмноженні, – це…
 • мутації, які спричиняють загибель організмів ще до моменту народження або до настання здатності до розмноження, – це…
 • мутації, які знижують життєздатність особин, – це…
 • мутації, які за звичних умов не впливають на життєздатність організмів, – це…
 • мутації, які пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом, – це…
 • мутації, які виникають у результаті перебудови хромосом, – це…
 • мутації як стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот, – це…
 • мутації, які виникають без впливу мутагенних факторів, зокрема як помилки під час відтворення генетичної інформації, – це…
 • мутації, які викликаються cпеціально спрямованою дією мутагенних факторів, – це…

 

ІІІ.    Повідомлення теми і мети уроку.

(Монітор комп’ютера).

 

ІV.    Виконання практичної роботи № 2.

Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій.

 1. В одній із популяцій тварин кількість хромосомних мутацій становить близько 7 на 1000 новонароджених. Розрахуйте частоту виникнення хромосомних мутацій у даній папуляції. (Частоту мутацій можна обчилити за формулою: , де Pm – частота появи мутацій, M – кількість виявлених мутантних фенотипів, N – загальна кількість обстежених організмів.
 2. В алелі дикого типу (вихідний ген) – ЦЦЦ ГГТ АЦЦ ЦЦЦ ГГГ – відбулася така мутація: ЦАЦ ГГТ АЦЦ ЦЦЦ ГТГ. Визначити вид мутації. Порівняти фрагменти білкової молекули, яка кодується вихідним і мутантним генами.
 3. Яка зміна кодуючого ланцюга ДНК – АГГ ТГА ЦТЦ АЦГ АТТ – більшою мірою вплине на первинну структуру білка: випадіння одного першого нуклеотиду з другого триплету або випадіння усього другого триплету? Запишіть відповідні ділянки білкових мобекул у нормі та після мутаційних змін у гені.
 4. В алелі дикого типу (вихідний ген) – ЦЦЦ ГГТ АЦЦ ЦЦЦ ГГГ – відбулася така мутація: ЦЦЦ ЦЦА ТГГ ЦЦЦ ГГГ. Визначити вид мутації. Порівняти фрагменти пептидів, що кодуються нормальним і мутантним генами.

 

V.      Рефлексія.

Інтелектуальна гра: “Ти мені, я – тобі”. Робота в парах. Взаємоопитування, взаємооцінка, корекція.

 

VI.    Підсумок уроку.

Оцінюваня і мотивація

VII.   Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Підготувати повідомлення “Модифікаційна мінливість”.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

15 Практична робота № 2 Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій. (15.2 KiB, Завантажень: 32)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

15 ПР 2 Задачі на визначення виду мутацій (268.7 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,322sec